Postranní panel

Projekty podpořené Ministerstvem kultury

Dotace v roce 2018

Projekt Instituce Částka
Oprava střechy domu č.p.159 - klášter V. Brod MK ČR - odbor památkové péče 1 373 000 Kč
Statika domu č.p. 128 - klášter V. Brod 250 000 Kč
Oprava střechy domu č.p. 129 - klášter V. Brod 500 000 Kč
Obnova fasády kostela ve Strýčicích 386 000 Kč
Obnova fasády kostela ve Strýčicích Česko-německý fond budoucnosti 250 000 Kč
Oprava střechy kostela v Loučovicích MK ČR - odbor památkové péče 350 000 Kč
Oprava střechy kostela v Horním Dvořišti 220 000 Kč

Dotace v roce 2019

Projekt Instituce Částka
Oprava střechy domu č.p.159 a č.p.129 - klášter V. Brod MK ČR - odbor památkové péče 3 130 000 Kč
Statika domu č.p. 128 - klášter V. Brod 500 000 Kč
Obnova fasády kostela ve Strýčicích 429 000 Kč
Oprava střechy kostela v Loučovicích 144 000 Kč

Dotace v roce 2020

Projekt Instituce Částka
Oprava fasády domu č.p.159 - klášter V. Brod MK ČR - odbor památkové péče 2 995 000 Kč
Obnova interiéru kostela ve Strýčicích 664 000 Kč
 
 
Nahoru