Hledání

Město Vyšší Brod

Hrady pánů erbu růže

Hrady pánů erbu růže

Odběr novinek

Chcete dostávat novinky?


Cisterciácký klášter Vyšší Brod

 

Virtuální prohlídka kláštera

Pomocí této interaktivní aplikace si můžete prohlédnout 18 míst našeho kláštera. Pro spuštění prohlídky klikněte na obrázek nad tímto textem. Přepínání mist se v aplikaci provádí pomocí nabídky vpravo nahoře. Otáčení pohledu se provádí pohybem myši při držení levého tlačítka. Způsob pohybu můžete změnit kliknutím na druhou ovládací ikonku zprava. Alternativně můžete použít k pohybu ikonky se šipkami. Pro přibližování a oddalování slouží ikonky plus a mínus. Pro shlédnutí virtuální prohlídky je potřeba mít poměrně rychlé připojení k internetu.


 

22.03.2015, kategorie: Aktuality
Hlava Ukřižovaného Krista z vyšebrodskéhob obrazu (L.P.1380)

VELKÝ PÁTEK-3.4. v 18.00-ZPÍVANÉ PAŠIJE A LAMENTACE

DEN UTRPENÍ A SMRTI NAŠEHO SPASITELE-PÁNA JEŽÍŠE-Z LÁSKY K NÁM

O Velkopátečních obřadech v 18.00 hod budou zpívané Pašije a další zpěvy např:da Palestrina-Popule meus,Hymnus Vexila Regis,Jacob Handl Gallus -Ecce,qoumodo moritur ,v podání pěveckého sboru pod vedením pana Mgr.Jiřího Churáčka.Před tím je v 15.00 hodin VIA CRUCIS -pobožnost křížové cesty s lidovým zpěvem.Všechny litugické obřady jsou v klasickém římském ritu ,dle Misálu svatého JanaXXIII,z roku 1962.Potom je možné přebývat v tiché adoraci u Božiho hrobu(naproti kapli sv Benedikta)do 22.hodin.Na Bílou sobotu od 9.00 do 20.00 hodin.

Srdečně vás zveme prožít s námi mysterium smrti a vzkříšení našeho dobrého Pána

Celý článek ...
22.03.2015, kategorie: Aktuality
SVATÝ TÝDEN A VELIKONOČNÍ TRIDUUM V KLÁŠTEŘE

SVATÝ TÝDEN A VELIKONOČNÍ TRIDUUM V KLÁŠTEŘE

POSVÁTNÁ LITURGIE V TRADIČNÍM ŘÍMSKÉM RITU -POŘAD BOHOSLUŽEB 2015

Z důvodu četných dotazů ohledně pořadu bohoslužeb v tradičním ritu o Svatém týdnu a Velikonočním triduu v našem klášteře dáváme na vědomí tento přehled :

29.3. Květná neděle-v 10.00 hod-Procesí ,Svěcení ratolestí a Chorální Mše svatá

2.4. Zelený čtvrtek-v Mše svatá z Ustanovení Nejsv.Eucharistie v  18.00 hodin ,do 22.00hod možnost adorace v Getsemanské zahradě

3.4. Velký pátek -v 15.00 hod-Via Crucis -pobožnost Křížové cesty,v 18.00 Obřady z Umučení Páně-Zpívané Pašije a Lamentace ,Uctívání Kříže (hudební doprovod Literátské bratrstvo)následuje adorace u Božího hrobu do 22.00hod

4.4. Bílá sobota-po celý den možnost adorace u Božího hrobu,ve 20.00 hod Vigilie Vzkříšení-Slavná  Mše svatá s velikonočními zpěvy

5.4. Neděle Zmrtvýchstání Páně-Boží hod velikonoční -v 10.00 hod- Slavná Mše svatá-Velikonoční zpěvy

6.4. Velikonoční pondělí-v 10.00 hod -Mše svatá s cisterciáckýn ordináriem

Všechny bohoslužby slavíme v  klášterním kostele,dle Misálu sv.Jana XXIII z roku 1962.Srdečně vás zveme-Bratři cisterciáci z kláštera Naší Paní Vyšebrodské.

Svatá zpověď je vždy před bohoslužbou ,nebo dle předchozí dohody i v jinou dobu.

Účast na chórových modlitbách mnichů je vítána -viz Život v klášteře.

V omezeném množství je letos po tyto dny možnost skromného ubytování s vlastní stravou v klášterním domě pro hosty.Cena je dobrovolná.Zájemci ať se včas hlásí na náš email,nebo na mobil převora-602 156127

 

Celý článek ...
22.03.2015, kategorie: Aktuality

20.03.2015, kategorie: Aktuality
VE STŘEDU 25.3 V 10.00 HOD-MŠE SVATÁ  ZE SLAVNOSTI

VE STŘEDU 25.3 V 10.00 HOD-MŠE SVATÁ ZE SLAVNOSTI

ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ -MISSA CANTATA S CISTERCIÁCKÝM ORDINÁRIEM

Všechny Mše svaté jsou slouženy v klasickém římském ritu v klášterním kostele.

Celý článek ...
15.02.2015, kategorie: Aktuality
POPELEČNÍ STŘEDA -SVĚCENÍ POPELA S UDĚLOVÁNÍM POPELCE

POPELEČNÍ STŘEDA -SVĚCENÍ POPELA S UDĚLOVÁNÍM POPELCE

18února v 16.00hod bude svěcen popel s udělováním popelce v zimní kapli ,následuje Mše svatá

Tento den je přísný půst a vstupujeme do doby svatopostní.Po tuto celou dobu se modlíme bolestný růženec a každý pátek v 15.00 hodin je VIA CRUCIS- pobožnost křížové cesty v klášterním kostele.Budeme prožívat s naším Pánem dny zrady,ponížení ale zárověň láskyplného odevzdání se Bohu Otci v bolesti,kterou láska proměnila ve Vítězství.K těmto pobožnostem zveme i vás.

Těm ,kteří nemají možnost přijmout popelec die cadente-v den jeho svěcení ,bude udělen v neděli 22.února po mši svaté.Svěcení popela je dle Rituálu ,platného v roce 1962.

Celý článek ...
14.02.2015, kategorie: Aktuality
DOBA SVATOPOSTNÍ-ODVRÁCENÍ SE OD ZLÉHO K DOBRU

DOBA SVATOPOSTNÍ-ODVRÁCENÍ SE OD ZLÉHO K DOBRU

POZNEJME V TÉTO DOBĚ SKRZE ODŘEKNUTÍ SI MARNIVOSTÍ ÚŽASNOU KRISTOVU LÁSKU

Na Popeleční středu, jež je liturgickou branou doby postní, jsme v jednotlivých čteních poznali v hrubých obrysech veškerou tvářnost postní doby. Církev se nám snaží ukázat, jak by měl být orientován náš duch, a poskytuje nám božské směrnice, abychom s rozhodností a odvahou, osvíceni světlem Velikonočního tajemství, postupovali na jedinečné duchovní cestě, jež nám postní doba nabízí.

Každý pátek svatopostní doby se koná v klášterním kostele pobožnost křížové cesty. Začátek je v 15.00 hodin.

Celý článek ...
06.02.2015, kategorie: Aktuality
NEDĚLE 15.2.2015 V 10-00- MŠE SV. ZA OTCE XAVERA-100 LET

NEDĚLE 15.2.2015 V 10-00- MŠE SV. ZA OTCE XAVERA-100 LET

NÁŠ VZÁCNÝ SPOLUBRATR P.XAVER ŠVANDA O.CIST ,BY SE DOŽIL 100 LET

O.Xaver se dvakrát zasloužil o znovuobnovení našeha kláštera. Byl první  z vyhnaných mnichů,který se v roce 1945 vrátil do vyšebrodského kláštera a přebíral ho od americké armády. Po zadržení gestapem byl uvězněn nějaký čas v nacistickém vězení.Po válce se snažil o obnovení řekolního života .Bohužel v roce 1950 byl s vyšebrodskými mnichy vyhnán s kláštera ,tentokrát komunisty. Byl internován do roku 1956 jako mukl v pracovních táborech. Po propuštění pracoval jako lesní dělník na Vyšebrodsku. Po určitém uvolnění nástoupil do farní služby.Pád komunismu v roce 1989 ho zastihl ve farnosti Lhenice.Ihned se vrací po dlouhých čtyřiceti letech ,do svého milovaného,ale zdevastovaného vyšebrodského kláštera a po druhé ,zde obnovuje společně s  P.Ivem Kvapilem,řeholní život podle Řehole sv.Benedikta.Přicházejí mladí zájemci o mnišství a klášter je opět  domem modliby.Otec Xaver byl sám člověk modliby,dával komunitě příklad ,že přes všechna trápení ,která prožil ,lze zůstat vyrovnaný,nezatrpklý.Na něm se potvrdili slova apoštola Pavka: Milujicímu Boha vše napomáhá k dobrému...Pán ho odvolal z tohoto světa 10.3. 1999.Na jeho pohřbu bylo tolik lidí,že se nevešli do klášterního kostela.Tolik lídí ho mělo rádo.

V neděli 15.února 2015 v 10,00 hodin budeme obětovat Mši svatou právě za Otce Xavera.Srdečně zveme všechny ,kterým svojí vírou a laskavostí pomohl kráčet tímto životem.Při této chorální Mše svaté v klasickém římském ritu ,zazní latinské ordinárium  Missa de Angelis.

 

 

Celý článek ...
31.01.2015, kategorie: Aktuality

1.2.2015-NEDĚLE DEVÍTNÍK- MŠE SV. V 10.00 V ZIMNÍ KAPLI

TUTO NEDĚLI BUDEME SLAVIT MŠI SV. VYJÍMEĆNĚ V ZIMNÍ KAPLI ,NE V KOSTELE

Začíná DOBA PŘEDPOSTNÍ.Jako Židé po 70 let truchlili v babylonském zajetí a tak i my si máme po 70 dní do Velikonoc (Septuagesima) připomínat svoje otroctví pod mocí ďábla a tím zatoužit po svém vlastním domově- nebi.Učme se ve třech předpostních týdnech odříkat všeho ,co v nás dusí oheň lásky k Bohu.Kéž můžeme na konci této doby říci :ANO,PANE JSEM VÍCE TVÝM......

Celý článek ...
31.01.2015, kategorie: Aktuality
PONDĚLÍ 2.2. -OČIŠŤOVÁNÍ BL.PANNY MARIE čili HROMNIC

PONDĚLÍ 2.2. -OČIŠŤOVÁNÍ BL.PANNY MARIE čili HROMNIC

V 6.15 -SVĚCENÍ SVÍCÍ A PROCESÍ ZE ZIMNÍ SAKRISTIE A MŠE SVATÁ V ZIMNÍ KAPLI

V tento svátek slavíme také DEN ZASVĚCENÉHO ŽIVOTA.Prosme Naší Paní Vyšebrodskou za řeholní dorost a upěvnění naší věrnosti Pánu.

Celý článek ...
31.12.2014, kategorie: Aktuality
4.LEDNA ZVÁNÍ VŠEHO STVOŘENÍ K SVÁTKU JMÉNA JEŽÍŠ

4.LEDNA ZVÁNÍ VŠEHO STVOŘENÍ K SVÁTKU JMÉNA JEŽÍŠ

V neděli 4.1.2015 v 10.00 hod -Slavná Mše svatá za doprovodu písní Adama Michny z Otradovic

 O svátku Nejsvětějšího Jména Ježíš v neděli 4.ledna 2015 v 10.00 hod doprovodí slavnou Mši svatou v klasickém římském ritu překrásné staročeské zpěvy od Adama Michny z Otradovic .Tuto duchovní hudbu zkomponoval v 17.století právě k tomuto svátku a líbeznými tóny vyjadřuje sladkost tohoto nejsvětějšího Jména.Zazpívá Literátské bratrstvo pod vedením Mgr.Jiřího Churáčka.Srdečně vás zveme.

BUDIŽ NEJSVĚTĚJŠÍ JMÉNO PÁNĚ POCHVÁLENO !

Celý článek ...
15.12.2014, kategorie: Aktuality
 TRADIČNÍ VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY V KLÁŠTEŘE

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY V KLÁŠTEŘE

Srdečně Vás zveme k oslavě Narození  Pána Ježíše Krista do našeho kláštera. Využijte jedinečné příležitosti oslavit Vánoce v tradičním římském ritu. Pořad bohoslužeb je uvnitř článku.Svatá zpověd je možná vždy půl hodiny přede Mší svatou,nebo dle telefonické domluvy.Chórové modlitby z doby vánoční(latinský cisterciácký žaltář) jsou v Zimní kapli a je možné se jich z mnichy zůčastnit po předchozí domluvě-mobil:602156127-P.převor.Rozvrh modliteb je na liště -Život v klášteře-denni řád.

Celý článek ...
05.12.2014, kategorie: Aktuality

NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ BLAHOSLAVENÉ PANNY MARIE

V pondělí 8.12.2014 v 10.00 hod -MISSA CANTATA v klášterním kostele dle misálu z r.1962

Panna Maria byla počata bez poskvrny prvotního hříchu. Pro naši spásu!Radujme se!

Celý článek ...
29.11.2014, kategorie: Aktuality
ADVENT 2014 VE VYŠEBRODSKÉM KLÁŠTEŘE

ADVENT 2014 VE VYŠEBRODSKÉM KLÁŠTEŘE

Od 1.nešpor (30.11.2014)1.neděle adventní až do nóny vigilie Narození Páně (24.12.2014)

Církev nám v době adventní přivádí na mysl trojí příchod Páně:

1.příchod skrze Vtělení

2.příchod do srdcí věřícich

3.příchod k poslednímu soudu

Advent nás vybízí ke kajícnosti(fialové ornáty),avšak nijak nevylučuje tichou radost z brzkého příchodu Pána Ježíše.Přijde k nám Boží slovo .Jestliže budeme zachovávat Boží slovo ,beze vší pochyby ono zachová nás.(sv.Bernard v adventním kázání.)

Každé ráno ve všední dny v 6.45 , budeme sloužit mše sv.ke cti P.Marie -Roráty

V neděli 7.12.2014 již v 9.00 zazpívá Literátské bratrstvo Staročeské roráty a v 10.00 doprovodí latinskými zpěvy Mši svatou z 2.neděle adventní v klasickém římském ritu.

Celý článek ...
22.11.2014, kategorie: Aktuality
MŠE SVATÉ OD PONDĚLÍ DO SOBOTY V ZIMNÍ KAPLI

MŠE SVATÉ OD PONDĚLÍ DO SOBOTY V ZIMNÍ KAPLI

V NEDĚLI A O SVÁTCÍCH V KLÁŠTERNÍM KOSTELE

Až do odvolání budou i  chórové modlitby v Zimní kapli.Vchod je přes varhaní kůr.Je dobré se předem ohlásit na mobil 602156127.

Celý článek ...
27.10.2014, kategorie: Aktuality
 I.ETAPA REKONSTRUKCE ROŽMBERSKÉ BRÁNY

I.ETAPA REKONSTRUKCE ROŽMBERSKÉ BRÁNY

SKONČILA OPRAVA STŔECHY A OBJEVENÉ RENESANČNÍ FRESKY NA VSTUPNÍ BRÁNĚ

Veliké překvapení nás čekalo po odkrytí vrstev maleb na průčelí Rožmberské brány,která je součastí nedávno restituované budovy.Restaurátoři postupně obnovili celou obří fresku ze 16.století s postavou sv.Bernarda a sv.Benedikta a uprostřed opět záři postava Panny Marie ,patronky našeho kláštera a cisterciáckého řádu.To vše ozdobeno symboly zakladatelského rodu Rožmberků,kterým se vyšebrodský klášter stal duchovním centerm a místem posledního odpočinku.I tato freska dokazuje jejich lásku a úctu ,kterou k tomuto posvátnému místu chovali.Upřímné Pán Bůh zaplať  všem ,kteří se zasloužili o tuto obnovu .Na jaře příštího roku ,pokud se podaří sehnat finanční prostředky,bychom rádi z rekonstruovali i druhou,vnitřní fasádu Rožmberské brány.Uvidíme,jaké nás čeká pod nánosem vrstev překvapení....Také generální úprava vrchního nádvoří se chýlí k zdárnému ukončení.Podařilo se opravit, pod přístupovou cestou, původní kanály,které byly za minulého režimu porušeny a tak se nyní nemusí návštěvníci kláštera po dešti brodit kalužemi.

Celý článek ...
27.10.2014, kategorie: Aktuality
SOBOTA 1.11  CHORÁLNÍ MŠE SVATÁ V KLÁŠTEŘE

SOBOTA 1.11 CHORÁLNÍ MŠE SVATÁ V KLÁŠTEŘE

O SVÁTKU VŠECH SVATÝCH BUDE SLAVENA V KLASICKÉM ŘÍMSKÉM RITU V 10.00 HOD

.. Svatost není pouhý luxus pro několik vyvolenců,nýbrž je to prostá povinnost pro tebe i pro mne."( Bl.Matka Tereza)

Všichni svatí orodujte za nás!

Celý článek ...
08.10.2014, kategorie: Aktuality
 OD 7.10.2014 NOVÉ EMAILOVÉ ADRESY KLÁŠTERA

OD 7.10.2014 NOVÉ EMAILOVÉ ADRESY KLÁŠTERA

NYNÍ - cist@klastervyssibrod.cz (PRO KONVENT) - tours@klastervyssibrod.cz(PROHLÍDKY)

Oznamujeme nové emailové adresy -viz výše.Dřívější jsou mimo provoz.Adresa webových stránek se nemění.Děkujeme za pochopení.

Celý článek ...
30.09.2014, kategorie: Aktuality
PROHLÍDKY KLÁŠTERA OD 1.10. do 30.4. NA OBJEDNÁVKU

PROHLÍDKY KLÁŠTERA OD 1.10. do 30.4. NA OBJEDNÁVKU

RÁDI VÁS PROVEDEME KLÁŠTEREM I MIMO HLAVNÍ SEZÓNU PO PŘEDCHOZÍ REZERVACI

K dispozici je trasa I (bez Závišova kříže), minimální počet osob je osm.Objednat se je možné na telefonu 00420 380746674-vrátnice kláštera nebo na emailové adrese :tours@vyssibrod.cz.Další informace naleznete na horní liště -PROHLÍDKY-

 

Celý článek ...
10.09.2014, kategorie: Aktuality
POVÝŠENÍ SV.KŘÍŽE-SLAVNÁ MŠE SV. V NEDĚLI 14.8. 10.00

POVÝŠENÍ SV.KŘÍŽE-SLAVNÁ MŠE SV. V NEDĚLI 14.8. 10.00

PO MŠI SVATÉ JE KLANĚNÍ SE OSTATKŮM DŘEVA SV.KŘÍŽE V ROŽMBERSKÉ ORATOŘI

Již po staletí v našem klášteře uchováváme Závišův kříž,v němž je uloženo dřevo z pravého ,církví uznaného Kříže ,na němž zemřel náš Vykupitel Pán Ježíš.S bázní a velkou úctou se mu pokloníme v tiché adoraci po Mši svaté slavené ze svátku Povýšení Sv.Kříže.Klanění zakončíme litaniemi ke Sv.Kříži v neděli 14.srpna odpoledne.

 

Celý článek ...
02.08.2014, kategorie: Aktuality
REKONSTRUKCE KLÁŠTERA POKRAČUJE

REKONSTRUKCE KLÁŠTERA POKRAČUJE

Probíhá restaurování renesančních fresek na restituované Rožmberské bráně a nádvoří

Pokračuje další etapa opravy fasád bývalého Opatského domu ,dnes v užívání Poštovního muzea.

Všem ,kteří nám pomáhají,ať už modlitbami čí materiálně i prací, upřímné PÁN BŮH ZAPLAŤ !Každou středu je za ně obětována v 6.45 konventní Mše svatá.

Celý článek ...
26.04.2014, kategorie: Aktuality
PROHLÍDKY KLÁŠTERA OD 1.KVĚTNA DO 30.ZÁŘÍ 2014

PROHLÍDKY KLÁŠTERA OD 1.KVĚTNA DO 30.ZÁŘÍ 2014

OD ČTVRTKA 1.5. NABÍZÍME TRASU -1 (HLAVNÍ) A OD 8.5.TRASU 2-( ZÁVIŠŮV KŘÍŽ )

Srdečně Vás zveme na prohlíku našeho kláštera.Letos Vám nabízeme dvě prohlídkové trasy.Další informace naleznete na odkazu -PROHLÍDKY-

Celý článek ...
26.04.2014, kategorie: Aktuality
 KLÁŠTERNÍ PRODEJNA NABÍZÍ KLÁŠTERNÍ PRODUKTY

KLÁŠTERNÍ PRODEJNA NABÍZÍ KLÁŠTERNÍ PRODUKTY

K DOSTÁNÍ JSOU VÍNA Z FRANCOUZKÝCH KLÁŠTERŮ,ORIGINÁLNÍ TRAPISTICKÁ PIVA

Při návštěvě našeho kláštera nezapomeňte zajít do klášterní prodejny.Můžete si vybrat z bohaté nabídky produktů  českých a zahraničních klášterů jako např.různé druhy Novodvorských hořčic a vynikajících biomarmelád,sušenek,vyšebrodských klášterních oplatek,medu, léčivých byliných likérů od premonstrátek z Doksan,klášterních přírodních sirupů,balzámových mastí z obilních kličků,různé  ovocné biovločky,originální 18-ti stupňové trapistické pivo od mnichů z Engelszellu,bohatý sortiment vín z francouzkých a rakouských klášterů.Je zde také veliký výběr předmětů náboženské úcty jako růženců,zázračných medailek,přívěskových křížků,ikon z Madonou vyšebrodskou a světců, obrázků z anděly atd.Rovněž je k dispozici bohatá nabídka náboženských knih,brožur o našem klášteře a Závišově kříži.To vše za přijatelné ceny.K příjemnému občerstvení také zve klášterní kavárna " Convento"

 

Celý článek ...
28.02.2014, kategorie: Aktuality
Uzavírka vstupu do kláštera Rožmberskou bránou

Uzavírka vstupu do kláštera Rožmberskou bránou

od března 2014 až do odvolání

Z důvodu zahájení rekonstrukčních prací na Hlavní bráně (Rožmberské bráně) a přístupové komunikaci v horní části areálu Cisterciáckého opatství Vyšší Brod je možný vstup do areálu pouze po klášterních schodech v jeho dolní části. Schodiště navazuje na parkovací plochy u Vltavy (P1 a P2 - viz mapa Vyššího Brodu).

Omezení se týká období od března 2014 do odvolání.

Děkujeme za pochopení.

Celý článek ...

» Archiv článků


 
© Cisterciácké opatství Vyšší Brod, Klášter 137, 38273 Vyšší Brod, Czech Republic
© Design, redakční systém: Webdesignum 2009 - 2014