Postranní panel

Chceš být mnichem?

Skládání slavných slibůPokud nějaký mladý muž zaslechne hlas Boží a ucítí touhu stát se mnichem, může k nám nezávazně přijet a strávit s námi několik dní.

  • Když se pak rozhodne pokračovat, nastoupí do první etapy - postulátu, který trvá přibližně jeden rok.
  • Po uplynutí této doby může postulant přijmout řeholní hábit a stává se novicem.
  • Po minimálně ročním noviciátě skládá tento nový mnich časné sliby na tři roky.
  • Pokud se po této době rozhodne zasvětit navždy Bohu, skládá mnich sliby slavné.

Někteří bratři jsou Bohem povoláni i ke kněžské službě. Takové nechá opat po zralé úvaze vysvětit na kněze, aby službou v klášterním společenství posvěcovali celou církev.

„Ať se pak bedlivě zkoumá, zda novic opravdu hledá Boha a zda je horlivý ve službě Boží i ve snášení příkoří. Jestliže po zralé úvaze, že bude všechno zachovávat a plnit vše, co se mu poručí, ať je přijat do komunity".
(z 58. kapitoly Řehole sv. Benedikta)

 
 
Nahoru