Postranní panel

Denní řád

v Cisterciáckém opatství Naší milé Paní ve Vyšším Brodě (zal. 1259)

 • 03.45 Vigilie (noční officium)
 • následuje rozjímání
 • 05.45 Laudy (ranní chvály) + Prima, Kapitula 
 • Mše svatá v klasickém římském ritu v 07.15 (neděle a slavnosti v 10.00)
  následuje snídaně individuálně
 • 09.15 Tercie
 • 09.30 - 11:45 Práce (mimo neděle a zasv. svátky
 • 12.00  Sexta
 • následuje oběd
  a polední odpočinek (neděle a zasv. svátky společná rekreace)
 • 14.30 Nona
 • 14.45 - 16.30 Práce
 • 16.45 - 17.15 Duchovní četba
 • 17.30 Nešpory, následuje tichá modlitba před vystavenou Nejsvětější svátostí
  mimo soboty a mariánské svátky, kdy se modlíme společní růženec
  Neděle: výstav Nejsv. Svátosti se svátostným požehnáním
 • 18.30 Večeře následuje společná rekreace
  (v postní dny soukromá modlitba nebo četba)
 • 19.15 Společná duchovní četba  
 • 19. 30 Kompletář, Salve Regina


Silentium - přísné noční mlčení

zimním období jsou chorové modlitby a Mše svatá v zimní kapli,
letním období v klášterním kostele.
V neděli a o slavnostech je Mše svatá vždy v klášterním kostele.

Modlíme se z klasického cisterciáckého žáltáře.

ORA ET LABORA !


 

 
 
Nahoru