Postranní panel

Projekty podpořené Jihočeským krajem

Realizované projekty podpořené JIHOČESKÝM KRAJEM

2018 Prezentace historických tisků v klášterní knihovně výše finanční podpory 25 000,- Kč
2019 Stálá expozice „Ve znaku lilie a růže“ poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 40 000,- Kč
2019 Dovybavení výstavních prostor poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 30 0000,- Kč
2020 Propagace stálé expozice „Ve znaku lilie a růže“ poskytnutí peněžních prostředků 30 000,- Kč
2020 Výroba nových a obnova stávajících informačních panelů v areálu kláštera a okolních městech (Přední Výtoň, Frymburk, Lipno) poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 60 000,- Kč
2020 Rozšíření a zkvalitnění stálé expozice „Ve znaku lilie a růže“ o doprovodný program poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 30 000,- Kč
2020 Restaurování vitráží oken kostela sv. Petra a Pavla ve Strýčicích příspěvek z Dotačního programu Jihočeského kraje – Kulturní dědictví 2020 ve výši 90 000,- Kč
 
 
Nahoru