Postranní panel

Historická knihovna kláštera

Tři části historické knihovny jsou součástí 1. prohlídkové trasy.

Historie

Podoba reprezentativních knihovních sálů, jak ji známe dnes, se datuje do let 1753 – 1755. Tyto prostory, umístěné v prvním patře historické části kláštera, dal vybudovat opat Quirin Mickl (1747-1767). Tato část sestává ze dvou knihovních sálů, nazývaných Filosofický sál a Teologický sál. 

Knihovní depozitář, který se nachází v sousedství historických sálů, nechal opat Valentin Schoper (1828-1857) v roce 1836 upravit z noviciátu na trezor pro uložení prvotisků. Dodnes slouží tato místnost stále jako depozitář pro rukopisy, prvotisky a vzácné tisky.

Za tohoto opata, Valentina Schopera, byla chodba, která propojuje Obrazovou galerii a knihovní sály, v roce 1845 upravena do podoby dnešní knihovní chodby. Většina zde uložených tisků pochází z 19. století. Převážně se jedná o odbornou literaturou (např. lékařství, historie).

Historická knihovna přečkala všechny zlé časy. Ať to byly změny za Josefa II., první zrušení kláštera v roce 1941 nebo druhé zrušení v roce 1950.

Po dobu čtyřiceti let se o knihovnu starala Státní vědecká knihovna v Českých Budějovicích.

Po ´Sametové revoluci´ v roce 1991 byla knihovna vydána zpět cisterciáckému řádu, který se vrátil do obnoveného kláštera.

 

Události v knihovně

 

Restaurátorské pracoviště

  • čištění knihovního fondu – během letní sezony,
  • renovace dřevěné podlahy ve Filosofickém sále,
  • ambulantní opravy poškozených vazeb.

 

Evidence knih

Od roku 2016 elektronická evidence knižního fondu.

 

Digitalizace rukopisů

V roce 2017 byla zahájena digitalizace rukopisů. Vybrané digitalizované rukopisy jsou dostupné v evropské digitální knihovně Manuscriptorium.

 

Výstavy

´Prezentace historických tisků v klášterní knihovně´

Výstava je umístěna v knihovní chodbě ve dvou pultových vitrínách, kde představujeme knihy s hodnotnými grafikami.

 

Vstup do evropské digitální knihovny

 

Přímý odkaz na digitalizované rukopisy z knihovny Cisterciáckého opatství:

(http://www.manuscriptorium.com/apps/srchs.php?direct=srch&pid=17656&envLang=cs#search)

 

 
 
Nahoru