Postranní panel

Projekty podpořené Jihočeským krajem

Jihočeský kraj

Realizované projekty podpořené JIHOČESKÝM KRAJEM

2018 Prezentace historických tisků v klášterní knihovně výše finanční podpory 25 000,- Kč
2019 Stálá expozice „Ve znaku lilie a růže“ poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 40 000,- Kč
2019 Dovybavení výstavních prostor poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 30 0000,- Kč
2020 Propagace stálé expozice „Ve znaku lilie a růže“ poskytnutí peněžních prostředků 30 000,- Kč
2020 Výroba nových a obnova stávajících informačních panelů v areálu kláštera a okolních městech (Přední Výtoň, Frymburk, Lipno) poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 60 000,- Kč
2020 Rozšíření a zkvalitnění stálé expozice „Ve znaku lilie a růže“ o doprovodný program poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 30 000,- Kč
2020 Restaurování vitráží oken kostela sv. Petra a Pavla ve Strýčicích příspěvek z Dotačního programu Jihočeského kraje – Kulturní dědictví 2020 ve výši 90 000,- Kč
2022 Restaurování nástěnných maleb kostela sv. Petra a Pavla ve Strýčicích poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 170 000,-Kč

 

Česko-německý fond budoucnosti

Restaurování nástěnných maleb kostela sv. Petra a Pavla ve Strýčicích (2022)

Jihočeský kraj poskytl z Dotačního programu Kulturní dědictví, 1. výzva pro rok 2022 - opatření č. V - Nemovité kulturní památky částku ve výši 170 000,-Kč na realizaci projektu kostel sv. Petra a Pavla ve Strýčicích - restaurování nástěnných maleb (východní a jižní stěna presbytáře).
Celkové náklady: 389 555,- Kč. Dále na tento projekt přispěl spolek pro obnovu kostela ve Strýčicích a Česko-německý fond budoucnosti.

Strýčice - jižní stěna presbytáře

Kostel sv. Petra a Pavla ve Strýčicích - jižní stěna presbytáře

 

Strýčice - východní stěna presbytáře

Kostel sv. Petra a Pavla ve Strýčicích - východní stěna presbytáře

 
 
Nahoru