Cisterciácký klášter Vyšší Brod

Aktuality a nové články

kategorie: Aktuality

HORAE TENEBRAE-TEMNÉ HODINKY-CHÓROVÉ MODLITBY V TRIDUU

HORAE TENEBRAE-TEMNÉ HODINKY-CHÓROVÉ MODLITBY V TRIDUU
Temnými se nazývají proto ,že o sv.Triduu začínají za tmy.Vzbuzují v nás žal nad umučením našeho Pána Ježíše Krista,nazývají se také žalostivé.Konají se od 04.30 V Zimní kapli a jsou přístupné věřícím.

Tato starobylou skladbu Božského officia se opět v našem klášteře modlíme od Vigilie Zeleného čtvrtku až do nóny Bílé soboty. Tyto tesklivé chórové modlitby se skládají ze žalmu zvláště kajících, čtení z  epištol, z církevních Otců a také ze starozákonního zpěvu - Pláče proroka Jeremiáše. Po každé části Jeremiášova pláče následuje antifona: Jeruzaléme, Jeruzaléme, obrať se k Pánu, svému Bohu! - Ten Jeruzalém jsme my.... Celý článek ...

21.03.2023, kategorie: Aktuality

VELIKONOCE 2023 - VE VYŠEBRODSKÉM KLÁŠTEŘE

VELIKONOCE 2023 - VE VYŠEBRODSKÉM KLÁŠTEŘE
Rozpis bohoslužeb na svatý týden

2. 4. Květná neděle:
10.00 hod. – Procesí křížovou chodbou, svěcení ratolestí a mše svatá, kterou hudebně doprovodí Husovický okrašlovací spolek pěvecký.

3-5. 4. 2023:
7.15 hod. – Konventní mše svatá v zimní kapli.


 

Velikonoční triduum

6. 4. Zelený čtvrtek:
16.30 hod.
– Mše svatá – Poslední večeře Páně; obřad umývání nohou; adorace v Getsemanské zahradě do 22.00 hod.

7. 4. Velký pátek:
11.00 hod. – Pobožnost křížové cesty.
15.00 hod. – Velkopáteční obřady; uctívání Kříže, adorace u Božího hrobu do 22.00 hod.

8. 4. Bílá sobota:
9.30-17.30 hod. – Adorace u Božího hrobu.
18.00 hod. – Vigilie Vzkříšení, slavná mše svatá, svěcení paškálů, velikonoční chorální zpěvy – cisterciácké proprium.


 

9. 4. Neděle Vzkříšení:
10.00 hod.
– Slavná chorální mše svatá

10. 4. Pondělí a úterý velikonoční:
10.00 hod.
– Slavná chorální mše svatá Celý článek ...

18.03.2023, kategorie: Aktuality

SVATÝ TÝDEN -VELIKONOCE 2023- Jsme svobodni,spaseni ..

SVATÝ TÝDEN -VELIKONOCE 2023- Jsme svobodni,spaseni ..
Velikonoce jsou pravou spásou lidstva -Pozvání na velikonoční obřady v našem klášteře

 

 

 

 

  Celý článek ...

06.03.2023, kategorie: Aktuality

SOBOTA 25.3. V 10.00 HOD-SLAVNÁ MŠE SVATÁ ZE ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ

SOBOTA 25.3. V 10.00 HOD-SLAVNÁ MŠE SVATÁ  ZE ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
SVÁTEK ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ -CHORÁLNÍ MŠE SV.. V TRADIČNÍM ŘÍMSKÉM RITU-ZPÍVÁ MNIŠSKÁ SCHÓLA

,,HLE .PANNA POČNE A PORODÍ SYNA ,JEHO JMÉNO BUDE : EMMANUEL(BŮH S NÁMI) ALELUJA -(Iz 7,14) Dnešní svátek nás upomíná ,že to co dávno předpověděl prorok Izaiáš králi Achazovi ,se začalo naplňovat v nazaretském domě. Celý článek ...

06.03.2023, kategorie: Aktuality

NEDĚLE 19.3.SLAVNOST SV.JOSEFA,SNOUBENCE PANNY MARIE A PATRONA CELÉ CÍRKVE

NEDĚLE 19.3.SLAVNOST SV.JOSEFA,SNOUBENCE PANNY MARIE A PATRONA CELÉ CÍRKVE
SLAVNÁ MŠE SVATÁ v 10.00 HODIN V KLÁŠTERNÍM KOSTELE-CHORÁLNÍ-HUDEBNÍ DOPROVOD-LITERÁTSKÉ BRATRSTVO DNES A MNŠSKÁ SCHÓLA

Svatý Josefe, Patrone Církve,ochraňuj rodinu Církve a našeho národa tak,jako jsi ochraňoval Svatou rodinu,spolu s Kristem a Pannou Marií. Celý článek ...

06.03.2023, kategorie: Aktuality

ÚTERÝ 21.BŘEZNA-SVÁTEK SV.BENEDIKTA,OTCE ZÁPADNÍHO MNIŠSTVÍ A  PATRONA EVROPY-V 10.00 HOD

ÚTERÝ  21.BŘEZNA-SVÁTEK SV.BENEDIKTA,OTCE ZÁPADNÍHO MNIŠSTVÍ  A  PATRONA EVROPY-V 10.00 HOD
CHORÁLNÍ MŠE SVATÁ V 10.00 HODIN-S CISTERCIÁCKÝM PROPRIEM ,ZPÍVÁ SCHOLA MNICHŮ NAŠEHO KLÁŠTERA

Tuto Mši svatou obětujeme za celý náš řád a za všechny mnichy a mnišky ,bojující pod Řeholí svatého Benedikta.

Svatý Otče Benedikte,Otče mnišství a patrone Evropy ,oroduj za nás. Celý článek ...

06.03.2023, kategorie: Aktuality

KAJÍCÍ PROCESÍ V DOBĚ POSTNÍ -ZA UKONČENÍ VÁLKY NA UKRAJINĚ-KAŽDÝ PÁTEK V 9.30 HOD

KAJÍCÍ PROCESÍ V DOBĚ POSTNÍ -ZA UKONČENÍ VÁLKY NA UKRAJINĚ-KAŽDÝ PÁTEK V 9.30 HOD
Každý pátek máme kající procesí, kterými aktuálně prosíme i za odvrácení epidemie a za mír na Ukrajině v 9.15.hod v křížové chodbě a kostele.

Letos po celou dobu postní jsou v našem klášteře kající průvody v době postní (každý pátek). Tyto kající pobožnosti jsou ještě o to příhodnější, když celý svět je zasažen nebezpečnou epidemií kovidu a strašnou válkou na Ukrajině. Proto jsme na tento úmysl, odvrácení moru a úmrtnosti,za mír na Ukrajině, ještě přidali speciální orace do mše svaté (viz konec videa) a také přidáváme krátkou modlitbu na konci každodenního růžence, nemluvě o chórové modlitbě, která je naší hlavní činností.

  Celý článek ...

14.02.2023, kategorie: Aktuality

POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY - KAŽDÝ POSTNÍ PÁTEK - OD 24.ÚNORA 2023

POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY - KAŽDÝ POSTNÍ  PÁTEK - OD 24.ÚNORA  2023
Tato pobožnost se koná každý pátek v 15.00 hod v době svatopostní v klášterním kostele

V době svatopostní je nám pobožnost křížové cesty našeho Pána Ježíše,příležitostí k rozjímání nad Jeho láskou až k smrti. Texty této pobožnosti si připravují sami mniši našeho kláštera.Tuto událost ,která předcházela naší spáse ,vystižným způsobem také umocňují jednotlivá zastavení ,znázorněná na obrazech v našem klášterním kostele.Každý postní pátek v 15.00 hodin.Srdečně vás zveme.

  Celý článek ...

14.02.2023, kategorie: Aktuality

POPELEČNÍ STŘEDA 22.ÚNORA 2023 -SVĚCENÍ POPELA S UDĚLOVÁNÍM POPELCE

POPELEČNÍ STŘEDA 22.ÚNORA 2023 -SVĚCENÍ POPELA S UDĚLOVÁNÍM POPELCE
22.2.. v 07.15 hod bude svěcen popel s udělováním popelce v zimní kapli ,následuje Mše svatá

Tento den je přísný půst a vstupujeme do doby svatopostní.Po tuto celou dobu se modlíme bolestný růženec a každý pátek v 15.00 hodin je VIA CRUCIS- pobožnost křížové cesty v klášterním kostele.Budeme prožívat s naším Pánem dny zrady,ponížení ale zárověň láskyplného odevzdání se Bohu Otci v bolesti,kterou láska proměnila ve Vítězství.K těmto pobožnostem zveme i vás.

Těm ,kteří nemají možnost přijmout popelec die cadente-v den jeho svěcení ,bude udělen v první postní neděli 26.2. po Mši svaté. Celý článek ...

16.11.2022, kategorie: Aktuality

KNIŽNÍ NOVINKA K ZAKOUPENÍ: ROŽMBERSKÁ HROBKA - PŘÍBĚH HLEDÁNÍ

KNIŽNÍ NOVINKA K ZAKOUPENÍ: ROŽMBERSKÁ HROBKA - PŘÍBĚH HLEDÁNÍ

Kniha, kterou si můžete zakoupit, popisuje světově ojedinělý průzkum hrobky Rožmberků, která nebyla otevřena po celá čtyři století. Aby se uchovala nedotčená, průzkum se uskutečnil nedestruktivní metodou pomocí moderních technologií. Celý článek ...

31.10.2022, kategorie: Články

UDĚLENÍ STÁTNÍHO VYZNAMENÁNÍ

UDĚLENÍ STÁTNÍHO VYZNAMENÁNÍ

Prezident republiky pan Miloš Zeman udělil při příležitosti státního svátku 28. října státní vyznamenání - medaili za zásluhy prvního stupně, za zásluhy o stát v oblasti kultury - převorovi Justinu Janu Berkovi O.Cist.

Převzetí vyznamenání se konalo ve Vladislavském sále pražského hradu osobně z rukou pana prezidenta. Celý článek ...

30.09.2022, kategorie: Aktuality

PROHLÍDKY KLÁŠTERA OD 1.10. 2022 do 30.4.2023 POUZE NA OBJEDNÁVKU PŘEDEM

PROHLÍDKY KLÁŠTERA OD 1.10. 2022 do 30.4.2023 POUZE NA OBJEDNÁVKU PŘEDEM
RÁDI VÁS PROVEDEME KLÁŠTEREM I MIMO HLAVNÍ SEZÓNU PO PŘEDCHOZÍ REZERVACI

K dispozici je trasa I (bez Závišova kříže), minimální počet osob je osm.Objednat se je možné na telefonu 00420 380746674-vrátnice kláštera nebo na mobilním čísle 724 184 145 ,a na emailové adrese :tours@klastervyssibrod.cz.Další informace naleznete na horní liště -PROHLÍDKY-Těšíme se na Vaší návštěvu.

  Celý článek ...

25.07.2022, kategorie: Aktuality

UMÍSTĚNÍ HAPTICKÉHO MODELU VYŠEBRODSKÉ MADONY PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ V CISTERCIÁCKÉM KLÁŠTEŘE VE VYŠŠÍM BRODĚ

UMÍSTĚNÍ HAPTICKÉHO MODELU VYŠEBRODSKÉ MADONY PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ V CISTERCIÁCKÉM KLÁŠTEŘE VE VYŠŠÍM BRODĚ

Cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě přichází v nové letní turistické sezoně s velkou novinkou pro své návštěvníky – s haptickým modelem vytvořeným podle gotického deskového obrazu Madony z Vyššího Brodu, který je primárně určen nevidomým a slabozrakým, avšak přímo osahat si ho může kdokoli. Je umístěn v klášterní Galerii gotického umění. Celý článek ...

27.05.2022, kategorie: Aktuality

KLÁŠTERNÍ PRODEJNA NABÍZÍ KLÁŠTERNÍ PRODUKTY A KAVÁRNA CONVENTO,PŘÍJEMNÉ POSEZENÍ U KÁVY SE ZÁKUSKY Z DOMÁCÍ KLÁŠTERNÍ KUCHYNĚ

KLÁŠTERNÍ PRODEJNA NABÍZÍ KLÁŠTERNÍ PRODUKTY A KAVÁRNA CONVENTO,PŘÍJEMNÉ POSEZENÍ  U KÁVY SE ZÁKUSKY Z DOMÁCÍ KLÁŠTERNÍ KUCHYNĚ
K DOSTÁNÍ JSOU CUKROVINKY,VÍNA, ,CISTERCIÁCKÉ PIVO Z KLÁŠTERNÍHO PIVOVARU PORTA COELI A OSEK,JEDINEČNÉ TRAPISTICKÉ PIVO Z KLÁŠTERA ENGELSZEL,RUŽENCE ATD

Při návštěvě našeho kláštera nezapomeňte zajít do klášterní prodejny.Můžete si vybrat z bohaté nabídky klášterních produktů jako např.různé druhy Novodvorských hořčic a vynikajících biomarmelád,povidel ,vyrobených vyšebrodskými mnichy,sušenek,vyšebrodských klášterních oplatek,medoviny,klášterní 100% jablečný mošt vyrobený mnichy,med,vynikající cisterciácké 10°; 12° a 21° pivo z kláštera Porta Coeli, trapistické piva z kláštera Engelszell.Klášterrní vína ,marmelády,.Je zde také veliký výběr předmětů náboženské úcty jako růženců,zázračných medailek,přívěskových křížků,ikon z Madonou vyšebrodskou a světců, obrázků z anděly,soch atd.Rovněž je k dispozici bohatá nabídka náboženských knih,brožur o našem klášteře a Závišově kříži.To vše za přijatelné ceny.K příjemnému posezení u dobré italské kávy,také zve klášterní kavárna " Convento" s krásným výhledem na klášter.Zákusky a občerstvení pochází převážně z naší klášterní kuchyně.Těšíme se na vás!

  Celý článek ...

Digitální audioprůvodce

Město Vyšší Brod

Bernardinum s.r.o.

Bernardinum s.r.o.

Společnost Bernardinum s.r.o. byla založena pro správu nemovitého majetku Cisterciáckého opatství Vyšší Brod. Hlavní náplní společnosti je záchrana a obnova původního majetku opatství prostřednictvím trvale udržitelného rozvoje hospodaření na lesních a zemědělských pozemcích.

Rožmberská hrobka

 
Nahoru