Postranní panel

Projekty podpořené Jihočeským krajem

Jihočeský kraj

Realizované projekty podpořené JIHOČESKÝM KRAJEM

2018 Prezentace historických tisků v klášterní knihovně výše finanční podpory 25 000,- Kč
2019 Stálá expozice „Ve znaku lilie a růže“ poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 40 000,- Kč
2019 Dovybavení výstavních prostor poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 300 000,- Kč
2020 Propagace stálé expozice „Ve znaku lilie a růže“ poskytnutí peněžních prostředků 30 000,- Kč
2020 Výroba nových a obnova stávajících informačních panelů v areálu kláštera a okolních městech (Přední Výtoň, Frymburk, Lipno) poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 60 000,- Kč
2020 Rozšíření a zkvalitnění stálé expozice „Ve znaku lilie a růže“ o doprovodný program poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 30 000,- Kč
2020 Restaurování vitráží oken kostela sv. Petra a Pavla ve Strýčicích příspěvek z Dotačního programu Jihočeského kraje – Kulturní dědictví 2020 ve výši 90 000,- Kč
2021 Vyšebrodský klášter pro celou rodinu – příspěvek z Dotačního programu Jihočeského kraje podpora kultury ve výši 20 000,- Kč
2021 Publikace: Vyšebrodský relikviář – Závišův kříž - příspěvek z Dotačního programu Jihočeského kraje podpora kultury ve výši 40 000,- Kč
2022 Restaurování nástěnných maleb kostela sv. Petra a Pavla ve Strýčicích poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 170 000,-Kč
2022 Kultura cisterciáků vyšebrodského kláštera pro celou rodinu - příspěvek z Dotačního programu Jihočeského kraje podpora kultury ve výši 55 000,- Kč
2023 Technické vybavení zajišťující hudební kulisu -příspěvek z Dotačního programu Jihočeského kraje podpora kultury ve výši 10 000,- Kč
2023 Oprava fasád a statické zajištění domu č.p.129-západní křídlo-objekt bývalé stáje, součásti cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 150 000,-Kč
2023 Kultura cisterciáků vyšebrodského kláštera pro celou rodinu - příspěvek z Dotačního programu Jihočeského kraje podpora kultury ve výši 40 000,- Kč

 

Česko-německý fond budoucnosti

Restaurování nástěnných maleb kostela sv. Petra a Pavla ve Strýčicích (2022)

Jihočeský kraj poskytl z Dotačního programu Kulturní dědictví, 1. výzva pro rok 2022 - opatření č. V - Nemovité kulturní památky částku ve výši 170 000,-Kč na realizaci projektu kostel sv. Petra a Pavla ve Strýčicích - restaurování nástěnných maleb (východní a jižní stěna presbytáře).
Celkové náklady: 389 555,- Kč. Dále na tento projekt přispěl spolek pro obnovu kostela ve Strýčicích a Česko-německý fond budoucnosti.

Strýčice - jižní stěna presbytáře

Kostel sv. Petra a Pavla ve Strýčicích - jižní stěna presbytáře

 

Strýčice - východní stěna presbytáře

Kostel sv. Petra a Pavla ve Strýčicích - východní stěna presbytáře

 
 
Nahoru