Hledání

Město Vyšší Brod

Hrady pánů erbu růže

Hrady pánů erbu růže

Odběr novinek

Chcete dostávat novinky?


Cisterciácký klášter Vyšší Brod

 

Virtuální prohlídka kláštera

Pomocí této interaktivní aplikace si můžete prohlédnout 18 míst našeho kláštera. Pro spuštění prohlídky klikněte na obrázek nad tímto textem. Přepínání mist se v aplikaci provádí pomocí nabídky vpravo nahoře. Otáčení pohledu se provádí pohybem myši při držení levého tlačítka. Způsob pohybu můžete změnit kliknutím na druhou ovládací ikonku zprava. Alternativně můžete použít k pohybu ikonky se šipkami. Pro přibližování a oddalování slouží ikonky plus a mínus. Pro shlédnutí virtuální prohlídky je potřeba mít poměrně rychlé připojení k internetu.


 

12.02.2016, kategorie: Aktuality
Hlava Ukřižovaného Krista z vyšebrodskéhob obrazu (L.P.1380)

VELKÝ PÁTEK 25.3.2016 v 18.00-ZPÍVANÉ PAŠIJE A LAMENTACE

V 15.00 -VIA CRUCIS -POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY-MOŽNOST SVATÉ ZPOVĚDI VŽDY PŘED OBŘADY

O Velkopátečních obřadech v 18.00 hod budou zpívané Pašije a další zpěvy např:da Palestrina-Popule meus,Hymnus Vexila Regis,Jacob Handl Gallus -Ecce,qoumodo moritur ,v podání pěveckého sboru pod vedením pana Mgr.Jiřího Churáčka.Před tím je v 15.00 hodin VIA CRUCIS -pobožnost křížové cesty s lidovým zpěvem.Všechny litugické obřady jsou v klasickém římském ritu ,dle Misálu svatého JanaXXIII,z roku 1962.Potom je možné přebývat v tiché adoraci u Božiho hrobu(naproti kapli sv Benedikta)do 22.hodin.Na Bílou sobotu od 9.00 do 20.00 hodin.

Srdečně vás zveme prožít s námi mysterium smrti a vzkříšení našeho dobrého Pána

Celý článek ...
12.02.2016, kategorie: Aktuality
SVATÝ TÝDEN A VELIKONOČNÍ TRIDUUM V KLÁŠTEŘE

SVATÝ TÝDEN A VELIKONOČNÍ TRIDUUM V KLÁŠTEŘE

POSVÁTNÁ LITURGIE V TRADIČNÍM ŘÍMSKÉM RITU -POŘAD BOHOSLUŽEB 2016

Z důvodu četných dotazů ohledně pořadu bohoslužeb v tradičním ritu o Svatém týdnu a Velikonočním triduu v našem klášteře dáváme na vědomí tento přehled :

. Květná neděle-v 10.00 hod-Procesí ,Svěcení ratolestí a Chorální Mše svatá

. Zelený čtvrtek-v Mše svatá z Ustanovení Nejsv.Eucharistie v  18.00 hodin ,do 22.00hod možnost adorace v Getsemanské zahradě

. Velký pátek -v 15.00 hod-Via Crucis -pobožnost Křížové cesty,v 18.00 Obřady z Umučení Páně-Zpívané Pašije a Lamentace ,Uctívání Kříže (hudební doprovod Literátské bratrstvo)následuje adorace u Božího hrobu do 22.00hod

. Bílá sobota-po celý den možnost adorace u Božího hrobu,ve 20.00 hod Vigilie Vzkříšení-Slavná  Mše svatá s velikonočními zpěvy

. Neděle Zmrtvýchstání Páně-Boží hod velikonoční -v 10.00 hod- Slavná Mše svatá-Velikonoční zpěvy

. Velikonoční pondělí-v 10.00 hod -Mše svatá s cisterciáckýn ordináriem

Všechny bohoslužby slavíme v  klášterním kostele,dle Misálu sv.Jana XXIII z roku 1962.Srdečně vás zveme-Bratři cisterciáci z kláštera Naší Paní Vyšebrodské.

Svatá zpověď je vždy před bohoslužbou ,nebo dle předchozí dohody i v jinou dobu.

Účast na chórových modlitbách mnichů je vítána -viz Život v klášteře.

 

 

Celý článek ...
10.02.2016, kategorie: Aktuality
DOBA SVATOPOSTNÍ-ODVRÁCENÍ SE OD ZLÉHO K DOBRU

DOBA SVATOPOSTNÍ-ODVRÁCENÍ SE OD ZLÉHO K DOBRU

VIA CRUCIS -POBOŹNOST KRÍŹOVÉ CESTY -KAŹDÝ PÁTEK V 15.OO V KLÁŚTERNÍM KOSTELE

Na Popeleční středu, jež je liturgickou branou doby postní, jsme v jednotlivých čteních poznali v hrubých obrysech veškerou tvářnost postní doby. Církev se nám snaží ukázat, jak by měl být orientován náš duch, a poskytuje nám božské směrnice, abychom s rozhodností a odvahou, osvíceni světlem Velikonočního tajemství, postupovali na jedinečné duchovní cestě, jež nám postní doba nabízí.

Každý pátek svatopostní doby se koná v klášterním kostele pobožnost křížové cesty. Začátek je v 15.00 hodin.

Celý článek ...
02.01.2016, kategorie: Aktuality
NEDĚLE 3.LEDNA ZVÁNÍ VŠEHO STVOŘENÍ K SVÁTKU JMÉNA JEŽÍŠ

NEDĚLE 3.LEDNA ZVÁNÍ VŠEHO STVOŘENÍ K SVÁTKU JMÉNA JEŽÍŠ

V neděli 3.1.2016 v 10.00 hod -Slavná Mše svatá za doprovodu písní Adama Michny z Otradovic

 O svátku Nejsvětějšího Jména Ježíš v neděli 3.ledna 2016 v 10.00 hod doprovodí slavnou Mši svatou v klasickém římském ritu překrásné staročeské zpěvy od Adama Michny z Otradovic .Tuto duchovní hudbu zkomponoval v 17.století právě k tomuto svátku a líbeznými tóny vyjadřuje sladkost tohoto nejsvětějšího Jména.Zazpívá Literátské bratrstvo pod vedením Mgr.Jiřího Churáčka.Srdečně vás zveme.

BUDIŽ NEJSVĚTĚJŠÍ JMÉNO PÁNĚ POCHVÁLENO !

Celý článek ...
17.12.2015, kategorie: Aktuality
VÁNOCE 2015 A NOVÝ ROK 2016 V KLÁŠTEŘE , BOHOSLUŽBY A PODĚKOVÁNÍ

VÁNOCE 2015 A NOVÝ ROK 2016 V KLÁŠTEŘE , BOHOSLUŽBY A PODĚKOVÁNÍ

PŘEHLED SVÁTEČNÍCH BOHOSLUŽEB V KLASICKÉM ŘÍMSKĚM RITU A POBOŽNOSTÍ VE VYŠEBRODSKÉM KLÁŠTEŘE

 Pořad bohoslužeb:

čtvrtek 24.12. ve 24.00hod .-Půlnoční mše svatá-  české vánoční koledy -hudební doprovod :Vyšebrodský pěvecký sbor

pátek 25.12. Boží hod vánoční v 10.00 hod. -Slavná Mše svatá se zpěvem lidových koled

sobota 26.12. Svátek sv.Štěpána v 10.00 hod-Mše svatá chorální

neděle 27.12.-neděle v oktávu Narození Páně-Slavná Mše svatá se zpěvem vánočních koled ,večer po latinských Nešporách v 17.30 hod výstav Nejsvětější svátosti s požehnáním(v Zimní kapli)

28.12-31.12.-Oktáv Narození Páně- v 06.45 hod.Mše svaté konventní v Zimní kapli,31.12. v 17.30 hod latinské Nešpory s děkovnou pobožností na závěr obč.roku

pátek1.1.2016 -Nový rok- v 10.00 hod.Slavná Mše svatá chorální

neděle 3.1.2016-Svátek Nejsvětějšího Jména Ježíš-v 10.00 hod.Slavná Mše svatá ze zpěvy od Adama Michny z Otradovic,, k uctění líbezného Jména našeho Spasitele,,zazpívá Literátské bratrstvo dnes

úterý 5.1.2016 v 17.00 hod.-Svěcení tříkrálové vody, následují Nešpory ze svátku Zjevení Páně (v Zimní kapli)

středa 6.1.2016 Zjevení Páně -Tří králů v 10.00 hod -Slavná Mše svatá chorální

Srdečně vás zveme.

Celý článek ...
01.12.2015, kategorie: Aktuality
ÚTERÝ 8.12.NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ BLAHOSLAVENÉ PANNY MARIE

ÚTERÝ 8.12.NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ BLAHOSLAVENÉ PANNY MARIE

V 10.00 hod -MISSA CANTATA v klasickém římském ritu z tohoto svátku v klášterním kostele

,,... nejblahoslavenější Panna Maria byla v prvním okamžiku svého početí jedinečnou milostí a výsadou všemohoucího Boha vzhledem k zásluhám Ježíše Krista,spasitele lidského pokolení,uchována prosta vší poskvrny dědičné viny...."(bula Ineffabilis Deus od papeže Pia IX k prohlášení dogmatu v roce 1854)

Celý článek ...
28.11.2015, kategorie: Aktuality
ADVENT 2015 -RORÁTNÍ MŠE SV.KE CTI P.MARIE V TRADIČNÍM RITU

ADVENT 2015 -RORÁTNÍ MŠE SV.KE CTI P.MARIE V TRADIČNÍM RITU

Od 1.nešpor (28.11.2015)1.neděle adventní až do nóny vigilie Narození Páně (24.12.2015)-ADVENT

Církev nám v době adventní přivádí na mysl trojí příchod Páně:

1.příchod skrze Vtělení

2.příchod do srdcí věřícich

3.příchod k poslednímu soudu

Advent nás vybízí ke kajícnosti(fialové ornáty),avšak nijak nevylučuje tichou radost z brzkého příchodu Pána Ježíše.Přijde k nám Boží slovo .Jestliže budeme zachovávat Boží slovo ,beze vší pochyby ono zachová nás.(sv.Bernard v adventním kázání.)

Každé ráno ve všední dny v 6.45 , budeme sloužit tradiční mše sv.ke cti P.Marie -Roráty(mimo svátky) v Zimní kapli-vstup přes varhanní kůr

V neděli 20.12 v 10.00 zazpívá Literátské bratrstvo Staročeské roráty a doprovodí latinskými zpěvy Mši svatou z 4.neděle adventní v klasickém římském ritu.

Srdečně Vás zveme.

Celý článek ...
07.11.2015, kategorie: Aktuality
BRATR ALOIS ZÁLEŠÁK O.CIST ODEŠEL NA VĚČNOST 4.11.2015

BRATR ALOIS ZÁLEŠÁK O.CIST ODEŠEL NA VĚČNOST 4.11.2015

Pán mu dopřál 99 let života z toho 24 let ve vyšebrodském klášteře .Pohřeb je 11.11.2015 v 11.hod v Koutě na Šumavě

Prosíme o modlitby za našeho milého spolubratra.

Na přání rodiny bude pohřben do rodinného hrobu ve středu 11.11. 2015 v Koutě na Šumavě ,po zádušní Mši svaté v11.hodin ve zdejším kostele sv.Jiří. R.I.P.

Bratři cisterciáci.

Celý článek ...
27.10.2015, kategorie: Aktuality
NEDĚLE 1.11 -VŠECH SVATÝCH V 10.00 HOD -SLAVNÁ MŠE SVATÁ V KLASICKÉM RITU

NEDĚLE 1.11 -VŠECH SVATÝCH V 10.00 HOD -SLAVNÁ MŠE SVATÁ V KLASICKÉM RITU

ORDINARIUM:PALESTRINA -MISSA AETERNA CHRISTI MUNERA ,ADAM MICHNA-SVATOROČNÍ MUZIKA -HUDEBNÍ DOPROVOD -LITERÁTSKÉ BRATRSTVO DNES

.. Svatost není pouhý luxus pro několik vyvolenců,nýbrž je to prostá povinnost pro tebe i pro mne."( Bl.Matka Tereza)

Všichni svatí orodujte za nás!

Celý článek ...
27.09.2015, kategorie: Aktuality
PONDĚLÍ 28.9. -SVÁTEK SV.VÁCLAVA -V 10.00 MŠE SVATÁ

PONDĚLÍ 28.9. -SVÁTEK SV.VÁCLAVA -V 10.00 MŠE SVATÁ

PROHLÍDKY KLÁŠTERA ZAČNOU VE 13.00 HOD

Slavná Mše svatá v klasickém římském ritu z latinským ordináriem Missa de Angelis a Svatováclavským chorálem bude obětována za náš národ.

Celý článek ...
19.09.2015, kategorie: Aktuality
POUTNÍ MŠE SV. V HORNÍM DVOŘIŠTI 26.9. V 16.00 HODIN

POUTNÍ MŠE SV. V HORNÍM DVOŘIŠTI 26.9. V 16.00 HODIN

BUDE SLOUŽENA V TRADIČNÍM RITU ZE SVÁTKU SV.MICHAELA ARCHANDĚLA,ZDEJŠÍHO PATRONA

Hudební doprovod:Literátské bratrstvo-Adam Michna z Otradovic-Zpěvy Andělské

Srdečně vás zveme do malebného gotického kostela v Horním Dvořišti ,který nám zanedbaný vrátil stát,a kde jsme nyní provedli generální opravu střechy a jiné potřebné opravy.Díky Bohu a dobrým lidem .....

Celý článek ...
03.09.2015, kategorie: Aktuality

NEDĚLE 6.9. V 10.00 MŠE SV. ZE SVÁTKU ANDĚLŮ STRÁŽNÝCH

První neděli v září slavíme tradičně svátek svatých andělů strážných

Mše svatá v klasickém římském ritu za doprovodu barokních písní k andělům strážným bude v 10.00

Celý článek ...
31.08.2015, kategorie: Aktuality
OD 1.ZÁŘÍ DO 30.ZÁŘÍ ZÁVIŠŮV KŘÍŽ  VYSTAVEN V 11.00 A v 15.00 HOD.

OD 1.ZÁŘÍ DO 30.ZÁŘÍ ZÁVIŠŮV KŘÍŽ VYSTAVEN V 11.00 A v 15.00 HOD.

ZLATÝ RELIKVIÁŘ S OSTATKEM SVATÉHO KŘÍŽE JE MOŽNO UCTÍT A OBDIVOVAT V ROŽMBERSKÉ ORATOŘI

Srdečně vás zveme k uctění a obdivu tohoto posvátného ostatku,jehož nádhera vyjadřuje nesmírnou hodnotu nástroje našeho vykoupení-dřeva kříže, na kterém za nás vykrvácel náš Spasitel Pán Ježíš a které je uloženo v této zlaté schráně .Je po mnoho staletí u nás v klášteře uctíván a přináší všem mnoho milostí.Přijďte se poklonit a poděkovat....

Součástí této trasy č.2 je i expozice Rožmberské hrobky a historie Závišova kříže v obnovených gotických sklepích.Je zde vystavena i kopie Vyšebrodského oltáře.

Další informace k návštěvě najdete v sekci -prohlídky kláštera-

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Celý článek ...
17.08.2015, kategorie: Aktuality
SV.BERNARD -ČTVRTEK  20.8. V 10.00 HOD SLAVNÁ MŠE SVATÁ

SV.BERNARD -ČTVRTEK 20.8. V 10.00 HOD SLAVNÁ MŠE SVATÁ

Klasická římská liturgie ze zpívaným propriem ze svátku tohoto patrona cisterciáků a učitele církve

Liturgická hudba:Jiří Churáček:MISSA EXAUDI DOMINE,VOCEM MEAM v provedení pěveckého sboru Literátského bratrstva dnes,pod vedením samotného skladatele pana prof.Churáčka.Srdečně Vás zveme.

Prohlídky kláštera začínají ve 13.00 hodin.

Celý článek ...
13.08.2015, kategorie: Aktuality
DIVADLO O SV.ANEŽCE V SOBOTU 15.8. V 15.00 V GOTICKÝCH SKLEPíCH

DIVADLO O SV.ANEŽCE V SOBOTU 15.8. V 15.00 V GOTICKÝCH SKLEPíCH

Zahrají děti z českokrumlovského vikariátu pod vedením paní katechetky Talířové

U příležitosti poutní slavnosti P.Marie Nanebevzaté ,patronky cisterciáckého řádu,  si vás dovolujeme pozvat na příběh princezny ,která se stala nevěstou Kristovou a národní světicí-svaté AnežKy Přemyslovny.Při té přiležitosti můžete obdivovat kopii cyklu Oltáře Mistra Vyšebrodského,nově instalovaného v gotických sklepích.

Celý článek ...
08.08.2015, kategorie: Aktuality
POUTNÍ SLAVNOST PANNY MARIE NANEBEVZATÉ

POUTNÍ SLAVNOST PANNY MARIE NANEBEVZATÉ

Slavná Mše sv. v klasickém římském ritu bude slavena v sobotu 15.srpna v 10.00 hod

Hudební doprod -Palestrina:MISSA ASUMPTA EST MARIA. ,Adam Michna z Otradovic:PROPRIUM MARIÁNSKÁ DENNICE atd

Uvádí :Literátské bratrstvo Dnes

Prohlídky začínají až ve 13.00 hod.

Celý článek ...
10.07.2015, kategorie: Aktuality
SLAVNÁ MŠE SVATÁ NA SVÁTEK SV.BENEDIKTA 11.7.2015

SLAVNÁ MŠE SVATÁ NA SVÁTEK SV.BENEDIKTA 11.7.2015

V sobotu 11.července v 10.00 bude Mše svatá -chorální ze svátku Otce západního mnišství.Prohlídky kláštera budou až od 12.30 hod

Sv.Benedikt ,Otec západního mništví a patron Evropy, napsal Řeholi,podle které i my,mniši cisterciáckého řádu žijeme.Její obsah se dá shrnout do jedné věty  :Ať ničemu není dána přednost před službou Boží... Tento západní patriarcha, na troskách zdegenerované antiky, vybudoval kultivovanou Evropu .Jeho kláštery jsou místem harmonie modlitby a práce.Staly se školou služby Pánu.To je i naším úkolem.Při  Mši svaté v klasickém římském ritu ,dle cisterciáckého misálu platném v roce 1962,budeme zpívat chorální zpěvy z Graduale Cisterciense. V předvečer svátku svatého Benedikta 10.července v 18.00 , zazpíváme latinské nešpory a tak zahájíme tento svátek.Budeme prosit sv.Benedikta za návrat Evropy k původním kořenům-křesťanským.Svatý Benedikte, oroduj za nás!

Chórové modlitby na svátek svátého Benedikta jsou z latinského cisterciáckého žaltáře a část zpíváme v gregoriánském chorálu.Konají se v Klášterním kostele a jsou přístupny všem .

 

Celý článek ...
03.07.2015, kategorie: Aktuality
V PONDĚLÍ 6.7. 2015 PROHLÍDKY KLÁŠTERA AŽ OD 12.30 HOD

V PONDĚLÍ 6.7. 2015 PROHLÍDKY KLÁŠTERA AŽ OD 12.30 HOD

Z důvodu primiční mše sv. je tento den začátek prohlídek až od 12.30 hod.Děkujeme za pochopení.

Celý článek ...
29.06.2015, kategorie: Aktuality

UPOZORNĚNÍ K OBLEČENÍ NA PROHLÍDKU KLÁŠTERA

RESPEKTUJTE PROSÍM SAKRÁLNÍ CHARAKTER PROSTOR KLÁŠTERA

Prohlídka kláštera je možná pouze ve vhodném oblečení,ne v plavkách,v krátkých trikách s obnaženými zády a rameny,minisukních,v krátkých kalhotách nad kolena.

Děkujeme za pochopení.Správa Cisterciáckého opatství Vyšší Brod.

Celý článek ...
23.06.2015, kategorie: Aktuality
KLÁŠTERNÍ PRIMIČNÍ MŠE SV.S NOVOKNĚŽSKÝM POŽEHNÁNÍM

KLÁŠTERNÍ PRIMIČNÍ MŠE SV.S NOVOKNĚŽSKÝM POŽEHNÁNÍM

V PONDĚLÍ 6 .ČERVENCE V 10.00 HOD JI BUDE SLAVIT FILIP FASCHINGER V TRADIĆNÍM ŘÍMSKÉM RITU

V našem klášterním kostele bude tento novokněz z Bratrstva sv.Petra z Wigratzbadu,který pochází z hornorakouské usedlosti ,jen několik kilometrů od Vyšší Brodu, udělovat i novokněžské požehnání.Klášterní Primiční Mši sv. v klasickém římském ritu bude doprovázet prof.Jiří Churáček s pěveckým sborem.Provedou od Palestriny :MISSA PAPAE MARCELl ve stylu vokální polyfonie z roku 1562.Srdečně vás zveme.

Filip Faschinger FSSP obdrží svátost kněžství  v tradičním římském ritu v Linci v Dómě od J.Ex.Ludwiga Maria Schwarze,diecézního lineckého biskupa v sobotu 4.7. v 10.00 hodin.Je to po dlouhých desetiletích kněžské svěcení v tomto starobylém ritu v linecké diecézi a od diecezního biskupa.

Celý článek ...
06.06.2015, kategorie: Aktuality
PÁTEK12.6.SVÁTEK NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ -10.00 HOD MŠE SVATÁ

PÁTEK12.6.SVÁTEK NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ -10.00 HOD MŠE SVATÁ

PROHLÍDKY KLÁŠTERA JSOU AŽ OD 13.00 A NEBUDOU V KOSTELE KVŮLI POBOŽNOSTI

,,Já však s důvěrou čerpám ze srdce Páně to,čeho se mě samotnému nedostává...."s kázání sv.Bernarda.

Mši svatou v klasickém římském ritu z tohoto svátku budeme slavit  v pátek 12.června 2015 v 10.00 na oltáři Nejsvětějšího Srdce Páně v našem klášterním kostele . Po té bude u tohoto oltáře celý den možné adorovat u vystavené Nejsvětější svátosti.Po nešporách v 18.30 hodin bude adorace zakončena litaniemi a zasvěcení Nejsvětějšímu Srdci Páně celého cisterciáckého řádu i všech přítomných.Tak oslavíme lásku Kristovu,která ze soucitu s námi za nás trpěla.Nejsvětější Srdce Pána Ježíše platí právě za sídlo a symbol Lásky.V něm máme úkryt před nepohodou života,jak krásně vyjádřil svatý Bernard a po té další velká ctitelka-cisterciačka sv.Luitgarda.

Tento den se prohlídky kláštera budou konat až od 13.00 hod a mimo klášterní kostel.Ten bude vyhrazen po celý den pouze pro pobožnosti.

Celý článek ...
28.05.2015, kategorie: Aktuality
PONDĚLÍ 1.6. V 10.00 MŠE SV.-VÝROČÍ ZALOŽENÍ KLÁŠTERA

PONDĚLÍ 1.6. V 10.00 MŠE SV.-VÝROČÍ ZALOŽENÍ KLÁŠTERA

TENTO DEN PROHLÍDKY ZAČÍNAJÍ AŽ VE 13.00 HODIN

1.června 1259 vysvětil pražský biskup Jan z Dražic vyšebrodský klášterní kostel Panny Marie Nanebevzaté. Tento den je slaven jako zakládací den našeho kláštera.V pondělí 1.června v 10.00 hodin ve slavné  Mši svaté v klasickém římském ritu, poděkujeme Bohu za všechny dary milosti ,které uděloval a uděluje,na přímluvu Naší Paní Vyšebrodské, zdejším mnichům a všem přátelům kláštera.S vděčností se také budeme modlit za ušlechtilý rod Rožmberků,kteří sem mnichy pozvali chválit Pána a po celá staletí je podporovali. V tento den prohlídky začínají až od 13.00 hodin.

Celý článek ...
28.05.2015, kategorie: Aktuality
SLAVNOST BOŽÍHO TĚLA -MŠE SV.S PROCESÍM V 10.00

SLAVNOST BOŽÍHO TĚLA -MŠE SV.S PROCESÍM V 10.00

Ve čtvrtek 4.6.2015 v 10.00 hod ,po mši sv.následuje procesí k oltářům v křížové chodbě

Klasická římská liturgie z této slavnosti ,dle Misálu z r.1962 ,bude s eucharistickým průvodem a se zastavením u čtyř oltářů v křížové chodbě i se svátostným požehnáním.Srdečně vás zveme.

Prohlídky začínají až ve 13.00 hodin.

Celý článek ...
14.05.2015, kategorie: Aktuality
SV.JAN NEPOMUCKÝ -SOBOTA 16.5. V 6.45 HOD MŠE SV.

SV.JAN NEPOMUCKÝ -SOBOTA 16.5. V 6.45 HOD MŠE SV.

PO MŠI SVATÉ JE MOŽNO UCTÍT JEHO OSTATKY,KTERÉ UCHOVÁVÁME V KLÁŠTEŘE

V našem klášteře po staletí uchováváme ostatky hlavního patrona české země sv.Jana Nepomuckého. Po ostatcích v katedrále sv.Víta v Praze, je to největší relikviář tohoto světce.Obsahuje část z jazyka a látky z jeho kleriky.Během Mše svaté v sobotu 16.5. v 6.45 a v neděli 17.5.v 10.00 bude vystaven na hlavním oltáři našeho klášterního kostela. Po těchto Mších svatých v klasickém římském ritu budeme mít možnost ostatky sv.Jana Nepomuckého uctít.

Celý článek ...
09.05.2015, kategorie: Aktuality
NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ -MŠE SVATÁ 14.5. V 6.45  HOD

NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ -MŠE SVATÁ 14.5. V 6.45 HOD

MISSA DE ANGELIS V KLASICKÉM ŘÍMSKÉM RITU V KLÁŠTERNÍM KOSTELE

Po té co Pán Ježíš 40 dní po svém vzkříšení ,kdy využil tyto dny k tomu ,aby apoštoly poučoval a utvrzoval ve víře,která byla Jeho smrtí velice otřesena,vstupuje do nebe.

Apoštolové tehdy ,když viděli Pána na nebe vstupovat, po těchto čtyřiceti dnech posilňování ,nejenže zármutku nepociťují,nýbrž jasností pravdy o Vzkříšení   tak přesvědčeni,že jsou naplněni velikou radostí.Lidská přirozenost byla tak povýšena nad důstojnost andělů a tak Kristovo na nebe vstoupení i je naše povýšení,neboť jak říká sv.Lev Veliký:,, poněvadž kam hlava předešla,tam má přijít i tělo" Radujme se,nejmilejší,patřičnou radostí a ve zbožném díkučinění se veselme!

 

Celý článek ...
01.05.2015, kategorie: Aktuality
PROHLÍDKY KLÁŠTERA OD 1.KVĚTNA DO 30.ZÁŘÍ 2015

PROHLÍDKY KLÁŠTERA OD 1.KVĚTNA DO 30.ZÁŘÍ 2015

OD PÁTKU 1.KVĚTNA NABÍZÍME TRASU -1 (HLAVNÍ) A OD 1.7.TRASU 2-( ZÁVIŠŮV KŘÍŽ )

OD 1.května opět začíná hlavní prohlídková sezona .Srdečně Vás zveme na prohlíku našeho kláštera.Letos Vám nabízeme opět dvě prohlídkové trasy.Připravujeme (během měsíce června)vystavení kopii obrazů Mistra Vyšebrodského oltáře,který nám byl navrácen a originál se nachází v Anežském klášteře v Praze.Další informace naleznete na odkazu -PROHLÍDKY-

Celý článek ...
01.05.2015, kategorie: Aktuality
 KLÁŠTERNÍ PRODEJNA NABÍZÍ KLÁŠTERNÍ PRODUKTY

KLÁŠTERNÍ PRODEJNA NABÍZÍ KLÁŠTERNÍ PRODUKTY

K DOSTÁNÍ JSOU VÍNA Z FRANCOUZKÝCH KLÁŠTERŮ,ORIGINÁLNÍ TRAPISTICKÁ PIVA

Při návštěvě našeho kláštera nezapomeňte zajít do klášterní prodejny.Můžete si vybrat z bohaté nabídky produktů  českých a zahraničních klášterů jako např.různé druhy Novodvorských hořčic a vynikajících biomarmelád,sušenek,vyšebrodských klášterních oplatek,medu, léčivých byliných likérů od premonstrátek z Doksan,klášterních přírodních sirupů,balzámových mastí z obilních kličků,různé  ovocné biovločky,originální 18-ti stupňové trapistické pivo od mnichů z Engelszellu,bohatý sortiment vín z francouzkých a rakouských klášterů.Je zde také veliký výběr předmětů náboženské úcty jako růženců,zázračných medailek,přívěskových křížků,ikon z Madonou vyšebrodskou a světců, obrázků z anděly atd.Rovněž je k dispozici bohatá nabídka náboženských knih,brožur o našem klášteře a Závišově kříži.To vše za přijatelné ceny.K příjemnému občerstvení také zve klášterní kavárna " Convento"

 

Celý článek ...
01.05.2015, kategorie: Aktuality
NEDĚLE 3.5.V 10.00 -SVÁTEK NALEZENÍ SVATÉHO KŘÍŽE-

NEDĚLE 3.5.V 10.00 -SVÁTEK NALEZENÍ SVATÉHO KŘÍŽE-

HUDEBNÍ DOPROVOD PŘI MŠI SV:M.HAYDN-MISSA A TRE VOCI- ,PO MŠI SV.BUDE UCTÍVÁNÍ OSTATKU SV.KŘÍŽE

Tuto neděli slavíme v našem klášteře liturgii ze svátku Nalezení svatého kříže,která má původ v7.století ,kdy byl svatý Kříž,nalezený původně sv.Helenou a ukořistěn perským králem Chosroesem II.,znovunalezen císařem Herakliem .Ten ho v r.628 nechal slavnostně přinést zpět do Jeruzaléma a předal ho patriarchovi Zachariášovi v neděli 3.května t.r.Nyní Je uložen V Římě aod 13.století i malý ostatek z něho u nás v klášteře.V neděli po Mši svaté ostatek uctíme .Hudebně doprovodí chór města Eggenburg z Rakouska.

 

Celý článek ...
17.04.2015, kategorie: Aktuality
MISSA CORAM SANCTISSIMO-V NEDĚLI 19.4. V 10.00 HOD

MISSA CORAM SANCTISSIMO-V NEDĚLI 19.4. V 10.00 HOD

V NEDĚLI SLAVÍME CHORÁLNÍ MŠI SV. S VYSTAVENOU NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTÍ

Při Mši svaté s vystavenou Nejsvětější svátostí na oltáři -latinsky Missa coram Sanctissimo ,zvláště vynikne královská moc našeho Pána Ježíše Krista.Liturgické úkony běžné Mše svaté jsou obohaceny četným klaněním Králi na trůnu a tak se  Mu důjstojným způsobem projevuje vznešená čest,jako vládci celého stvoření.Tuto slavnostní Mši svatou v klasickém latinském ritu, za doprovodu chorálního ordinária ,budeme slavit tuto neděli 19.dubna 2015 v 10.00 hod.Po ní bude následovat svátostné požehnání.

Celý článek ...
22.03.2015, kategorie: Aktuality

20.03.2015, kategorie: Aktuality
VE STŘEDU 25.3 V 10.00 HOD-MŠE SVATÁ  ZE SLAVNOSTI

VE STŘEDU 25.3 V 10.00 HOD-MŠE SVATÁ ZE SLAVNOSTI

ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ -MISSA CANTATA S CISTERCIÁCKÝM ORDINÁRIEM

Všechny Mše svaté jsou slouženy v klasickém římském ritu v klášterním kostele.

Celý článek ...
15.02.2015, kategorie: Aktuality
POPELEČNÍ STŘEDA -SVĚCENÍ POPELA S UDĚLOVÁNÍM POPELCE

POPELEČNÍ STŘEDA -SVĚCENÍ POPELA S UDĚLOVÁNÍM POPELCE

18února v 16.00hod bude svěcen popel s udělováním popelce v zimní kapli ,následuje Mše svatá

Tento den je přísný půst a vstupujeme do doby svatopostní.Po tuto celou dobu se modlíme bolestný růženec a každý pátek v 15.00 hodin je VIA CRUCIS- pobožnost křížové cesty v klášterním kostele.Budeme prožívat s naším Pánem dny zrady,ponížení ale zárověň láskyplného odevzdání se Bohu Otci v bolesti,kterou láska proměnila ve Vítězství.K těmto pobožnostem zveme i vás.

Těm ,kteří nemají možnost přijmout popelec die cadente-v den jeho svěcení ,bude udělen v neděli 22.února po mši svaté.Svěcení popela je dle Rituálu ,platného v roce 1962.

Celý článek ...
06.02.2015, kategorie: Aktuality
NEDĚLE 15.2.2015 V 10-00- MŠE SV. ZA OTCE XAVERA-100 LET

NEDĚLE 15.2.2015 V 10-00- MŠE SV. ZA OTCE XAVERA-100 LET

NÁŠ VZÁCNÝ SPOLUBRATR P.XAVER ŠVANDA O.CIST ,BY SE DOŽIL 100 LET

O.Xaver se dvakrát zasloužil o znovuobnovení našeha kláštera. Byl první  z vyhnaných mnichů,který se v roce 1945 vrátil do vyšebrodského kláštera a přebíral ho od americké armády. Po zadržení gestapem byl uvězněn nějaký čas v nacistickém vězení.Po válce se snažil o obnovení řekolního života .Bohužel v roce 1950 byl s vyšebrodskými mnichy vyhnán s kláštera ,tentokrát komunisty. Byl internován do roku 1956 jako mukl v pracovních táborech. Po propuštění pracoval jako lesní dělník na Vyšebrodsku. Po určitém uvolnění nástoupil do farní služby.Pád komunismu v roce 1989 ho zastihl ve farnosti Lhenice.Ihned se vrací po dlouhých čtyřiceti letech ,do svého milovaného,ale zdevastovaného vyšebrodského kláštera a po druhé ,zde obnovuje společně s  P.Ivem Kvapilem,řeholní život podle Řehole sv.Benedikta.Přicházejí mladí zájemci o mnišství a klášter je opět  domem modliby.Otec Xaver byl sám člověk modliby,dával komunitě příklad ,že přes všechna trápení ,která prožil ,lze zůstat vyrovnaný,nezatrpklý.Na něm se potvrdili slova apoštola Pavka: Milujicímu Boha vše napomáhá k dobrému...Pán ho odvolal z tohoto světa 10.3. 1999.Na jeho pohřbu bylo tolik lidí,že se nevešli do klášterního kostela.Tolik lídí ho mělo rádo.

V neděli 15.února 2015 v 10,00 hodin budeme obětovat Mši svatou právě za Otce Xavera.Srdečně zveme všechny ,kterým svojí vírou a laskavostí pomohl kráčet tímto životem.Při této chorální Mše svaté v klasickém římském ritu ,zazní latinské ordinárium  Missa de Angelis.

 

 

Celý článek ...
31.01.2015, kategorie: Aktuality

1.2.2015-NEDĚLE DEVÍTNÍK- MŠE SV. V 10.00 V ZIMNÍ KAPLI

TUTO NEDĚLI BUDEME SLAVIT MŠI SV. VYJÍMEĆNĚ V ZIMNÍ KAPLI ,NE V KOSTELE

Začíná DOBA PŘEDPOSTNÍ.Jako Židé po 70 let truchlili v babylonském zajetí a tak i my si máme po 70 dní do Velikonoc (Septuagesima) připomínat svoje otroctví pod mocí ďábla a tím zatoužit po svém vlastním domově- nebi.Učme se ve třech předpostních týdnech odříkat všeho ,co v nás dusí oheň lásky k Bohu.Kéž můžeme na konci této doby říci :ANO,PANE JSEM VÍCE TVÝM......

Celý článek ...
31.01.2015, kategorie: Aktuality
PONDĚLÍ 2.2. -OČIŠŤOVÁNÍ BL.PANNY MARIE čili HROMNIC

PONDĚLÍ 2.2. -OČIŠŤOVÁNÍ BL.PANNY MARIE čili HROMNIC

V 6.15 -SVĚCENÍ SVÍCÍ A PROCESÍ ZE ZIMNÍ SAKRISTIE A MŠE SVATÁ V ZIMNÍ KAPLI

V tento svátek slavíme také DEN ZASVĚCENÉHO ŽIVOTA.Prosme Naší Paní Vyšebrodskou za řeholní dorost a upěvnění naší věrnosti Pánu.

Celý článek ...
15.12.2014, kategorie: Aktuality
 TRADIČNÍ VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY V KLÁŠTEŘE

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY V KLÁŠTEŘE

Srdečně Vás zveme k oslavě Narození  Pána Ježíše Krista do našeho kláštera. Využijte jedinečné příležitosti oslavit Vánoce v tradičním římském ritu. Pořad bohoslužeb je uvnitř článku.Svatá zpověd je možná vždy půl hodiny přede Mší svatou,nebo dle telefonické domluvy.Chórové modlitby z doby vánoční(latinský cisterciácký žaltář) jsou v Zimní kapli a je možné se jich z mnichy zůčastnit po předchozí domluvě-mobil:602156127-P.převor.Rozvrh modliteb je na liště -Život v klášteře-denni řád.

Celý článek ...
22.11.2014, kategorie: Aktuality
MŠE SVATÉ OD PONDĚLÍ DO SOBOTY V ZIMNÍ KAPLI

MŠE SVATÉ OD PONDĚLÍ DO SOBOTY V ZIMNÍ KAPLI

V NEDĚLI A O SVÁTCÍCH V KLÁŠTERNÍM KOSTELE

Až do odvolání budou i  chórové modlitby v Zimní kapli.Vchod je přes varhaní kůr.Je dobré se předem ohlásit na mobil 602156127.

Celý článek ...
27.10.2014, kategorie: Aktuality
 I.ETAPA REKONSTRUKCE ROŽMBERSKÉ BRÁNY

I.ETAPA REKONSTRUKCE ROŽMBERSKÉ BRÁNY

SKONČILA OPRAVA STŔECHY A OBJEVENÉ RENESANČNÍ FRESKY NA VSTUPNÍ BRÁNĚ

Veliké překvapení nás čekalo po odkrytí vrstev maleb na průčelí Rožmberské brány,která je součastí nedávno restituované budovy.Restaurátoři postupně obnovili celou obří fresku ze 16.století s postavou sv.Bernarda a sv.Benedikta a uprostřed opět záři postava Panny Marie ,patronky našeho kláštera a cisterciáckého řádu.To vše ozdobeno symboly zakladatelského rodu Rožmberků,kterým se vyšebrodský klášter stal duchovním centerm a místem posledního odpočinku.I tato freska dokazuje jejich lásku a úctu ,kterou k tomuto posvátnému místu chovali.Upřímné Pán Bůh zaplať  všem ,kteří se zasloužili o tuto obnovu .Na jaře příštího roku ,pokud se podaří sehnat finanční prostředky,bychom rádi z rekonstruovali i druhou,vnitřní fasádu Rožmberské brány.Uvidíme,jaké nás čeká pod nánosem vrstev překvapení....Také generální úprava vrchního nádvoří se chýlí k zdárnému ukončení.Podařilo se opravit, pod přístupovou cestou, původní kanály,které byly za minulého režimu porušeny a tak se nyní nemusí návštěvníci kláštera po dešti brodit kalužemi.

Celý článek ...
08.10.2014, kategorie: Aktuality
 OD 7.10.2014 NOVÉ EMAILOVÉ ADRESY KLÁŠTERA

OD 7.10.2014 NOVÉ EMAILOVÉ ADRESY KLÁŠTERA

NYNÍ - cist@klastervyssibrod.cz (PRO KONVENT) - tours@klastervyssibrod.cz(PROHLÍDKY)

Oznamujeme nové emailové adresy -viz výše.Dřívější jsou mimo provoz.Adresa webových stránek se nemění.Děkujeme za pochopení.

Celý článek ...
30.09.2014, kategorie: Aktuality
PROHLÍDKY KLÁŠTERA OD 1.10. do 30.4. NA OBJEDNÁVKU

PROHLÍDKY KLÁŠTERA OD 1.10. do 30.4. NA OBJEDNÁVKU

RÁDI VÁS PROVEDEME KLÁŠTEREM I MIMO HLAVNÍ SEZÓNU PO PŘEDCHOZÍ REZERVACI

K dispozici je trasa I (bez Závišova kříže), minimální počet osob je osm.Objednat se je možné na telefonu 00420 380746674-vrátnice kláštera nebo na emailové adrese :tours@vyssibrod.cz.Další informace naleznete na horní liště -PROHLÍDKY-

 

Celý článek ...
10.09.2014, kategorie: Aktuality
POVÝŠENÍ SV.KŘÍŽE-SLAVNÁ MŠE SV. V NEDĚLI 14.8. 10.00

POVÝŠENÍ SV.KŘÍŽE-SLAVNÁ MŠE SV. V NEDĚLI 14.8. 10.00

PO MŠI SVATÉ JE KLANĚNÍ SE OSTATKŮM DŘEVA SV.KŘÍŽE V ROŽMBERSKÉ ORATOŘI

Již po staletí v našem klášteře uchováváme Závišův kříž,v němž je uloženo dřevo z pravého ,církví uznaného Kříže ,na němž zemřel náš Vykupitel Pán Ježíš.S bázní a velkou úctou se mu pokloníme v tiché adoraci po Mši svaté slavené ze svátku Povýšení Sv.Kříže.Klanění zakončíme litaniemi ke Sv.Kříži v neděli 14.srpna odpoledne.

 

Celý článek ...
02.08.2014, kategorie: Aktuality
REKONSTRUKCE KLÁŠTERA POKRAČUJE

REKONSTRUKCE KLÁŠTERA POKRAČUJE

Probíhá restaurování renesančních fresek na restituované Rožmberské bráně a nádvoří

Pokračuje další etapa opravy fasád bývalého Opatského domu ,dnes v užívání Poštovního muzea.

Všem ,kteří nám pomáhají,ať už modlitbami čí materiálně i prací, upřímné PÁN BŮH ZAPLAŤ !Každou středu je za ně obětována v 6.45 konventní Mše svatá.

Celý článek ...
28.02.2014, kategorie: Aktuality
Uzavírka vstupu do kláštera Rožmberskou bránou

Uzavírka vstupu do kláštera Rožmberskou bránou

od března 2014 až do odvolání

Z důvodu zahájení rekonstrukčních prací na Hlavní bráně (Rožmberské bráně) a přístupové komunikaci v horní části areálu Cisterciáckého opatství Vyšší Brod je možný vstup do areálu pouze po klášterních schodech v jeho dolní části. Schodiště navazuje na parkovací plochy u Vltavy (P1 a P2 - viz mapa Vyššího Brodu).

Omezení se týká období od března 2014 do odvolání.

Děkujeme za pochopení.

Celý článek ...

» Archiv článků


 
© Cisterciácké opatství Vyšší Brod, Klášter 137, 38273 Vyšší Brod, Czech Republic
© Design, redakční systém: Webdesignum 2009 - 2014