Postranní panel

Bezischtigingsroute in Nederlands (holandsky)

 

in NederlandsIn het voorgebergte van Šumava in een romantisch en bosrijk landschap, bevindt zich het stadje en klooster Vyšší Brod aan der rechteroever van de bovenstroom van de Moldau.

Wapens

De Cistercienzer abdij in Vyšší Brod (in het Latijns Altum Vadum en in het Duits Hohenfurth) werd gesticht op 1 juni 1259 door Vok van Rosenberg. Volgens de overleveringen gebeurde dit uit dankbaarheid voor drenkelingen uit de woeste Moldau, die de hulp ingeroepen hadden van de Maagd Maria. Het monument uit het jaar 1611 van het uitgestorven beroemde en machtige geslacht Rosenberg beschermt nog steeds de Cistercienzer kloosterlingen, die momenteel het klooster opknappen. Na 40 jaar onteigening is het klooster teruggegeven en het wordt opnieuw het geestelijk en cultureel centrum van de regio. Na het geslacht Rosenberg kreeg haet geslacht Eggenberg het wereldlijk gezag over het klooster opgevolgd door het geslacht Schwarzenberg in 1719. In de jaren 1950 - 1990 was het klooster een muzeum onder do hoede van de Tsjechoslowaakse staat. In het jaar 1991 kwam het klooster terug in het bezit van de Cistercienzer orde.

DE KLOOSTERKERK was een integraal onderdeel van het klooster. De fundamenten werden direct na de stichting van het klooster gelegd in de zestiger jaren van de 13e eeuw. De bouw was gereed in het midden van de 14e eeuw. In de dwarsbeuk, karakteristick voor kerken van de Cistercienzer orde, bevinden zich vier kapellen. Enkele gegevens over de afmetingen van de kerk: gewelfhoogte 17,5 m, lengte 52 m, breedte in de dwarsbeuk 29 m.

HET KOOR bevindt zich in het midden van het schip van de kerk. De abt Candidus Heidrich liet het in 1725 vervaardigen door de lekenbroeder Josef Raffer, die ook de biechtstoelen en de boekenkasten in de bibliotheek gemaakt heeft. Het houtwerk is rijkelijk ingelegd en verguld, boven aan het koor bevinden zich beelden van de kerkvaders. Het koor dient de monniken voor het gebed, meditatie zang op de voorgeschreven tijden. Van de in totaal 7 altaren zijn vooral de twee laatgothische in het oog springend: h. Barbara uit 1525 (rechts) en h. Rochus uit 1524 (links). De kerk heeft twee orgels uit de 19e eeuw. Het grote orgel bevindt zich in hoofdruimte en het kleine is ingebouwd in de zijwand van het koor.

HET HOOFDALTAAR
Dit vroeg-barokke werk dat in volle lengte en breedte de ruimte vult, werd in de jaren 1644 - 1646 gemaakt door de lekenbroeders Linhart Wulliman, houtsnijder en Georgius, schilder. Het altaar is van hout, bruin van kleur en rijk verguld. Het schilderij in het midden wordt vier maal tijdens het kerkelijk jaar verwisseld. Het schilderij met de Tenhemelopneming van de h. Maria werd geschilderd in 1654 ddor Josef Houska naar het ontwerp van Josef Heinz. Aan de zijkanten van het altaar bevinden zich twee meer dan levensgrote beelden van paus Eugen III en de h. Berbard, patroon van de orde. De muren zijn oorspronkelijk gedecoreerd met gothische fresco´s, die echter grotendeels vernield werden in de vorige eeuw. Over deze restanten hangen twee olie op linnen schilderijen uit de 19e eeuw. Het schilderij rechts geeft de legende weer van de wonderbaarlijke redding van Vok van Rosenberg, stichter van het klooster, uit de golven van de Moldau. Josef V. Hellich was de maker van dit schilderij. Het tweede werk is van Bartoloměj Čurna en geeft de komst van de eerste kloosterlingen weer en de inwijding van de kerk van de h. Maria met Vok van Rosenberg en zijn echtgenote Hedvik van Schaumburg. Onder dit schilderij bevindt zich de grafsteen van zwart marmer van Peter Vok, de laaste van het geslacht Rosenberg, die overleed in 1611 in Třeboň. Het is overigens een grafsteen die dateert van een latere datum.

KAPEL VAN DE H. BENEDICTUS
In het midden van de kapel ligt de grafsteen van de graaf Jan Zrinský (overleden in 1612), die vanaf 1579 eigenaar was van het landgoed Rosenberg. Hij was de zoon van Eva van Rosenberg en Nicolaus Zrinský, een beroemde veldheer in de strijd met de Turken.

KAPEL VAN DE H. BERNARD
Hier bevinden zich grafsteten met beelden van de abten uit de 17e eeuw.

KAPEL VAN DE MAAGD MARIA
Op het neogothische altaar in deze kapel is een afbeelding van de h. Maria, de zogenaamde Madona van Vyšší Brod. Dit beroemde werk is ontstaan in 1400 en is van een bijzonder gehalte. Het is toegeschreven aan de Boheemse schildersschool vanwege de stijl en de motieven van de Boheemse patronen aan de onderzijde. De copie waarnaar U kijkt is in 1939 gemaakt door prof. Bohuslav Slánský.
Het oudste gedeelte van het klooster is nu de sacristie, de plaats waar de voorwerpen en benodigdheden voor de godsdienstelijke plechtigheden bewaard worden. Even oud is het portaal aan de zuidkant van de zijbeuk. Het bovenvalk, de zg. tympanon, is artistiek zeer geslaagd en symboliseert de vossen in de wijngaard.

SCHILDERIJEN TENTOONSTELLING
Deze bevindt zich op de eerste verdieping boven de westelijke vleugel van de kloostergang. De ruimte werd gebouwd in de jaren 1835 - 38 in neoclassistische stijl door Karel Jambora uit Český Krumlov. De zaal heeft drie vleugels met zg. Boheemse gewelven op Toscaanse zuilen. De schilderijenverzameling van het klooster wordt gedomineerd door Boheemse barok. De bekendste schilders zijn onder andere Petr Brandl, Jan Kašpar Hirschelly en Norbert Grund. Verder zijn er kerkelijke attributen te bezichtigen, die dateren uit de 17e en 18e eeuw.

BIBLIOTHEEKGANG
Deze ontstond evenals de schilderijenzaal in de dertiger jaren van de 19e eeuw. De boeken zijn uit de 19e en begin 20e eeuw. Van belang zijn de medaillon portretten van de abten uit de 16e - 19e eeuw boven de boekenkasten.

FILOSOFISCHE ZAAL
Het is de kleinste van de twee bibliotheekzalen en bevat wetenschappelijke boekwerken. Op het palfond is een fresco van Lukáš Vávra met het Salomonsoordeel. Op de tafel onder hat glas is een zeer gedetailleerde Boheemse landkaart van Müller uit 1720. Boven de vensters bevinden zich Latijnse citaten van de stichter van de orde, de h. Bernard, met lofbetuigingen aan het onderwijs en de verspreiding daarvan. Momenteel bezit de bibliotheek ongeveer 70.000 boeken, 200 incunabili, dat zijn boeken die gedrukt zijn voor het jaar 1500.

THEOLOGISCHE ZAAL
Dit is de grootste zaal van de kloosterbibliotheek. Hier bevindt zich de theologische literatur met een talrijke verzameling bijbels in verschillende talen. De rococo-kasten zijn weer hei werk van de lekenbroeder Josef Raffer. De witlederen banden dateren uit het midden van de 18e eeuw dankzij de abt Mickl. Zijn portret hangt boven de deur en toont de abt in de kracht van zijn leven op 45-jarige leeftijd (1756). Het plafond wordt gesierd door een fresco met de twaalfjarige Christus in de synagoge, geschilderd door lekenbroeder Lukáš Vávra eind 18e eeuw.

 
 
Nahoru