Cisterciácký klášter Vyšší Brod

Aktuality a nové články

19.05.2023, kategorie: Aktuality

SLAVNOST BOŽÍHO TĚLA S PROCESÍM VE ČTVRTEK 8.ČERVNA 2023 V 10.00 HOD

SLAVNOST BOŽÍHO TĚLA S PROCESÍM VE ČTVRTEK 8.ČERVNA 2023 V 10.00 HOD
MŠE SVATÁ (CHORÁLNÍ) V KLASICKÉM ŘÍMSKÉM RITU S CISTERCIÁCKÝM ORDINÁRIEM- PROHLÍDKY KLÁŠTERA ZAČÍNAJÍ VE 13.00 HOD

Ve čtvrtek 8..června 2023 v 10.00 hodin o slavnosti Božího Těla, budeme slavit Mši svatou (s cisterciáckým chorálním ordináriem) a  s eucharistický průvodem k oltářům v křížové chodbě. Vše v klasickém římském ritu, dle misálu z roku 1962. Celý článek ...

19.05.2023, kategorie: Aktuality

SLAVNÁ MŠE SVATÁ - HOD BOŽÍ SVATODUŠNÍ - NEDĚLE 28.května 2023 v 10.00 hod. SOBOTNÍ VIGILIE-V SOBOTU 27.5. V 15.00

SLAVNÁ MŠE SVATÁ - HOD BOŽÍ SVATODUŠNÍ - NEDĚLE 28.května 2023 v 10.00 hod. SOBOTNÍ VIGILIE-V SOBOTU 27.5. V 15.00
Mše v klasickém římském ritu bude sloužena v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie
 • Srdečně Vás zveme k účasti na slavné asistované mši svaté v den svátku Seslání Ducha Svatého v neděli 28. května 2023 v 10.00 hod. v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie.
 • Sobotní vigilie (27.5. 2023) ze svátku se budou slavit v 15.00 hod.
Celý článek ...
19.05.2023, kategorie: Aktuality

PONDĚLÍ 5.ČERVNA 2023- 10.00-SLAVNÁ MŠE SVATÁ-ASISTOVANÁ--VÝROČNÍ DEN ZALOŽENÍ KLÁŠTERA

PONDĚLÍ 5.ČERVNA 2023- 10.00-SLAVNÁ MŠE SVATÁ-ASISTOVANÁ--VÝROČNÍ DEN ZALOŽENÍ KLÁŠTERA
PŘENESENÁ SLAVNOST Z DŮVODU OKTÁVU- TENTO DEN PROHLÍDKY ZAČÍNAJÍ AŽ VE 13.00 HODIN

1. června 1259 vysvětil pražský biskup Jan z Dražic vyšebrodský klášterní kostel Panny Marie Nanebevzaté. Tento den je slaven jako zakládací den našeho kláštera. V pondělí 5.června v 10.00 hodin ve slavné  Mši svaté v klasickém římském ritu, poděkujeme Bohu za všechny milosti, které uděloval a uděluje, na přímluvu Naší Paní Vyšebrodské, zdejším mnichům a všem přátelům kláštera. S vděčností se také budeme modlit za ušlechtilý rod Rožmberků, kteří sem mnichy pozvali chválit Pána a po celá staletí je podporovali. V tento den prohlídky začínají až od 13.00 hodin. Celý článek ...

17.05.2023, kategorie: Aktuality

KULTURA CISTERCIÁKŮ VYŠEBRODSKÉHO KLÁŠTERA PRO CELOU RODINU

KULTURA CISTERCIÁKŮ VYŠEBRODSKÉHO KLÁŠTERA PRO CELOU RODINU
Sobota 3. 6. 2023 - Přednáška: ŠPITÁLY VE VYŠŠÍM BRODĚ v 15.00

Srdečně Vás zveme na přednášku "ŠPITÁLY VE VYŠŠÍM BRODĚ" v 15.00. Přednášející PhDr. R. Lavička, Ph.D. a Mgr. J. Hansová z NPÚ. Pro děti program zajištěn. Na závěr bude možné zakoupit něco z klášterních produktů. Celý článek ...

17.05.2023, kategorie: Akce

HOVORY O VÍŘE 2023 - DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ

HOVORY O VÍŘE 2023 - DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
23. – 28. 7. 2023 Ve vyšebrodském klášteře

Zveme širokou veřejnost k účasti na již tradičních Hovorech o víře opět v našem klášteře. Letošní témata budou zaměřena na desatero Božích přikázání. Více informací a přihlašování na stránkách pořadatele - Bratrstva sv. Petra ZDE. Celý článek ...

13.05.2023, kategorie: Aktuality

OD 16.5. JSOU VŠECHNY MŠE SVATÉ A CHÓROVÉ MODLITBY OPĚT V OPATSKÉM KOSTELE

OD 16.5. JSOU VŠECHNY MŠE SVATÉ A CHÓROVÉ MODLITBY OPĚT V OPATSKÉM KOSTELE
PO ZIMNÍM OBDOBÍ JSOU OPĚT VŠECHNY BOHOSLUŽBY V KOSTELE,NONA JE V ZIMNI KAPLI

srdečně vás zveme k slavení Mše svaté a Božského officia do opatského kostela,který je otevřen od 03.40 hodin do 20.00 hodin.Pořad všech bohoslužeb najdete na těchto  webových stránkách. Celý článek ...

13.05.2023, kategorie: Aktuality

SV.JANA NEPOMUCKÉHO- ÚTERÝ 16. 5. 2023 v 10.00 HOD-SLAVNÁ MŠE SVATÁ-CHORÁLNÍ-ASISTOVANÁ

PROHLÍDKY KLÁŠTERA AŽ OD 13.00 HOD

Slavíme slavnost sv.Jana Nepomuckého ,žáka cisterciáků v nepomuckém klášteře.

Po Mši sv. uctíme jeho ostatky,největší  po Svatovítské katedrále .Tyto ostatky ,které jsou uloženy v našem klášteře od 18. století ,uctil také sv.Jan Nepomuk Neumann,pří návštěvě našeho kláštera. Celý článek ...

13.05.2023, kategorie: Aktuality

KLÁŠTERNÍ PRODEJNA NABÍZÍ KLÁŠTERNÍ PRODUKTY A KAVÁRNA CAFÉ CONVENTO (od 15. KVĚTNA) PŘÍJEMNÉ POSEZENÍ U KÁVY

KLÁŠTERNÍ PRODEJNA NABÍZÍ KLÁŠTERNÍ PRODUKTY A KAVÁRNA CAFÉ CONVENTO (od 15. KVĚTNA) PŘÍJEMNÉ POSEZENÍ U KÁVY

Při návštěvě našeho kláštera nezapomeňte zajít do klášterní prodejny. Můžete si vybrat z bohaté nabídky klášterních produktů jako např.různé druhy Novodvorských hořčic a vynikajících marmelád a čoko-krémů vyrobených vyšebrodskými mnichy; sušenek, vyšebrodských klášterních oplatek, medoviny, klášterní 100% jablečný mošt vyrobený mnichy; med; propolisovou mast; vynikající cisterciácké 10°; 12° a 21° pivo z kláštera Porta Coeli, trapistické piva z kláštera Engelszell. Klášterrní vína aj. Je zde také veliký výběr předmětů náboženské úcty jako růženců, zázračných medailek, přívěskových křížků, ikon z Madonou vyšebrodskou a světců, obrázků z anděly, soch atd. Nově také řezbářské výrobky od klášterního mnicha jako jsou křížky a svícny. Rovněž je k dispozici bohatá nabídka náboženských knih, brožur o našem klášteře a Závišově kříži. To vše za přijatelné ceny.

K příjemnému posezení u dobré italské kávy, také zve klášterní kavárna Caffè Convento s krásným výhledem na klášter. Letos bude otevřena od pondělí 15. května. Také byla zřízena pro zájemce facebook stránka kavárny. Těšíme se na vás! Celý článek ...

13.05.2023, kategorie: Akce

NOC KOSTELŮ PÁTEK 2. 6. 2023 V KLÁŠTEŘE VYŠŠÍ BROD

NOC KOSTELŮ PÁTEK 2. 6. 2023 V KLÁŠTEŘE VYŠŠÍ BROD

K mnišské modlitbě chorálních Nešpor v pátek 2. 6. 2023 v 17:30 zveme srdečně všechny zájemce. Poté bude následovat prohlídka, varhanní koncert a posezení v klášterní kavárně. Celý článek ...

13.05.2023, kategorie: Videa

VYŠŠÍ BROD MÁ NEJSLAVNĚJŠÍ VARHANY

VYŠŠÍ BROD MÁ NEJSLAVNĚJŠÍ VARHANY

Na varhany klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie si v rámci pořadu "Varhaní nej" přijela zahrát a natočit Česká televize.

Film můžete shlédnout stránkách ČT https://www.ceskatelevize.cz/porady/15013853311-varhanni-nej/222542152020002/ Celý článek ...

13.05.2023, kategorie: Aktuality

NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ -SLAVNÁ MŠE SVATÁ-CHORÁLNÍ- VE ČTVRTEK 18.KVĚTNA V 10.00 HOD

NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ -SLAVNÁ MŠE SVATÁ-CHORÁLNÍ- VE ČTVRTEK 18.KVĚTNA V 10.00 HOD
MŠE SV. V KLASICKÉM ŘÍMSKÉM RITU - PROPRIUM A ORDINÁRIUM ZPÍVÁ MNIŠSKÁ SCHOLA-PROHLÍDKY AŽ OD 13.00 HODIN

Po té co Pán Ježíš 40 dní po svém vzkříšení ,kdy využil tyto dny k tomu ,aby apoštoly poučoval a utvrzoval ve víře,která byla Jeho smrtí velice otřesena,vstupuje do nebe.

Apoštolové tehdy ,když viděli Pána na nebe vstupovat, po těchto čtyřiceti dnech posilňování ,nejenže zármutku nepociťují,nýbrž jasností pravdy o Vzkříšení   tak přesvědčeni,že jsou naplněni velikou radostí.Lidská přirozenost byla tak povýšena nad důstojnost andělů a tak Kristovo na nebe vstoupení i je naše povýšení,neboť jak říká sv.Lev Veliký:,, poněvadž kam hlava předešla,tam má přijít i tělo" Radujme se,nejmilejší,patřičnou radostí a ve zbožném díkučinění se veselme!.Přede Mší sv. je prosebné procesí křížovou chodbou s litaniemi,na znamení kajícnosti a že hledáme milosrdenství Božího.

  Celý článek ...

04.05.2023, kategorie: Aktuality

Nabízíme vynikající KLÁŠTERNÍ MOŠT VYROBENÝ VYŠEBRODSKÝMI MNICHY A  DOMÁCÍ MARMELÁDY RŮZNÝCH DRUHŮ

Nabízíme vynikající KLÁŠTERNÍ MOŠT VYROBENÝ VYŠEBRODSKÝMI MNICHY A DOMÁCÍ MARMELÁDY RŮZNÝCH DRUHŮ

Zveme Vás opět, abyste se osvěžili chlazeným jablečným moštem vyrobeným vyšebrodskými mnichy, který je k zakoupení v prodejně i kavárně v areálu kláštera a domácí marmelády.Přejeme dobrou chuť.Vše je BIO. Celý článek ...

28.04.2023, kategorie: Aktuality

PRAVIDELNÉ PROHLÍDKY KLÁŠTERA OD PONDĚLÍ 1.KVĚTNA 2023 DO SO 30.ZÁŘÍ 2023

PRAVIDELNÉ PROHLÍDKY KLÁŠTERA OD PONDĚLÍ 1.KVĚTNA 2023 DO SO 30.ZÁŘÍ 2023
OD PONDĚLÍ 1.KVĚTNA NABÍZÍME TRASU -1 (HLAVNÍ) A OD 1.ČERVENCE TRASU 2-( ZÁVIŠŮV KŘÍŽ )

Od Pondělí 1května opět začíná hlavní prohlídková sezona .Srdečně Vás zveme na prohlíku našeho kláštera.Letos Vám nabízeme opět tři prohlídkové trasy.Součástí tras jsou i rekonstruované klášterní sklepy ze 13.století.V horním gotickém sklepě(vedle Poštovního muzea)jsou vystaveny  kopie obrazů Mistra Vyšebrodského oltáře,který nám byl navrácen a originál se nachází v Anežském klášteře v Praze,a na panelech historie Závišova kříže.Ve spodním sklepě se díky unikátní videoprojekci podíváte do Rožmberské hrobky,kde odpočívají členové rodu Rožmberků,včetně zachovalé cínové rakve posledního pána Petra(+1611) . Na světelných panelech je možné shlédnout snímky z nedestruktivního výzkumu této hrobky .Zajímavé je vystavení originálů listů ze starých atlasů rostlin v baroní knihovně(od 6/2018).Součástí prohlídky je kolekce nádherných   barokních obrazů na hedvábí tzv.tézí z roku 1759-60 v bývalé zimní sakristii ,vedle varhanního chóru a gotický obraz ze 14.století -Nanebevzetí P.Marie v gotické galerii.V 1 patře nad kavárnou je expozice o minulosti a přítomnosti Cisterciáckého řádu-OD LILIE K RŮŽI.Další informace naleznete na odkazu -PROHLÍDKY-Těšíme se na vás! Celý článek ...

18.09.2023 09:30 [pondělí] - 23.09.2023 12:30 [sobota], zveřejněno: 24.04.2023, kategorie: Akce

DUCHOVNÍ OBNOVA 18.9. - 23.9. 2023 - VNITŘNÍ UZDRAVENÍ

DUCHOVNÍ OBNOVA 18.9. - 23.9. 2023 - VNITŘNÍ UZDRAVENÍ
V POUTNÍM DOMĚ SVATÉ RODINY V AREÁLU KLÁŠTERA

Srdečně Vás zveme na duchovní obnovu se zaměřením na vnitřní uzdravení. Exercicie se budou konat od pondělí 18. září do soboty 23. září 2023 v poutním domě Svaté rodiny v areálu vyšebrodského kláštera. Povede katolický kněz východního obřadu P. Mgr. Ing. Jiří Pleskač. Duchovní obnova je vhodná pro muže a ženy nebo i rodiny s dětmi. Celý článek ...

22.04.2023, kategorie: Aktuality

SOBOTA 29.DUBNA V 10.00 HOD. -SVÁTEK SV.ROBERTA Z MOLESME ,PRVNÍHO OPATA -ZAKLADATELE CISTERCIÁCKÉHO ŘÁDU-CHORÁLNÍ MŠE SVATÁ -ASISTOVANÁ

SOBOTA 29.DUBNA V 10.00 HOD. -SVÁTEK SV.ROBERTA Z MOLESME ,PRVNÍHO OPATA -ZAKLADATELE CISTERCIÁCKÉHO ŘÁDU-CHORÁLNÍ MŠE SVATÁ -ASISTOVANÁ
CISTERCIÁCKÉ PROPRIUM-ZAZPÍVÁ MNIŠSKÁ SCHOLA VYŠEBRODSKÉHO KLÁŠTERA

SRDEČNĚ ZVEME!

06.04.2023, kategorie: Videa

VIDEOZÁZNAM Z KVĚTNÉ NEDĚLE

VIDEOZÁZNAM Z KVĚTNÉ NEDĚLE

Záznam z Květné neděle můžete shlédnout na našem konventním YouTube kanále. Celý článek ...

06.03.2023, kategorie: Aktuality

NEDĚLE 19.3.SLAVNOST SV.JOSEFA,SNOUBENCE PANNY MARIE A PATRONA CELÉ CÍRKVE

NEDĚLE 19.3.SLAVNOST SV.JOSEFA,SNOUBENCE PANNY MARIE A PATRONA CELÉ CÍRKVE
SLAVNÁ MŠE SVATÁ v 10.00 HODIN V KLÁŠTERNÍM KOSTELE-CHORÁLNÍ-HUDEBNÍ DOPROVOD-LITERÁTSKÉ BRATRSTVO DNES A MNŠSKÁ SCHÓLA

Svatý Josefe, Patrone Církve,ochraňuj rodinu Církve a našeho národa tak,jako jsi ochraňoval Svatou rodinu,spolu s Kristem a Pannou Marií. Celý článek ...

06.03.2023, kategorie: Aktuality

ÚTERÝ 21.BŘEZNA-SVÁTEK SV.BENEDIKTA,OTCE ZÁPADNÍHO MNIŠSTVÍ A  PATRONA EVROPY-V 10.00 HOD

ÚTERÝ 21.BŘEZNA-SVÁTEK SV.BENEDIKTA,OTCE ZÁPADNÍHO MNIŠSTVÍ A PATRONA EVROPY-V 10.00 HOD
CHORÁLNÍ MŠE SVATÁ V 10.00 HODIN-S CISTERCIÁCKÝM PROPRIEM ,ZPÍVÁ SCHOLA MNICHŮ NAŠEHO KLÁŠTERA

Tuto Mši svatou obětujeme za celý náš řád a za všechny mnichy a mnišky ,bojující pod Řeholí svatého Benedikta.

Svatý Otče Benedikte,Otče mnišství a patrone Evropy ,oroduj za nás. Celý článek ...

06.03.2023, kategorie: Aktuality

KAJÍCÍ PROCESÍ V DOBĚ POSTNÍ -ZA UKONČENÍ VÁLKY NA UKRAJINĚ-KAŽDÝ PÁTEK V 9.30 HOD

KAJÍCÍ PROCESÍ V DOBĚ POSTNÍ -ZA UKONČENÍ VÁLKY NA UKRAJINĚ-KAŽDÝ PÁTEK V 9.30 HOD
Každý pátek máme kající procesí, kterými aktuálně prosíme i za odvrácení epidemie a za mír na Ukrajině v 9.15.hod v křížové chodbě a kostele.

Letos po celou dobu postní jsou v našem klášteře kající průvody v době postní (každý pátek). Tyto kající pobožnosti jsou ještě o to příhodnější, když celý svět je zasažen nebezpečnou epidemií kovidu a strašnou válkou na Ukrajině. Proto jsme na tento úmysl, odvrácení moru a úmrtnosti,za mír na Ukrajině, ještě přidali speciální orace do mše svaté (viz konec videa) a také přidáváme krátkou modlitbu na konci každodenního růžence, nemluvě o chórové modlitbě, která je naší hlavní činností.

  Celý článek ...

06.03.2023, kategorie: Aktuality

SOBOTA 25.3. V 10.00 HOD-SLAVNÁ MŠE SVATÁ ZE ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ

SOBOTA 25.3. V 10.00 HOD-SLAVNÁ MŠE SVATÁ ZE ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
SVÁTEK ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ -CHORÁLNÍ MŠE SV.. V TRADIČNÍM ŘÍMSKÉM RITU-ZPÍVÁ MNIŠSKÁ SCHÓLA

,,HLE .PANNA POČNE A PORODÍ SYNA ,JEHO JMÉNO BUDE : EMMANUEL(BŮH S NÁMI) ALELUJA -(Iz 7,14) Dnešní svátek nás upomíná ,že to co dávno předpověděl prorok Izaiáš králi Achazovi ,se začalo naplňovat v nazaretském domě. Celý článek ...

14.02.2023, kategorie: Aktuality

POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY - KAŽDÝ POSTNÍ PÁTEK - OD 24.ÚNORA 2023

POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY - KAŽDÝ POSTNÍ PÁTEK - OD 24.ÚNORA 2023
Tato pobožnost se koná každý pátek v 15.00 hod v době svatopostní v klášterním kostele

V době svatopostní je nám pobožnost křížové cesty našeho Pána Ježíše,příležitostí k rozjímání nad Jeho láskou až k smrti. Texty této pobožnosti si připravují sami mniši našeho kláštera.Tuto událost ,která předcházela naší spáse ,vystižným způsobem také umocňují jednotlivá zastavení ,znázorněná na obrazech v našem klášterním kostele.Každý postní pátek v 15.00 hodin.Srdečně vás zveme.

  Celý článek ...

14.02.2023, kategorie: Aktuality

POPELEČNÍ STŘEDA 22.ÚNORA 2023 -SVĚCENÍ POPELA S UDĚLOVÁNÍM POPELCE

POPELEČNÍ STŘEDA 22.ÚNORA 2023 -SVĚCENÍ POPELA S UDĚLOVÁNÍM POPELCE
22.2.. v 07.15 hod bude svěcen popel s udělováním popelce v zimní kapli ,následuje Mše svatá

Tento den je přísný půst a vstupujeme do doby svatopostní.Po tuto celou dobu se modlíme bolestný růženec a každý pátek v 15.00 hodin je VIA CRUCIS- pobožnost křížové cesty v klášterním kostele.Budeme prožívat s naším Pánem dny zrady,ponížení ale zárověň láskyplného odevzdání se Bohu Otci v bolesti,kterou láska proměnila ve Vítězství.K těmto pobožnostem zveme i vás.

Těm ,kteří nemají možnost přijmout popelec die cadente-v den jeho svěcení ,bude udělen v první postní neděli 26.2. po Mši svaté. Celý článek ...

16.11.2022, kategorie: Aktuality

KNIŽNÍ NOVINKA K ZAKOUPENÍ: ROŽMBERSKÁ HROBKA - PŘÍBĚH HLEDÁNÍ

KNIŽNÍ NOVINKA K ZAKOUPENÍ: ROŽMBERSKÁ HROBKA - PŘÍBĚH HLEDÁNÍ

Kniha, kterou si můžete zakoupit, popisuje světově ojedinělý průzkum hrobky Rožmberků, která nebyla otevřena po celá čtyři století. Aby se uchovala nedotčená, průzkum se uskutečnil nedestruktivní metodou pomocí moderních technologií. Celý článek ...

31.10.2022, kategorie: Články

UDĚLENÍ STÁTNÍHO VYZNAMENÁNÍ

UDĚLENÍ STÁTNÍHO VYZNAMENÁNÍ

Prezident republiky pan Miloš Zeman udělil při příležitosti státního svátku 28. října státní vyznamenání - medaili za zásluhy prvního stupně, za zásluhy o stát v oblasti kultury - převorovi Justinu Janu Berkovi O.Cist.

Převzetí vyznamenání se konalo ve Vladislavském sále pražského hradu osobně z rukou pana prezidenta. Celý článek ...

25.07.2022, kategorie: Aktuality

UMÍSTĚNÍ HAPTICKÉHO MODELU VYŠEBRODSKÉ MADONY PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ V CISTERCIÁCKÉM KLÁŠTEŘE VE VYŠŠÍM BRODĚ

UMÍSTĚNÍ HAPTICKÉHO MODELU VYŠEBRODSKÉ MADONY PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ V CISTERCIÁCKÉM KLÁŠTEŘE VE VYŠŠÍM BRODĚ

Cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě přichází v nové letní turistické sezoně s velkou novinkou pro své návštěvníky – s haptickým modelem vytvořeným podle gotického deskového obrazu Madony z Vyššího Brodu, který je primárně určen nevidomým a slabozrakým, avšak přímo osahat si ho může kdokoli. Je umístěn v klášterní Galerii gotického umění. Celý článek ...

Digitální audioprůvodce

Město Vyšší Brod

Bernardinum s.r.o.

Bernardinum s.r.o.

Společnost Bernardinum s.r.o. byla založena pro správu nemovitého majetku Cisterciáckého opatství Vyšší Brod. Hlavní náplní společnosti je záchrana a obnova původního majetku opatství prostřednictvím trvale udržitelného rozvoje hospodaření na lesních a zemědělských pozemcích.

DUCHOVNÍ OBNOVA - VNITŘNÍ UZDRAVENÍ

POZNÁTE PRAVDU A PRAVDA VÁS OSVOBODÍ (Jan 8, 32)

18.9.-23.9.2023

 
Nahoru