Postranní panel

Stálá expozice: Ve znaku lilie a růže

V našem klášteře mimo jiné můžete navštívit stálou expozici s názvem VE ZNAKU LILIE A RŮŽE, která nabízí informace, obrázky a fotografie o cisterciáckém řádu, mnišském životě a našem klášteře. 

Výstava se nachází v prvním patře Návštěvnického centra klášter a je přístupná během prohlídek zdarma.

Srdečně Vás zveme hlouběji se seznámit s působením cisterciáckého řádu a našeho vyšebrodského kláštera.

Ve znaku Lilie a růže
(přístupné od 1. května do 30. září)

(individuální prohlídka bez průvodce)

Prohlídková trasa 3

V roce 2019 byl prohlídkový okruh rozšířen o stálou expozici nazvanou Ve znaku lilie a růže, která je umístěná v horním patře Návštěvnického centra. Expozice je určena především návštěvníkům s hlubším zájmem o historii cisterciáckého řádu a vyšebrodského kláštera. Barevné fotografické panely je provedou čtyřmi sály, z nichž:

  • prvním jsou představeni zakladatelé řádu, nejstarší cisterciácké kláštery a jejich rozšíření ve středověku, cisterciácká architektura a její přínos evropskému kulturnímu dědictví.
  • Druhý sál je věnován cisterciácké spiritualitě a životu mnichů v minulosti i současnosti.
  • Třetí mariánské úctě a ukázkám nádherných iluminací z rukopisného klášterního fondu.
  • Ve čtvrtém sále jsou podrobné informace týkající se kláštera od jeho založení v roce 1259 přes slavné i tragické momenty jeho historie až po současnost. Prostřednictvím videoprojekce lze též nahlédnout do života současných obyvatel kláštera – cisterciáckých mnichů 21. století.

Prohlídková trasa 3

Nezapomnělo se ani na malé návštěvníky, jimž je určen dětský koutek se zábavnou interaktivní dílnou.

Během sezóny bývá expozice doplněna tematickými doprovodnými programy zaměřenými na širokou veřejnost včetně dětí. Je přístupná od pondělí do soboty mezi 10.00 a 17.00 hodinou.

Mimo sezónu je prohlídka možná pouze po dohodě.

Vstup je zdarma.

Prohlídková trasa 3

 

 
 
Nahoru