Cisterciácký klášter Vyšší Brod

Aktuality a nové články

24.02.2024, kategorie: Videa

Lamentatio - Nářky proroka Jeremjáše (VIDEO)

Lamentatio - Nářky proroka Jeremjáše (VIDEO)

Obzvláště nádherné a srdceryvné jsou pro postní dobu typické Nářky proroka Jeremjáše (Biblická kniha Pláč). Zpívají se v hodinkách Tenebrae („temné hodinky“) ve svatém Triduu (Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota) vždy při jednom nokturnu při vigiliích (modlitbách v noci). I letos se můžeme k prorokovi připojit, obzvláště když vidíme bolestné situace i v samotné Církvi, kterou milujeme, oplakáváme její pády a toužíme po jejím očištění. Nahrávka textů ze Zeleného čtvrtku je zazpívána naším mnichem a kantorem br. Rafaelem Maria. I letos, jako každý rok, Vás zveme k účasti. Celý článek ...

16.02.2024, kategorie: Aktuality

VELIKONOCE 2024 - VE VYŠEBRODSKÉM KLÁŠTEŘE

VELIKONOCE 2024 - VE VYŠEBRODSKÉM KLÁŠTEŘE

24. března - Květná neděle:
10.00 hod. – Procesí křížovou chodbou, svěcení ratolestí a mše svatá.

25.-27. března 2024:
7.15 hod. – Konventní mše svatá v zimní kapli.


Velikonoční triduum

28. března – Zelený čtvrtek:
16.30 hod.
 – Mše svatá –  Poslední večeře Páně; obřad umývání nohou; adorace v Getsemanské zahradě do 22.00 hod.

29. března – Velký pátek:
11.00 hod. – Pobožnost křížové cesty.
15.00 hod. – Velkopáteční obřady; uctívání Kříže, adorace u Božího hrobu do 22.00 hod.

30. března – Bílá sobota:
9.30-17.30 hod. – Adorace u Božího hrobu.
18.00 hod. – Vigilie Vzkříšení, slavná mše svatá, svěcení paškálů, velikonoční chorální zpěvy – cisterciácké proprium.


31. března – Neděle Vzkříšení:
10.00 hod. – Slavná chorální mše svatá

1. - 2. dubna– Pondělí a úterý velikonoční:
10.00 hod.
 – Slavná chorální mše svatá Celý článek ...

14.02.2024, kategorie: Aktuality

KAJÍCÍ PROCESÍ V DOBĚ POSTNÍ - I ZA UKONČENÍ VÁLKY NA UKRAJINĚ-KAŽDÝ PÁTEK V 9.30 HOD

KAJÍCÍ PROCESÍ V DOBĚ POSTNÍ - I ZA UKONČENÍ VÁLKY NA UKRAJINĚ-KAŽDÝ PÁTEK V 9.30 HOD
Každý pátek máme kající procesí, za mír na Ukrajině v 9.30 hod v křížové chodbě a kostele.

Letos po celou dobu postní jsou v našem klášteře kající průvody v době postní (každý pátek). Tyto kající pobožnosti jsou ještě o to příhodnější, když celý svět je zasažen strašnou válkou na Ukrajině. Proto jsme na tento úmysl, odvrácení moru a úmrtnosti,za mír na Ukrajině, ještě přidali speciální orace do mše svaté (viz konec videa) a také přidáváme krátkou modlitbu na konci každodenního růžence, nemluvě o chórové modlitbě, která je naší hlavní činností.

  Celý článek ...

14.02.2024, kategorie: Aktuality

ÚTERÝ 19.3.SLAVNOST SV.JOSEFA,SNOUBENCE PANNY MARIE A PATRONA CELÉ CÍRKVE

ÚTERÝ 19.3.SLAVNOST SV.JOSEFA,SNOUBENCE PANNY MARIE A PATRONA CELÉ CÍRKVE
SLAVNÁ MŠE SVATÁ v 10.00 HODIN V KLÁŠTERNÍM KOSTELE-CHORÁLNÍ-HUDEBNÍ DOPROVOD-MNŠSKÁ SCHÓLA NAŠEHO KLÁŠTERA

Svatý Josefe, Patrone Církve,ochraňuj rodinu Církve a našeho národa tak,jako jsi ochraňoval Svatou rodinu,spolu s Kristem a Pannou Marií. Celý článek ...

10.02.2024, kategorie: Aktuality

POPELEČNÍ STŘEDA 14.ÚNORA 2024-SVĚCENÍ POPELA S UDĚLOVÁNÍM POPELCE-ASISTOVANÁ MŠE SVATÁ-V KLÁŠTERNÍM KOSTELE

POPELEČNÍ STŘEDA 14.ÚNORA 2024-SVĚCENÍ POPELA S UDĚLOVÁNÍM POPELCE-ASISTOVANÁ MŠE SVATÁ-V KLÁŠTERNÍM KOSTELE
14.2.2024 v 07.15 hod bude svěcen popel s udělováním popelce následuje Mše svatá-V KLÁŠTERNÍM KOSTELE

Tento den je přísný půst a vstupujeme do doby svatopostní.Po tuto celou dobu se modlíme bolestný růženec a každý pátek v 15.00 hodin je VIA CRUCIS- pobožnost křížové cesty v klášterním kostele.Budeme prožívat s naším Pánem dny zrady,ponížení ale zárověň láskyplného odevzdání se Bohu Otci v bolesti,kterou láska proměnila ve Vítězství.K těmto pobožnostem zveme i vás.

  Celý článek ...

10.02.2024, kategorie: Aktuality

DOBA SVATOPOSTNÍ-ODVRÁCENÍ SE OD ZLÉHO K DOBRU

DOBA SVATOPOSTNÍ-ODVRÁCENÍ SE OD ZLÉHO K DOBRU
VYUŽIJME TUTO MILOSTIPLNOU DOBU K DUCHOVNÍ OBNOVĚ NAŠEHO VZTAHU K PÁNU JEŽÍŠI

Na Popeleční středu, jež je liturgickou branou doby postní, jsme v jednotlivých čteních poznali v hrubých obrysech veškerou tvářnost postní doby. Církev se nám snaží ukázat, jak by měl být orientován náš duch, a poskytuje nám božské směrnice, abychom s rozhodností a odvahou, osvíceni světlem Velikonočního tajemství, postupovali na jedinečné duchovní cestě, jež nám postní doba nabízí.

  Celý článek ...

10.02.2024, kategorie: Aktuality

POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY - KAŽDÝ POSTNÍ PÁTEK - OD 16.února 2024

POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY - KAŽDÝ POSTNÍ PÁTEK - OD 16.února 2024
Tato pobožnost se koná každý pátek v 15.00 hod v době svatopostní v klášterním kostele

V době svatopostní je nám pobožnost křížové cesty našeho Pána Ježíše,příležitostí k rozjímání nad Jeho láskou až k smrti. Texty této pobožnosti si připravují sami mniši našeho kláštera.Tuto událost ,která předcházela naší spáse ,vystižným způsobem také umocňují jednotlivá zastavení ,znázorněná na obrazech v našem klášterním kostele.Každý postní pátek v 15.00 hodin.Srdečně vás zveme.

  Celý článek ...

05.02.2024, kategorie: Aktuality

OBLÁČKA - PŘIJETÍ MNIŠSKÉHO HÁBITU 1.2.2024

OBLÁČKA - PŘIJETÍ MNIŠSKÉHO HÁBITU 1.2.2024
Br. Gulielmus (Vilém) Maria (Šimon Stanula) byl přijat do naší mnišské komunity

S radostí a vděčností Pánu a Panně Marii oznamujeme všem příbuzným, přátelům a dobrodincům, že v předvečer svátku Očišťování Panny Marie, kdy Šimon Stanula (polské národnosti) obdržel obláčku, v ní cisterciácký mnišský hábit a řeholní jméno Gulielmus (Vilém) Maria od sv. Theodorika. Těmito liturgickými akty začal kanonický roční noviciát dle Řehole sv. Benedikta v klášteře Naší Paní Vyšebrodské. Prosíme Vás o modlitbu za našeho spolubratra, aby se zdokonalil v lásce k Bohu a na celý život se mu zasvětil. Celý článek ...

30.01.2024, kategorie: Aktuality

LETOŠNÍ EXERCICIE NÁM VEDL DOM CUTHBERT BROGAN O.S.B.

LETOŠNÍ EXERCICIE NÁM VEDL DOM CUTHBERT BROGAN O.S.B.

Naše komunita každoročně vykonává týdenní exercicie. V letošním roce od 22. 1. do 27. 1. 2024 nám exercicie vedl opat anglického kláštera Farnborough Abbey Dom Cuthbert Brogan O.S.B. Narodil se jako anglikán, ale již v raném věku konvertoval ke katolické víře a nyní jako visitátor má kontrolu nad benediktýnskými kláštery své kongregace po celém světě. Děkujeme Pánu za tento požehnaný čas. Celý článek ...

15.01.2024, kategorie: Aktuality

KNIHA "ROŽMBERSKÁ HROBKA" OPĚT K ZAKOUPENÍ

KNIHA "ROŽMBERSKÁ HROBKA" OPĚT K ZAKOUPENÍ

Opět si od nás můžete zakoupit knihu Rožmberská hrobka, za 850 Kč, která popisuje průzkum hrobky Rožmberků za pomocí nedestruktivních metod. Celý článek ...

12.01.2024, kategorie: Akce

Ignaciánské duchovní cvičení v klášteře Vyšší Brod

Pořádá kněžské bratrstvo sv. Petra (FSSP)

MUŽI: 19. února (11:00) – 23. února 2024 (15:00)

ŽENY: 29. dubna (11:00) – 3. května 2024 (15:00) Celý článek ...

06.01.2024, kategorie: Aktuality

PÁTEK 2.ÚNORA - HROMNICE - CHORÁLNÍ MŠE SVATÁ - MIMOŘÁDNĚ JIŽ V 6.15 HOD V KLÁŠTERNÍM KOSTELE

 PÁTEK 2.ÚNORA - HROMNICE - CHORÁLNÍ MŠE SVATÁ - MIMOŘÁDNĚ JIŽ V 6.15 HOD V KLÁŠTERNÍM KOSTELE
SE SVĚCENÍM SVÍCÍ A PRŮVODEM KŘÍŽOVOU CHODBOU DO KLÁŠTERNÍHO KOSTELA

V pátek 2.února 2024 slavíme svátek Očišťování Blahoslavené Panny Marie čili Hromnic. Mimořádně již v 6.15 hodin bude svěcení svíci a potom,  křížovou chodbou, slavnostní průvod za zpěvu žalmů do klášterního kostela. Tam bude následovat chorální Mše svatá  s cisterciáckým ordináriem. Při ní budeme prosit za další milosti, potřebné  k službě našemu Pánu. Nejsvětější Panno oroduj za všechny zasvěcené osoby,zvláště za zdejší mnichy. Celý článek ...

03.01.2024, kategorie: Aktuality

NOVIC BR. ROBERT OPATEM VYŠEBRODSKÉHO KLÁŠTERA NA JEDEN DEN

NOVIC BR. ROBERT OPATEM VYŠEBRODSKÉHO KLÁŠTERA NA JEDEN DEN

Podle starého zvyku v našich klášteřích na svátek Mláďátek 28.12., který je u nás živý, přijme nejmladší člen komunity v tomto dni vedení kláštera a zaujme funkci opata. V tomto roce byl nejmladším br. Robert Maria a tak toto těžké břemeno přijal zároveň i se všemi povinnostmi a právy. Jedná se o veselou záležitost a svým způsobem to ilustruje to co říká Pán Ježíš: První budou poslední a poslední první.

  Celý článek ...

03.01.2024, kategorie: Aktuality

KONVENTNÍ NÁVŠTĚVA U SESTER BOROMEJEK V PRACHATICÍCH

KONVENTNÍ NÁVŠTĚVA U SESTER BOROMEJEK V PRACHATICÍCH

V pátek 29. prosince jsme navštívili rodný dům sv. Jana Nepomuka Neumanna, vyznámného světce Šumavy, buskupa ve Fidaelfii (U.S.A.). Byli jsme velmi pohostině přijati sestrami Boromejkami, které tento dům přetvořili na klášter s hospicem. Zároveň nás zdejší farář P. Plašil provedl nádherně opraveným děkanským kostelem sv. Jakuba, kde byl sv. Jan Nepomuk Neumann pokřtěn. Upřímné Pán Bůh zaplať. Celý článek ...

30.12.2023, kategorie: Aktuality

VÁNOCE 2023 VE VYŠEBRODSKÉM KLÁŠTEŘE

VÁNOCE 2023 VE VYŠEBRODSKÉM KLÁŠTEŘE
Neděle 10. 12. 2023 od 12.00 do 16.00 hod. – Adventní trh na nádvoří kláštera
(Prodej klášterních produktů; prodej klášterních uzených ryb) Vice ZDE.
Čtvrtek 21. 12. - Sobota 23. 12. od 10.00 do 16.00 – Prodej klášterních ryb Více ZDE.

Neděle 24. 12. 2023 v  10.00 hod. – Nedělní mše svatá z Vigilie svátku Narození Našeho Pána Ježíše Krista
Neděle 24. 12. 2023 v 24.00 hod. – Půlnoční mše svatá z Narození Našeho Pána Ježíše Krista – se zpěvem vánočních koled
Pondělí 25. 12. 2023 v 10.00 hod. – Mše svatá: Hod Boží Vánoční

Úterý 26. 12. 2023 v 10.00 hod. – Mše svatá: Sv. Štěpána
Středa 27. 12. 2023 v 10.00 hod. – Mše svatá: Sv. Jana Apoštola a Evangelisty
Čtvrtek 28. 12. 2023 v 10.00 hod. – Mše svatá: Betlémských Neviňátek
Pátek 29.-30. 12. 2023 v 7.15 hod. v zimní kapli
Neděle 31. 12. 2023 v 10.00 hod. - Mše svatá: Sv. Silvestr - Zazní ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ Jakuba Jana Ryby

Sobota 6.1.2024 v 10.hod-Chorální mše svatá ze svátku sv.Tří Králů Celý článek ...

26.12.2023, kategorie: Aktuality

PRODEJ MNIŠSKÝCH PRODUKTŮ NA SILVESTRA A NOVÝ ROK

PRODEJ MNIŠSKÝCH PRODUKTŮ NA SILVESTRA A NOVÝ ROK

V neděli 31.12.2023 na sv. SILVESTRA po mši svaté (sloužená od 10.00) a v pondělí na Nový rok po skončení akce Živý betlém (začínající v 15.00) bude možné si před klášterním kostelem zakoupit mnišské produkty jako např. mošty, marmelády, medy, propolisové mastě, svícinky a další. Celý článek ...

26.12.2023, kategorie: Akce

ŽIVÝ BETLÉM 1.1.2024 V 15.00 NA KLÁŠTERNÍM NÁDVOŘÍ

ŽIVÝ BETLÉM 1.1.2024 V 15.00 NA KLÁŠTERNÍM NÁDVOŘÍ

Všichni jste srdečně zváni na Živý Betlém s vánoční scénkou, zpívanými koledami a ovečkami. Událost se bude konat na nádvoří vyšebrodského kláštera na Nový rok v pondělí 1.1. 2024 v 15.00. Poté bude možnost si zakoupit i mnišské produkty před vchodem do klášterního kostela. Celý článek ...

19.12.2023, kategorie: Videa

VIDEOZÁZNAM ZE SLAVNÝCH SLIBŮ BR. AELREDA MARIA DNE 21. LISTOPADU 2023

VIDEOZÁZNAM ZE SLAVNÝCH SLIBŮ BR. AELREDA MARIA DNE 21. LISTOPADU 2023

Videozáznam ze slavných slibů br. Aelreda Maria je připravený ke shlédnutí, obzvláště pro ty, kteří se nemohli zúčastnit. Ještě jednou děkujeme všem, kteří jej doprovázíte svými modlitbami a podpořili jste klášter i hmotnými dary. Za vznik tohoto záznamu děkujeme filmové společnosti Orfilm. Celý článek ...

09.12.2023, kategorie: Aktuality

ADVENT-RORÁTNÍ MŠE SVATÉ KE CTI PANNY MARIE

ADVENT-RORÁTNÍ MŠE SVATÉ KE CTI PANNY MARIE
Od od soboty 1.nešpor adventních 2.prosince až do nóny vigilie Narození Páně -slavíme dobu adventní

Církev nám v době adventní přivádí na mysl trojí příchod Páně:

1.příchod skrze Vtělení

2.příchod do srdcí věřícich

3.příchod k poslednímu soudu

Advent nás vybízí ke kajícnosti(fialové ornáty),avšak nijak nevylučuje tichou radost z brzkého příchodu Pána Ježíše.Přijde k nám Boží slovo .Jestliže budeme zachovávat Boží slovo ,beze vší pochyby ono zachová nás.(sv.Bernard v adventním kázání.)

Každé ráno ve všední dny v 07.15 hod. , budeme sloužit tradiční mše sv.ke cti P.Marie -Roráty se zpěvem českých rorátů (mimo svátky) v Zimní kapli-vstup přes varhanní kůr

 

Srdečně Vás zveme. Celý článek ...

24.11.2023, kategorie: Aktuality

BR. AELRED MARIA DNE 21. LISTOPADU SLOŽIL SLAVNÉ SLIBY

BR. AELRED MARIA DNE 21. LISTOPADU SLOŽIL SLAVNÉ SLIBY

Br. Aelred Maria O.Cist (Antonín Krejzar) na svátek Obětování Panny Marie v Chrámě 21. listopadu 2023 složil slavné sliby a tímto se zasvětil Bohu až do smrti v našem klášteře. Slavný profes přijal mnišskou kukuli a stal se plnohodnotným členem vyšebrodské mnišské komunity. Děkujeme všem, kteří jej provázíte svou modlitbou.

  Celý článek ...

20.11.2023, kategorie: Aktuality

SLAVNÁ ASISTOVANÁ MŠE SVATÁ 21. LISTOPADU 2023 V DEN SVÁTKU OBĚTOVÁNÍ PANNY MARIE V CHRÁMU

SLAVNÁ ASISTOVANÁ MŠE SVATÁ 21. LISTOPADU 2023 V DEN SVÁTKU OBĚTOVÁNÍ PANNY MARIE V CHRÁMU
PŘI MŠI SVATÉ SE BUDE TAKÉ KONAT OBŘAD SLAVNÝCH SLIBŮ BR. AELREDA M.
 • Srdečně Vás zveme k účasti na slavné asistované mši svaté v klasickém římském ritu v den svátku Obětování Panny Marie v chrámu 21. listopadu v 10.00 hod. Při mši svaté se bude také konat obřad slavných slibů, ve kterých se br. Aelred M. navždy zasvětí Bohu. Svěřujeme jej do Vašich modliteb.

Mši svatou hudebně doprovodí olomoucký pěvecký sbor Olio pod vedením sbormistryně Jany Synkové.

Mimo ordinárium mše "Veni sponsa Christi" od Giovanniho Palestriny zazní i Claudio Monteverdi a další autoři soudobé duchovní hudby. Celý článek ...

12.11.2023, kategorie: Aktuality

PÁTEK 8.12.2023 -NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ BLAHOSLAVENÉ PANNY MARIE V 10.00 HOD

PÁTEK 8.12.2023 -NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ BLAHOSLAVENÉ PANNY MARIE V 10.00 HOD
V 10.00 hod -CHORÁLNÍ MŠE SVATÁ v klasickém římském ritu z tohoto svátku v klášterním kostele

,,... nejblahoslavenější Panna Maria byla v prvním okamžiku svého početí jedinečnou milostí a výsadou všemohoucího Boha vzhledem k zásluhám Ježíše Krista,spasitele lidského pokolení,uchována prosta vší poskvrny dědičné viny...."(bula Ineffabilis Deus od papeže Pia IX k prohlášení dogmatu v roce 1854) Celý článek ...

08.11.2023, kategorie: Aktuality

OD STŘEDY 8. 11. 2023 BUDOU BOHOSLUŽBY V ZIMNÍ KAPLI PO CELOU ZIMU

OD STŘEDY 8. 11. 2023 BUDOU BOHOSLUŽBY V ZIMNÍ KAPLI PO CELOU ZIMU
Vneděli a slavnostech jsou chorální Mše svaté v opatském kostele s jáhnem a podjáhnem

Upozorňujeme, že od středy 8. listopadu se budou veškeré -Konventní Mše svaté, (mimo neděle a slavnosti) konat v Zimní kapli, do které se dostanete přes chrámový varhanní kůr. Chórové modlitby -Božské oficium je po celou zimu v Zimní kapli.Informace jsou na mobilu Otce převora -00420602156127.Srdečně vás zveme. Celý článek ...

30.10.2023, kategorie: Akce

SLAVNÉ SLIBY 21. LISTOPADU 2023 - BR. AELRED MARIA O. CIST.

SLAVNÉ SLIBY 21. LISTOPADU 2023 - BR. AELRED MARIA O. CIST.

Komunita bratří cisterciáků Naší Paní Vyšebrodské Vám s radostí oznamuje, že... br. Aelred Maria O. Cist. v úterý dne 21. listopadu 2023 na svátek Obětování Panny Marie bude skládat z milosti Boží SLAVNÉ SLIBY. Celý článek ...

29.10.2023, kategorie: Aktuality

PROHLÍDKY KLÁŠTERA OD 1. ŘÍJNA 2023 DO 30.DUBNA 2024

PROHLÍDKY KLÁŠTERA OD 1. ŘÍJNA 2023 DO 30.DUBNA 2024
Návštěvnické centrum v dolní části areálu pod klášterním kostelem
I MIMO HLAVNÍ SEZÓNU VÁS, PO PŘEDCHOZÍ OBJEDNÁVCE, RÁDI PROVEDEME NAŠÍM KLÁŠTEREM,V ZIMNÍ SEZONĚ JE PLATBA MOŽNÁ POUZE V HOTOVOSTI.

Mimo hlavní sezónu od 1.10. do 30.4. je možné si prohlédnout klášter s naším průvodcem po předchozí objednávce - viz záložka "PROHLÍDKY". K uskutečnění prohlídky je zapotřebí minimálně 8 osob.

Vzhledem k tomu, že část historických prostor (knihovna a galerie) nemají žádné umělé osvětlení, je na místě objednávat poslední prohlídku se začátkem nejpozději v 16:00.Nově je možné navštívit výstavu ,, Ve znaku lilie a růže "

Těšíme se na Vaší návštěvu-bratři cisterciáci
Celý článek ...

07.10.2023, kategorie: Aktuality

VE ČTVRTEK 2.11. 2023-TŘI MŠE SVATÉ ZA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ-DUŠIČEK

VE ČTVRTEK 2.11. 2023-TŘI MŠE SVATÉ ZA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ-DUŠIČEK
V 07.15 hodin bude zpívané Reqiem u hlavního oltáře ,s procesím ke hrobům ,po té následují dvě tiché Mše svaté

2. Listopadu o Dušičkách může každý kněz sloužit tři oběti Mše svaté.Touto vysadou ,z které se těší jenom Vánoce ,obdařil Církev papež Benedikt XV. V našem klášterním kostele budou slouženy tiché Mši svaté za zemřelé :cca v 08.30 hod a v 09.30 hod u tzv. Dušičkového oltáře v v kapli sv.Kříže vedle hlavního oltáře. Předtím v 07.15. hod bude konventní Mše svatá - chorální Reqiem  za všechny zemřelé mnichy ,rod Rožmerků ,přátele,dobrodince a příbuzné na hlavním oltáři,s procesím k hrobům našich spolubratrů  na hřbitově ,v křížové chodbě a k Rožmberské hrobce.

Dobrotivý Bože ,prosíme Tě ,abys duším všech služebníků,které odešly z tohoto světa,dopřál na přímluvu Panny Marie,účast na věčné blaženosti.Amen Celý článek ...

07.10.2023, kategorie: Aktuality

NÁVŠTĚVA KARDINÁLA ROBERTA SARAHA OD 14. DO 17. ZÁŘÍ 2023 VE VYŠEBRODSKÉM KLÁŠTEŘE,ZVUKOVÝ ZAZNAM JEHO PŘEDNÁŠKY

NÁVŠTĚVA KARDINÁLA ROBERTA SARAHA OD 14. DO 17. ZÁŘÍ 2023 VE VYŠEBRODSKÉM KLÁŠTEŘE,ZVUKOVÝ ZAZNAM JEHO PŘEDNÁŠKY

Velikým požehnáním a ctí byla nejen pro naši komunitu návštěva emeritního prefekta pro svátosti, kardinála Roberta Saraha. Jeho živá úcta k eucharistii jak při celebraci mše svaté a zdůrazněná při přednášce o Eucharistii a kněžství v pátek 15. září se jistě dotkla přítomných kněží, řeholníků a řeholnic. Kardinál Sarah nám vyprávěl o jeho cestě ke katolické víře ve většině muslimské zemi Guinei. Děkujeme Pánu za tohoto pastýře. Kéž mu udělí ještě mnoho let v požehnaném působení. Celý článek ...

07.10.2023, kategorie: Aktuality

CHORÁLNÍ MŠE SVATÁ VE STŘEDU 1.11. V 10.00 HOD- SVÁTEK VŠECH SVATÝCH

CHORÁLNÍ MŠE SVATÁ VE STŘEDU 1.11. V 10.00 HOD- SVÁTEK VŠECH SVATÝCH
O svátku Všech Svatých bude chorální Mše svatá v klasickém římském ritu s cisterciáckým ordinariem

,, Těšte se a jásejte ,vaše odměna v nebi bude veliká " (Evangelium sv .Matouše 5,1-12). O svátku Všech svatých si připomínáme i tzv. anonymní světce i světice ,kteří nemají svůj vlastní svátek v liturgickém kalendariu.Prosíme o jejich přímluvy u Pána,v jehož záři přebývají.Všichni svatí orodujte za nás ! Celý článek ...

30.09.2023, kategorie: Aktuality

VIDEO-ZÁZNAM Z ČASNÝCH SLIBŮ BR. BENEDIKTA M. DNE 26. 7. 2023

VIDEO-ZÁZNAM Z ČASNÝCH SLIBŮ BR. BENEDIKTA M. DNE 26. 7. 2023

Záznam ze dne 26.7.2023 o svátku sv. Anny: br. Benedikt Maria (Dominik Ettler) ukončil s pomoci Boží a Panny Marie roční noviciát a složil při ranní kapitule časné sliby (poslušnost, stabilitu místa a stálé obrácení mravů) - s tím přijal i černý škapulíř. Děkujeme za podporu vašich modliteb. Celý článek ...

13.09.2023, kategorie: Akce

KARDINÁL ROBERT SARAH VE VYŠŠÍM BRODĚ

KARDINÁL ROBERT SARAH VE VYŠŠÍM BRODĚ

Světově známý kardinál Robert Sarah navštíví klášter Vyšší Brod. Ve čtvrtek 14. září bude účasten slavnostních nešpor v 17.30 v klášterním kostele. V pátek 15. září bude sloužit konventní mši svatou v klasickém římském ritu v 7.15. Téhož dne bude mít pro kněze a zasvěcené osoby přednášku na téma "Eucharistie a kněžství" v 15.00 v seminární místnosti návštěvnického centra. Celý článek ...

13.09.2023, kategorie: Aktuality

ČTVRTEK - SVATÝ VÁCLAV 28. 9. 2023 V 10.00 - CHORÁLNÍ MŠE SVATÁ - ASISTOVANÁ S JÁHNEM A PODJÁHNEM

ČTVRTEK - SVATÝ VÁCLAV 28. 9. 2023 V 10.00 - CHORÁLNÍ MŠE SVATÁ - ASISTOVANÁ S JÁHNEM A PODJÁHNEM
PROHLÍDKY KLÁŠTERA OD 12.30 HOD

Mše svatá - chorální - bude obětována za náš český národ. Celý článek ...

04.09.2023, kategorie: Aktuality

UPOZORNĚNÍ: V MĚSÍCI ZÁŘÍ BUDE VŽDY POSLEDNÍ PROHLÍDKA V 16.00 HOD A KLÁŠTERNÍ PRODEJNA OTEVŘENA DO 16.30

UPOZORNĚNÍ: V MĚSÍCI ZÁŘÍ BUDE VŽDY POSLEDNÍ PROHLÍDKA V 16.00 HOD A KLÁŠTERNÍ PRODEJNA OTEVŘENA DO 16.30

Upozorňujeme návštěvníky kláštera, že časové rozmezí prohlídek a otevírací doby klášterní prodejny se zkracují. Poslední prohlídka bude začínat v 16.00 hod. a klášterní prodejna se bude zavírat už v 16.30 hod. Celý článek ...

01.09.2023, kategorie: Aktuality

PÁTEK 8.ZÁŘÍ -SVÁTEK NAROZENÍ PANNY MARIE- V 10.00 HODIN-CHORÁLNÍ MŠE SVATÁ

PROHLÍDKY KLÁŠTERA ZAČÍNAJÍ AŽ ODPOLEDNE VE 12.30 HODIN

SLAVÍME NAROZENINY P.MARIE,MATKY NAŠEHO SPASITELE

AVE MARIA !

04.08.2023, kategorie: Aktuality

KOPIE SNUBNÍHO PRSTENU KATEŘINY Z LUDANIC VYSTAVENA V OBRAZÁRNĚ KLÁŠTERA

KOPIE SNUBNÍHO PRSTENU KATEŘINY Z LUDANIC VYSTAVENA V OBRAZÁRNĚ KLÁŠTERA

V rožmberské hrobce byl při posledním nedestruktivním průzkumu objeven prsten na víku sarkofágu ze 16. století, který patřil Kateřině z Ludanic, manželce Petra Voka. Jeho repliku můžete shlédnout v obrazárně vyšebrodského kláštera. Celý článek ...

31.07.2023, kategorie: Aktuality

ÚTERÝ 15. 8. 2023: SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE - POUTNÍ MŠE SVATÁ V 10.00

ÚTERÝ 15. 8. 2023: SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE - POUTNÍ MŠE SVATÁ V 10.00

Srdečně Vás zveme v úterý dne 15. 8. 2023 na slavnou poutní mši svatou na Nanebevzetí Panny Marie, patronky kostela a cisterciáckého řádu, která se bude konat v 10.00 v klášterním kostele ve Vyšším Brodě. Celý článek ...

28.07.2023, kategorie: Aktuality

ČASNÉ SLIBY 26.7. 2023 SLOŽIL BR. BENEDIKT MARIA

ČASNÉ SLIBY 26.7. 2023 SLOŽIL BR. BENEDIKT MARIA

S velkou radostí a vděčností dobrému Pánu a Panně Marii oznamujeme všem příbuzným, přátelům a dobrodincům, že po úspěšném absolvování noviciátu, dne 26.7.2023 o svátku svaté Anny, matky Panny Marie, br. Benedikt Maria složil časné sliby, které po třech letech vyústí v sliby slavné. V tento den obdržel černý cisterciácký škapulíř a těmito liturgickými akty slavnostně slíbili před Bohem a svatými stálost, poslušnost a obrácení mravů dle Řehole sv. Benedikta. Prosíme Vás, modlete se za našeho spolubratra, aby to, co dobrého Pán v něm započal, také dokončil. Deo gratias. Celý článek ...

23.07.2023, kategorie: Aktuality

MED OD KLÁŠTERNÍCH VČEL A PROPOLISOVOU MAST SI MŮŽETE ZAKOUPIT V NAŠÍ PRODEJNĚ

MED OD KLÁŠTERNÍCH VČEL A PROPOLISOVOU MAST SI MŮŽETE ZAKOUPIT V NAŠÍ PRODEJNĚ

První várku květového medu od klášterních včel si už můžete zakoupit v naší prodejně. První snůška se skládá převážně z ovocných stromů, maliníku, ostružníku, jírovce (kaštanu), smetanky lékařské, trnovníku akátu... Opět nabízíme i propolisovou mast, jejíž využití má širokou škálu působnosti.  Celý článek ...

16.07.2023, kategorie: Aktuality

STŘEDA 26.7.2023 - SVÁTEK SVATÉ ANNY - SLAVNÁ MŠE SVATÁ -ASISTOVANÁ V 10.00 HOD. PROHLÍDKY AŽ OD 12.30 HOD.

STŘEDA 26.7.2023 - SVÁTEK SVATÉ ANNY - SLAVNÁ MŠE SVATÁ -ASISTOVANÁ V 10.00 HOD. PROHLÍDKY AŽ OD 12.30 HOD.

Dne 26. 7. 2023 - slavná mše svatá -asistovaná (s jáhnem a podjáhnem)v klasickém (latinském) římském ritu ze svátku sv. Anny, matky blahoslavené Panny Marie, bude sloužena v 10.00 hod. v klášterním kostele ve Vyšším Brodě. Gregoriánský chorál zpívá schola vyšebrodských mnichů.

Prohlídky kláštera až od 12.30 hod.! Celý článek ...

30.06.2023, kategorie: Aktuality

SVÁTEK SV. BENEDIKTA V ÚTERÝ 11. ČERVENCE 2023 10.00 HODIN

SVÁTEK SV. BENEDIKTA V ÚTERÝ 11. ČERVENCE 2023 10.00 HODIN

Slavnost přenesení ostatků sv. Benedikta, zakladatele západního mnišství, autora Řehole a patrona Evropy. Slavná chorální mše svatá bude sloužena v 11. července 2023 v 10.00 hod. v klasickém římském ritu. 

Prohlídky kláštera začínají ve 12.30 hod. Celý článek ...

30.06.2023, kategorie: Aktuality

UPOZORNĚNÍ K OBLEČENÍ NA PROHLÍDKU KLÁŠTERA

RESPEKTUJTE PROSÍM SAKRÁLNÍ CHARAKTER KLÁŠTERA

Prohlídka kláštera je možná pouze ve vhodném oblečení, ne v plavkách, v krátkých trikách s obnaženými zády a rameny, minisukních, v krátkých kalhotách nad kolena.Při prodeji vstupenek je možné zakoupit plášť.

Děkujeme za pochopení. Správa Cisterciáckého opatství Vyšší Brod. Celý článek ...

30.06.2023, kategorie: Aktuality

ZÁVIŠŮV KŘÍŽ VYSTAVEN OD 1. ČERVENCE DO 30. ZÁŘÍ 2023

ZÁVIŠŮV KŘÍŽ VYSTAVEN OD 1. ČERVENCE DO 30. ZÁŘÍ 2023
Bude opět vystaven v Rožmberské oratoři. Prosíme o důstojné chování, neboť je v něm uložen ostatek dřeva z kříže, na kterém zemřel Pán Ježíš-Vykupitel světa.

Srdečně Vás zveme do Rožmerské oratoře klášterního kostela v 1. patře, kde je možné uctít a obdivat tuto vzácnou relikvii, kterou daroval našemu klášteru Záviš z Falkenštejna již ve 13. století. Unikátní nádherná zlatnická  výzdoba z nejryzejšího zlata a diamantů dokazuje vrouci úctu našich předchůdců ke svatému Kříži, jako nástroji naší spásy. Proto ho vyzdobili těmi nejkrásnějšími a nejdražšími materiály, jaké vůbec existují.

 V letošní sezóně bude expozice doplněna zvukovou produkcí podpořenou z dotací Jihočeského kraje v rámci Dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2023.  Celý článek ...

29.06.2023, kategorie: Aktuality

Mše svatá ke cti sv. Prokopa, která se měla konat 6. července v Loučovicích, JE ZRUŠENA

Mše svatá ke cti sv. Prokopa, která se měla konat 6. července v Loučovicích, se ruší. Děkujeme za pochopení. V klášteře ve Vyšším Brodě bude však mše svatá jako obvykle v 7.15 hod. Celý článek ...

20.06.2023, kategorie: Aktuality

ČTVRTEK 29. ČERVNA 2023 V 10.00 HOD - MŠE SVATÁ ZE SLAVNOSTI SV. PETRA A PAVLA - CHORÁLNÍ

SVÁTEK KNÍŽAT CÍRKVE - MUČEDNÍKŮ ZA VÍRU V JEŽÍŠE ZMRTVÝCHSTALÉHO

PROHLÍDKY KLÁŠTERA ZAČÍNAJÍ, Z DŮVODU BOHOSLUŽBY, AŽ ODPOLEDNE VE 12.30 HODIN Celý článek ...

20.06.2023, kategorie: Aktuality

SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE V ÚTERÝ 5.7.2023 V 10:00 MŠE SVATÁ SLAVNÁ

SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE V ÚTERÝ 5.7.2023 V 10:00 MŠE SVATÁ SLAVNÁ
SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE 5.7.2022 OD 10:00-SLAVNÁ MŠE SVATÁ

Dne 5.7.2023 od 10:00 hodin se koná v klášterním kostele u příležitosti Dne slovanských věrozvěstů Slavná mše svatá v klasickém římském ritu.

 

PROHLÍDKY KLÁŠTERA ZAČÍNAJÍ VE 12.30 HODIN

 

  Celý článek ...

08.06.2023, kategorie: Aktuality

NÁVŠTĚVA GENERÁLNÍHO OPATA CISTERCIÁCKÉHO ŘÁDU

NÁVŠTĚVA GENERÁLNÍHO OPATA CISTERCIÁCKÉHO ŘÁDU

Včera naši komunitu navštívil generální opat cisterciáckého řádu Mauro-Giuseppe Lepori, který má mimo jiné za povinnost, po určitém čase, navštívit jednotlivé kláštery.
Celý článek ...

07.06.2023, kategorie: Aktuality

PÁTEK 16. ČERVNA 2023 - SVÁTEK NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ - 10.00 HOD MŠE SVATÁ-CHORÁLNÍ

PÁTEK 16. ČERVNA 2023 - SVÁTEK NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ - 10.00 HOD MŠE SVATÁ-CHORÁLNÍ
Prohlídky kláštera budou od 12.30 hodin

,,Já však s důvěrou čerpám ze srdce Páně to, čeho se mě samotnému nedostává...." z kázání sv. Bernarda.

Mši svatou v klasickém římském ritu z tohoto svátku budeme slavit v pátek 16. června v 10.00 v našem klášterním kostele. Po nešporách v 18.00 hodin bude adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí, zakončena litaniemi a zasvěcením Nejsvětějšímu Srdci Páně celého cisterciáckého řádu i všech přítomných. Tak oslavíme lásku Kristovu, která ze soucitu s námi za nás trpěla. Nejsvětější Srdce Pána Ježíše platí právě za sídlo a symbol Lásky. V něm máme úkryt před nepohodou života, jak krásně vyjádřil svatý Bernard a po té další velká ctitelka-cisterciačka sv.Luitgarda. Chorální proprium a ordinárium bude zpívat schola vyšebrodských mnichů.

Tento den se prohlídky kláštera budou konat až od 12.30 hod. Celý článek ...

07.06.2023, kategorie: Aktuality

SLAVNOST BOŽÍHO TĚLA S PROCESÍM VE ČTVRTEK 8. ČERVNA 2023 V 10.00 HOD

SLAVNOST BOŽÍHO TĚLA S PROCESÍM VE ČTVRTEK 8. ČERVNA 2023 V 10.00 HOD
MŠE SVATÁ (CHORÁLNÍ) V KLASICKÉM ŘÍMSKÉM RITU S CISTERCIÁCKÝM ORDINÁRIEM- PROHLÍDKY KLÁŠTERA ZAČÍNAJÍ VE 12.30 HOD

Ve čtvrtek 8. června 2023 v 10.00 hodin o slavnosti Božího Těla, budeme slavit Mši svatou (s cisterciáckým chorálním ordináriem) a  s eucharistický průvodem k oltářům v křížové chodbě. Vše v klasickém římském ritu, dle misálu z roku 1962. Celý článek ...

19.05.2023, kategorie: Aktuality

PONDĚLÍ 5.ČERVNA 2023- 10.00-SLAVNÁ MŠE SVATÁ-ASISTOVANÁ--VÝROČNÍ DEN ZALOŽENÍ KLÁŠTERA

PONDĚLÍ 5.ČERVNA 2023- 10.00-SLAVNÁ MŠE SVATÁ-ASISTOVANÁ--VÝROČNÍ DEN ZALOŽENÍ KLÁŠTERA
PŘENESENÁ SLAVNOST Z DŮVODU OKTÁVU- TENTO DEN PROHLÍDKY ZAČÍNAJÍ AŽ VE 12.30 HODIN

1. června 1259 vysvětil pražský biskup Jan z Dražic vyšebrodský klášterní kostel Panny Marie Nanebevzaté. Tento den je slaven jako zakládací den našeho kláštera. V pondělí 5.června v 10.00 hodin ve slavné  Mši svaté v klasickém římském ritu, poděkujeme Bohu za všechny milosti, které uděloval a uděluje, na přímluvu Naší Paní Vyšebrodské, zdejším mnichům a všem přátelům kláštera. S vděčností se také budeme modlit za ušlechtilý rod Rožmberků, kteří sem mnichy pozvali chválit Pána a po celá staletí je podporovali. V tento den prohlídky začínají až od 12.30 hodin. Celý článek ...

19.05.2023, kategorie: Aktuality

SLAVNÁ MŠE SVATÁ - HOD BOŽÍ SVATODUŠNÍ - NEDĚLE 28.května 2023 v 10.00 hod. SOBOTNÍ VIGILIE-V SOBOTU 27.5. V 15.00

SLAVNÁ MŠE SVATÁ - HOD BOŽÍ SVATODUŠNÍ - NEDĚLE 28.května 2023 v 10.00 hod. SOBOTNÍ VIGILIE-V SOBOTU 27.5. V 15.00
Mše v klasickém římském ritu bude sloužena v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie
 • Srdečně Vás zveme k účasti na slavné asistované mši svaté v den svátku Seslání Ducha Svatého v neděli 28. května 2023 v 10.00 hod. v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie.
 • Sobotní vigilie (27.5. 2023) ze svátku se budou slavit v 15.00 hod.
Celý článek ...
13.05.2023, kategorie: Aktuality

SV.JANA NEPOMUCKÉHO- ÚTERÝ 16. 5. 2023 v 10.00 HOD-SLAVNÁ MŠE SVATÁ-CHORÁLNÍ-ASISTOVANÁ

PROHLÍDKY KLÁŠTERA AŽ OD 13.00 HOD

Slavíme slavnost sv.Jana Nepomuckého ,žáka cisterciáků v nepomuckém klášteře.

Po Mši sv. uctíme jeho ostatky,největší  po Svatovítské katedrále .Tyto ostatky ,které jsou uloženy v našem klášteře od 18. století ,uctil také sv.Jan Nepomuk Neumann,pří návštěvě našeho kláštera. Celý článek ...

13.05.2023, kategorie: Aktuality

KLÁŠTERNÍ PRODEJNA NABÍZÍ KLÁŠTERNÍ PRODUKTY A KAVÁRNA CAFÉ CONVENTO (od 15. KVĚTNA) PŘÍJEMNÉ POSEZENÍ U KÁVY

KLÁŠTERNÍ PRODEJNA NABÍZÍ KLÁŠTERNÍ PRODUKTY A KAVÁRNA CAFÉ CONVENTO (od 15. KVĚTNA) PŘÍJEMNÉ POSEZENÍ U KÁVY

Při návštěvě našeho kláštera nezapomeňte zajít do klášterní prodejny. Můžete si vybrat z bohaté nabídky klášterních produktů jako např.různé druhy Novodvorských hořčic a vynikajících marmelád a čoko-krémů vyrobených vyšebrodskými mnichy; sušenek, vyšebrodských klášterních oplatek, medoviny, klášterní 100% jablečný mošt vyrobený mnichy; med; propolisovou mast; vynikající cisterciácké 10°; 12° a 21° pivo z kláštera Porta Coeli, trapistické piva z kláštera Engelszell. Klášterrní vína aj. Je zde také veliký výběr předmětů náboženské úcty jako růženců, zázračných medailek, přívěskových křížků, ikon z Madonou vyšebrodskou a světců, obrázků z anděly, soch atd. Nově také řezbářské výrobky od klášterního mnicha jako jsou křížky a svícny. Rovněž je k dispozici bohatá nabídka náboženských knih, brožur o našem klášteře a Závišově kříži. To vše za přijatelné ceny.

K příjemnému posezení u dobré italské kávy, také zve klášterní kavárna Caffè Convento s krásným výhledem na klášter. Letos bude otevřena od pondělí 15. května. Také byla zřízena pro zájemce facebook stránka kavárny. Těšíme se na vás! Celý článek ...

13.05.2023, kategorie: Aktuality

NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ -SLAVNÁ MŠE SVATÁ-CHORÁLNÍ- VE ČTVRTEK 18.KVĚTNA V 10.00 HOD

NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ -SLAVNÁ MŠE SVATÁ-CHORÁLNÍ- VE ČTVRTEK 18.KVĚTNA V 10.00 HOD
MŠE SV. V KLASICKÉM ŘÍMSKÉM RITU - PROPRIUM A ORDINÁRIUM ZPÍVÁ MNIŠSKÁ SCHOLA-PROHLÍDKY AŽ OD 13.00 HODIN

Po té co Pán Ježíš 40 dní po svém vzkříšení ,kdy využil tyto dny k tomu ,aby apoštoly poučoval a utvrzoval ve víře,která byla Jeho smrtí velice otřesena,vstupuje do nebe.

Apoštolové tehdy ,když viděli Pána na nebe vstupovat, po těchto čtyřiceti dnech posilňování ,nejenže zármutku nepociťují,nýbrž jasností pravdy o Vzkříšení   tak přesvědčeni,že jsou naplněni velikou radostí.Lidská přirozenost byla tak povýšena nad důstojnost andělů a tak Kristovo na nebe vstoupení i je naše povýšení,neboť jak říká sv.Lev Veliký:,, poněvadž kam hlava předešla,tam má přijít i tělo" Radujme se,nejmilejší,patřičnou radostí a ve zbožném díkučinění se veselme!.Přede Mší sv. je prosebné procesí křížovou chodbou s litaniemi,na znamení kajícnosti a že hledáme milosrdenství Božího.

  Celý článek ...

13.05.2023, kategorie: Aktuality

OD 16.5. JSOU VŠECHNY MŠE SVATÉ A CHÓROVÉ MODLITBY OPĚT V OPATSKÉM KOSTELE

OD 16.5. JSOU VŠECHNY MŠE SVATÉ A CHÓROVÉ MODLITBY OPĚT V OPATSKÉM KOSTELE
PO ZIMNÍM OBDOBÍ JSOU OPĚT VŠECHNY BOHOSLUŽBY V KOSTELE,NONA JE V ZIMNI KAPLI

srdečně vás zveme k slavení Mše svaté a Božského officia do opatského kostela,který je otevřen od 03.40 hodin do 20.00 hodin.Pořad všech bohoslužeb najdete na těchto  webových stránkách. Celý článek ...

13.05.2023, kategorie: Videa

VYŠŠÍ BROD MÁ NEJSLAVNĚJŠÍ VARHANY

VYŠŠÍ BROD MÁ NEJSLAVNĚJŠÍ VARHANY

Na varhany klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie si v rámci pořadu "Varhaní nej" přijela zahrát a natočit Česká televize.

Film můžete shlédnout stránkách ČT https://www.ceskatelevize.cz/porady/15013853311-varhanni-nej/222542152020002/ Celý článek ...

04.05.2023, kategorie: Aktuality

Nabízíme vynikající KLÁŠTERNÍ MOŠT VYROBENÝ VYŠEBRODSKÝMI MNICHY A  DOMÁCÍ MARMELÁDY RŮZNÝCH DRUHŮ

Nabízíme vynikající KLÁŠTERNÍ MOŠT VYROBENÝ VYŠEBRODSKÝMI MNICHY A DOMÁCÍ MARMELÁDY RŮZNÝCH DRUHŮ

Zveme Vás opět, abyste se osvěžili chlazeným jablečným moštem vyrobeným vyšebrodskými mnichy, který je k zakoupení v prodejně i kavárně v areálu kláštera a domácí marmelády.Přejeme dobrou chuť.Vše je BIO. Celý článek ...

28.04.2023, kategorie: Aktuality

PRAVIDELNÉ PROHLÍDKY KLÁŠTERA OD PONDĚLÍ 1.KVĚTNA 2023 DO SO 30.ZÁŘÍ 2023

PRAVIDELNÉ PROHLÍDKY KLÁŠTERA OD PONDĚLÍ 1.KVĚTNA 2023 DO SO 30.ZÁŘÍ 2023
OD PONDĚLÍ 1.KVĚTNA NABÍZÍME TRASU -1 (HLAVNÍ) A OD 1.ČERVENCE TRASU 2-( ZÁVIŠŮV KŘÍŽ )

Od Pondělí 1května opět začíná hlavní prohlídková sezona .Srdečně Vás zveme na prohlíku našeho kláštera.Letos Vám nabízeme opět tři prohlídkové trasy.Součástí tras jsou i rekonstruované klášterní sklepy ze 13.století.V horním gotickém sklepě(vedle Poštovního muzea)jsou vystaveny  kopie obrazů Mistra Vyšebrodského oltáře,který nám byl navrácen a originál se nachází v Anežském klášteře v Praze,a na panelech historie Závišova kříže.Ve spodním sklepě se díky unikátní videoprojekci podíváte do Rožmberské hrobky,kde odpočívají členové rodu Rožmberků,včetně zachovalé cínové rakve posledního pána Petra(+1611) . Na světelných panelech je možné shlédnout snímky z nedestruktivního výzkumu této hrobky .Zajímavé je vystavení originálů listů ze starých atlasů rostlin v baroní knihovně(od 6/2018).Součástí prohlídky je kolekce nádherných   barokních obrazů na hedvábí tzv.tézí z roku 1759-60 v bývalé zimní sakristii ,vedle varhanního chóru a gotický obraz ze 14.století -Nanebevzetí P.Marie v gotické galerii.V 1 patře nad kavárnou je expozice o minulosti a přítomnosti Cisterciáckého řádu-OD LILIE K RŮŽI.Další informace naleznete na odkazu -PROHLÍDKY-Těšíme se na vás! Celý článek ...

18.09.2023 09:30 [pondělí] - 23.09.2023 12:30 [sobota], zveřejněno: 24.04.2023, kategorie: Akce

DUCHOVNÍ OBNOVA 18.9. - 23.9. 2023 - VNITŘNÍ (DUCHOVNÍ) UZDRAVENÍ

DUCHOVNÍ OBNOVA 18.9. - 23.9. 2023 - VNITŘNÍ (DUCHOVNÍ) UZDRAVENÍ
V POUTNÍM DOMĚ SVATÉ RODINY V AREÁLU KLÁŠTERA

Srdečně Vás zveme na duchovní obnovu se zaměřením na vnitřní uzdravení. Exercicie se budou konat od pondělí 18. září do soboty 23. září 2023 v poutním domě Svaté rodiny v areálu vyšebrodského kláštera. Povede katolický kněz východního obřadu P. Mgr. Ing. Jiří Pleskač. Duchovní obnova je vhodná pro muže a ženy nebo i rodiny s dětmi. Celý článek ...

22.04.2023, kategorie: Aktuality

SOBOTA 29.DUBNA V 10.00 HOD. -SVÁTEK SV.ROBERTA Z MOLESME ,PRVNÍHO OPATA -ZAKLADATELE CISTERCIÁCKÉHO ŘÁDU-CHORÁLNÍ MŠE SVATÁ -ASISTOVANÁ

SOBOTA 29.DUBNA V 10.00 HOD. -SVÁTEK SV.ROBERTA Z MOLESME ,PRVNÍHO OPATA -ZAKLADATELE CISTERCIÁCKÉHO ŘÁDU-CHORÁLNÍ MŠE SVATÁ -ASISTOVANÁ
CISTERCIÁCKÉ PROPRIUM-ZAZPÍVÁ MNIŠSKÁ SCHOLA VYŠEBRODSKÉHO KLÁŠTERA

SRDEČNĚ ZVEME!

06.04.2023, kategorie: Videa

VIDEOZÁZNAM Z KVĚTNÉ NEDĚLE

VIDEOZÁZNAM Z KVĚTNÉ NEDĚLE

Záznam z Květné neděle můžete shlédnout na našem konventním YouTube kanále. Celý článek ...

06.03.2023, kategorie: Aktuality

ÚTERÝ 21.BŘEZNA-SVÁTEK SV.BENEDIKTA,OTCE ZÁPADNÍHO MNIŠSTVÍ A  PATRONA EVROPY-V 10.00 HOD

ÚTERÝ 21.BŘEZNA-SVÁTEK SV.BENEDIKTA,OTCE ZÁPADNÍHO MNIŠSTVÍ A PATRONA EVROPY-V 10.00 HOD
CHORÁLNÍ MŠE SVATÁ V 10.00 HODIN-S CISTERCIÁCKÝM PROPRIEM ,ZPÍVÁ SCHOLA MNICHŮ NAŠEHO KLÁŠTERA

Tuto Mši svatou obětujeme za celý náš řád a za všechny mnichy a mnišky ,bojující pod Řeholí svatého Benedikta.

Svatý Otče Benedikte,Otče mnišství a patrone Evropy ,oroduj za nás. Celý článek ...

16.11.2022, kategorie: Aktuality

KNIŽNÍ NOVINKA K ZAKOUPENÍ: ROŽMBERSKÁ HROBKA - PŘÍBĚH HLEDÁNÍ

KNIŽNÍ NOVINKA K ZAKOUPENÍ: ROŽMBERSKÁ HROBKA - PŘÍBĚH HLEDÁNÍ

Kniha, kterou si můžete zakoupit, popisuje světově ojedinělý průzkum hrobky Rožmberků, která nebyla otevřena po celá čtyři století. Aby se uchovala nedotčená, průzkum se uskutečnil nedestruktivní metodou pomocí moderních technologií. Celý článek ...

31.10.2022, kategorie: Články

UDĚLENÍ STÁTNÍHO VYZNAMENÁNÍ

UDĚLENÍ STÁTNÍHO VYZNAMENÁNÍ

Prezident republiky pan Miloš Zeman udělil při příležitosti státního svátku 28. října státní vyznamenání - medaili za zásluhy prvního stupně, za zásluhy o stát v oblasti kultury - převorovi Justinu Janu Berkovi O.Cist.

Převzetí vyznamenání se konalo ve Vladislavském sále pražského hradu osobně z rukou pana prezidenta. Celý článek ...

25.07.2022, kategorie: Aktuality

UMÍSTĚNÍ HAPTICKÉHO MODELU VYŠEBRODSKÉ MADONY PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ V CISTERCIÁCKÉM KLÁŠTEŘE VE VYŠŠÍM BRODĚ

UMÍSTĚNÍ HAPTICKÉHO MODELU VYŠEBRODSKÉ MADONY PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ V CISTERCIÁCKÉM KLÁŠTEŘE VE VYŠŠÍM BRODĚ

Cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě přichází v nové letní turistické sezoně s velkou novinkou pro své návštěvníky – s haptickým modelem vytvořeným podle gotického deskového obrazu Madony z Vyššího Brodu, který je primárně určen nevidomým a slabozrakým, avšak přímo osahat si ho může kdokoli. Je umístěn v klášterní Galerii gotického umění. Celý článek ...

20.11.2021 09:30, kategorie: Aktuality

VÁNOCE 2023 VE VYŠEBRODSKÉM KLÁŠTEŘE

VÁNOCE 2023 VE VYŠEBRODSKÉM KLÁŠTEŘE
Iniciála vyšebrodského rukopisu ze 14. stol.
ROZPIS BOHOSLUŽEB

24. 12. 2023 v 24.00 hod. – Půlnoční mše svatá
25. 12. 2023 v 10.00 hod. – Mše svatá: Hod Boží Vánoční
26. 12. 2023 v 10.00 hod. – Mše svatá: Sv. Štěpán
27. 12. 2023 v 10.00 hod. – Mše svatá: Sv. Jana Apoštola a Evangelisty
28. 12. 2023 v 10.00 hod. – Mše svatá: Mláďátek
29. 12. 2023 v 7.00 hod. v zimní kapli – Mše svatá: Sv. Tomáše Becketa Celý článek ...

kategorie: Aktuality

STÁNEK S KLÁŠTERNÍMI PRODUKTY BUDETE MOCI NAJÍT NA LETOŠNÍ VÝSTAVĚ "ZEMĚ ŽIVITELKA"

STÁNEK S KLÁŠTERNÍMI PRODUKTY BUDETE MOCI NAJÍT NA LETOŠNÍ VÝSTAVĚ "ZEMĚ ŽIVITELKA"

Letos poprvé se budeme účastnit výstavy Země živitelka konané každý rok v Českých Budějovicích. Náš stánek s klášterními produkty k zakoupení zde naleznete v pátek 25. a v sobotu 26. srpna. Celý článek ...

Digitální audioprůvodce

Mše svatá ve všední dny v 7.15 hod.

 

Zobrazit podrobnější kalendář

Bernardinum s.r.o.

Bernardinum s.r.o.

Společnost Bernardinum s.r.o. byla založena pro správu nemovitého majetku Cisterciáckého opatství Vyšší Brod. Hlavní náplní společnosti je záchrana a obnova původního majetku opatství prostřednictvím trvale udržitelného rozvoje hospodaření na lesních a zemědělských pozemcích.

Město Vyšší Brod

Město Vyšší Brod Kudyznudy.cz - tipy na výlet
 
Nahoru