Postranní panel

Akce

Akce

(11 článků)

 
Rok:   2022 2021 2020
13.04.2022, kategorie: Akce

SVATÝ TÝDEN A VELIKONOČNÍ TRIDUUM 2022 VE VYŠEBRODSKÉM KLÁŠTEŘE

SVATÝ TÝDEN A VELIKONOČNÍ TRIDUUM 2022 VE VYŠEBRODSKÉM KLÁŠTEŘE
POSVÁTNÁ LITURGIE - SVATÝ TÝDEN A VELIKONOCE - POŘAD BOHOSLUŽEB A.D.2022 VE VYŠEBRODSKÉM KLÁŠTEŘE
 • 10. 4. Květná neděle: 10.00 hod. – Procesí křížovou chodbou, svěcení ratolestí a mše svatá, kterou
  hudebně doprovodí Husovický okrašlovací spolek pěvecký.

 • Pondělí,Úterý,Středa Svatého týdne - konventní Mše sv. v zimní kapli v 7.00 hod.

 • 14. 4. Zelený čtvrtek: 
  18.00 hod. – Mše svatá – památka poslední večeře Páně, následuje adorace v Getsemanské zahradě do 22.00 hod.
  15. 4. Velký pátek: 
  15.00 hod. – Pobožnost křížové cesty.
  18.00 hod. – Obřady z Umučení a smrti Páně, chorální Pašije, uctívání Kříže, adorace u Božího hrobu do 22.00 hod.
  16. 4. Bílá sobota: 
  9.30-19.30 hod. – Adorace u Božího hrobu.
  20.00 hod. – Vigilie Vzkříšení, slavná mše svatá, svěcení paškálů, velikonoční chorální zpěvy – cisterciácké proprium.

 • 17. 4. Neděle Zmrtvýchvstání Páně:
  10.00 hod. – Chorální slavná  mše svatá

 • 18. 4. Velikonoční pondělí:
  10.00 hod. – Chorální slavná mše svatá Celý článek ...

Rok:   2022 2021 2020
 
Nahoru