Cisterciácký klášter Vyšší Brod

Aktuality a nové články

27.11.2022, kategorie: Aktuality

RORÁTNÍ MŠE SVATÉ KE CTI PANNY MARIE

RORÁTNÍ MŠE SVATÉ KE CTI PANNY MARIE
Od od soboty 1.nešpor z 1.neděle adventní až do nóny vigilie Narození Páně -ADVENT

Církev nám v době adventní přivádí na mysl trojí příchod Páně:

1.příchod skrze Vtělení

2.příchod do srdcí věřícich

3.příchod k poslednímu soudu

Advent nás vybízí ke kajícnosti(fialové ornáty),avšak nijak nevylučuje tichou radost z brzkého příchodu Pána Ježíše.Přijde k nám Boží slovo .Jestliže budeme zachovávat Boží slovo ,beze vší pochyby ono zachová nás.(sv.Bernard v adventním kázání.)

Každé ráno ve všední dny v 07.15 hod. , budeme sloužit tradiční mše sv.ke cti P.Marie -Roráty se zpěvem českých rorátů (mimo svátky) v Zimní kapli-vstup přes varhanní kůr

 

Srdečně Vás zveme. Celý článek ...

26.11.2022, kategorie: Aktuality

ČTVRTEK 8.12.2022 -NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ BLAHOSLAVENÉ PANNY MARIE

ČTVRTEK 8.12.2022 -NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ BLAHOSLAVENÉ PANNY MARIE
V 10.00 hod -CHORÁLNÍ MŠE SVATÁ v klasickém římském ritu z tohoto svátku v klášterním kostele

,,... nejblahoslavenější Panna Maria byla v prvním okamžiku svého početí jedinečnou milostí a výsadou všemohoucího Boha vzhledem k zásluhám Ježíše Krista,spasitele lidského pokolení,uchována prosta vší poskvrny dědičné viny...."(bula Ineffabilis Deus od papeže Pia IX k prohlášení dogmatu v roce 1854) Celý článek ...

26.11.2022, kategorie: Aktuality

ADVENT 2022 VE VYŠEBRODSKÉM KLÁŠTEŘE

ADVENT 2022 VE VYŠEBRODSKÉM KLÁŠTEŘE
V sobotu 26.11. v 17.30 hodin budou první adventní nešpory s žehnáním adventních věnců

Do adventní doby vstoupíme slavením zpívaných  latinských nešpor v sobotu 26.listopadu 2022 v 17.30 v Zimní kapli kláštera .Předtím bude tradiční žehnání adventních věnců.

Po celý Advent budou slouženy ve všední dny v 7.15 hod. zpívané Rorátní mše svaté ke cti Panny Marie v Zimní kapli.V neděli a o zasvěcených svátcích v klášterním kostele v 10.00 hod.

Ve čtvrtek 8.prosince v 10.00 hod. bude slavena Slavná mše svatá -chorální ze svátku Neposkvrněného početí Panny Marie,doprovázená schólou vyšebrodských mnichů.Předtím v 7.00 hodin složí v kapitulní síni , časné sliby bratr Nivard Michal Hasoň,který úspěšně,s Boží pomocí ,absolvoval roční noviciát.

 

 

 

V sobotu 24.12.2022 v 7.15 bude slavena poslední adventní Rorátní mše .Slavná mše svatá ze svátku Narození Páně bude v půlnoci ve 24.00 hodin a otevře dobu vánoční .Všechny mše svaté jsou slaveny v klasickém římském ritu .Srdečně vás zveme. Celý článek ...

16.11.2022, kategorie: Aktuality

KNIŽNÍ NOVINKA K ZAKOUPENÍ: ROŽMBERSKÁ HROBKA - PŘÍBĚH HLEDÁNÍ

KNIŽNÍ NOVINKA K ZAKOUPENÍ: ROŽMBERSKÁ HROBKA - PŘÍBĚH HLEDÁNÍ

Kniha, kterou si můžete zakoupit, popisuje světově ojedinělý průzkum hrobky Rožmberků, která nebyla otevřena po celá čtyři století. Aby se uchovala nedotčená, průzkum se uskutečnil nedestruktivní metodou pomocí moderních technologií. Celý článek ...

08.11.2022, kategorie: Aktuality

PONDĚLÍ 21.11. SVÁTEK OBĚTOVÁNÍ PANNY MARIE-SLAVNÁ MŠE SV.V 10.00 HOD

V KLÁŠTERNIÍM KOSTELE -CHORÁLNÍ MŠE SVATÁ S CISTERCIÁCKÝM PROPRIEM

Panna Maria nás vede k Ježíši,k Bohu ,k věčnému žívotu! Celý článek ...

08.11.2022, kategorie: Aktuality

MŠE SVATÉ A CHÓROVÉ MODLITBY PO CELÝ TÝDEN OPĚT V ZIMNÍ KAPLI

MŠE SVATÉ A CHÓROVÉ MODLITBY PO CELÝ TÝDEN OPĚT V ZIMNÍ KAPLI
V NEDĚLI A O SVÁTCÍCH V KLÁŠTERNÍM KOSTELE

Až do odvolání budou chórové modlitby a Mše svaté v Zimní kapli.Vchod je přes varhaní kůr. V neděli a o zasvěcených svátcích je  Mše svatá slavena vždy v kostele.Zveme Vás k účasti   na chórových modlitbách -Božském officiu dle cisterciáckého žáltáře, z části zpívaném mnichy v starobylém gregoriánském chorálu.VŠE KE CTI A CHVÁLE BOŽÍ! Celý článek ...

31.10.2022, kategorie: Aktuality

DUŠIČKOVÉ ODPUSTKY 2022

DUŠIČKOVÉ ODPUSTKY 2022

Apoštolská penitenciárie na žádost České biskupské konference prodloužila dovolení, aby věřící mohli získat plnomocné odpustky pro duše zesnulých již týden před dušičkami. Kromě toho Apoštolská penitenciárie z pověření papeže Františka umožnila letos získat plnomocné odpustky pro duše zesnulých po celý listopad. Celý článek ...

31.10.2022, kategorie: Aktuality

UDĚLENÍ STÁTNÍHO VYZNAMENÁNÍ

UDĚLENÍ STÁTNÍHO VYZNAMENÁNÍ

Prezident republiky pan Miloš Zeman udělil při příležitosti státního svátku 28. října státní vyznamenání - medaili za zásluhy prvního stupně, za zásluhy o stát v oblasti kultury - převorovi Justinu Janu Berkovi O.Cist.

Převzetí vyznamenání se konalo ve Vladislavském sále pražského hradu osobně z rukou pana prezidenta. Celý článek ...

26.10.2022 15:00, kategorie: Aktuality

GENERÁLNÍ KAPITULA 2022 CISTERCIÁCKÉHO ŘÁDU

GENERÁLNÍ KAPITULA 2022 CISTERCIÁCKÉHO ŘÁDU
PO SEDMI LETECH SE OPĚT SEŠLI PŘEDSTAVENÍ ZE VŠECH CISTERCIÁCKÝCH KLÁŠTERŮ CELÉHO SVĚTA

Od 9. října do 21. října zasedala v albánských horách u Říma Generální kapitula cisterciáckého řádu. Zastoupení na ni byli představení našeho řádu z celého světa od Brazílie přes Etiopii, Polsko, Českou Republiku až do USA, Vietnamu, Španělska atd. Celý článek ...

26.10.2022, kategorie: Aktuality

CHORÁLNÍ MŠE SVATÁ V ÚTERÝ 1.11. V 10.00 HOD- SVÁTEK VŠECH SVATÝCH

CHORÁLNÍ MŠE SVATÁ V ÚTERÝ 1.11. V 10.00 HOD- SVÁTEK VŠECH SVATÝCH
O svátku Všech Svatých bude chorální Mše svatá v klasickém římském ritu s cisterciáckým ordinariem

,, Těšte se a jásejte ,vaše odměna v nebi bude veliká " (Evangelium sv .Matouše 5,1-12). O svátku Všech svatých si připomínáme i tzv. anonymní světce i světice ,kteří nemají svůj vlastní svátek v liturgickém kalendariu.Prosíme o jejich přímluvy u Pána,v jehož záři přebývají.Všichni svatí orodujte za nás ! Celý článek ...

26.10.2022, kategorie: Aktuality

STŘEDA 2.11. 2022-TŘI MŠE SVATÉ ZA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ-DUŠIČEK

STŘEDA 2.11. 2022-TŘI MŠE SVATÉ ZA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ-DUŠIČEK
V 07.15 hodin bude zpívané Reqiem u hlavního oltáře ,s procesím ke hrobům ,po té následují dvě tiché Mše svaté

2. Listopadu o Dušičkách může každý kněz sloužit tři oběti Mše svaté.Touto vysadou ,z které se těší jenom Vánoce ,obdařil Církev papež Benedikt XV. V našem klášterním kostele budou slouženy tiché Mši svaté za zemřelé :cca v 08.30 hod a v 09.30 hod u tzv. Dušičkového oltáře v v kapli sv.Kříže vedle hlavního oltáře. Předtím v 07.15. hod bude konventní Mše svatá - chorální Reqiem  za všechny zemřelé mnichy ,rod Rožmerků ,přátele,dobrodince a příbuzné na hlavním oltáři,s procesím k hrobům našich spolubratrů  na hřbitově ,v křížové chodbě a k Rožmberské hrobce.

Dobrotivý Bože ,prosíme Tě ,abys duším všech služebníků,které odešly z tohoto světa,dopřál na přímluvu Panny Marie,účast na věčné blaženosti.Amen Celý článek ...

04.10.2022, kategorie: Aktuality

MŠE SVATÁ KE CTI BL. KARLA HABSBURSKÉHO - V NEDĚLI 23.10.2022 V 10.00 HOD.

MŠE SVATÁ KE CTI BL. KARLA HABSBURSKÉHO - V NEDĚLI 23.10.2022 V 10.00 HOD.

Srdečně Vás zveme ke zbožné účasti na mši svaté v klasickém (latinském) římském ritu ke cti bl. Karla Habsburského, posledního českého krále, v neděli dne 23.10.202210.00 hod. ve vyšebrodském klášterním kostele. Hudebně doprovodí Literátské bratrstvo DNES skladby MgA. Jiřího Churáčka. Celý článek ...

30.09.2022, kategorie: Aktuality

PROHLÍDKY KLÁŠTERA OD 1.10. 2022 do 30.4.2023 POUZE NA OBJEDNÁVKU PŘEDEM

PROHLÍDKY KLÁŠTERA OD 1.10. 2022 do 30.4.2023 POUZE NA OBJEDNÁVKU PŘEDEM
RÁDI VÁS PROVEDEME KLÁŠTEREM I MIMO HLAVNÍ SEZÓNU PO PŘEDCHOZÍ REZERVACI

K dispozici je trasa I (bez Závišova kříže), minimální počet osob je osm.Objednat se je možné na telefonu 00420 380746674-vrátnice kláštera nebo na mobilním čísle 724 184 145 ,a na emailové adrese :tours@klastervyssibrod.cz.Další informace naleznete na horní liště -PROHLÍDKY-Těšíme se na Vaší návštěvu.

  Celý článek ...

27.09.2022, kategorie: Aktuality

STŘEDA 28.ZÁŘÍ -SVÁTEK SV.VÁCLAVA -V 10.00 SLAVNÁ MŠE SVATÁ-CHORÁLNÍ-ASISTOVANÁ S JÁHNEM A PODJÁHNEM

STŘEDA 28.ZÁŘÍ -SVÁTEK SV.VÁCLAVA -V 10.00 SLAVNÁ MŠE SVATÁ-CHORÁLNÍ-ASISTOVANÁ S JÁHNEM A PODJÁHNEM
PROHLÍDKY KLÁŠTERA ZAČÍNAJÍ AŽ ODPOLEDNE VE 13.00 HODIN

Slavná  Mše svatá-CHORÁLNÍ s latinským ordináriem a Svatováclavským chorálem bude obětována za náš národ.Prohlídky kláštera budou od 13.00 hodin Celý článek ...

23.09.2022, kategorie: Aktuality

UPOZORNĚNÍ: OD PONDĚLÍ 26. ZÁŘÍ BUDOU VŠECHNY MŠE SVATÉ VE VŠEDNÍ DNY V 7:15 HOD.

UPOZORNĚNÍ: OD PONDĚLÍ 26. ZÁŘÍ BUDOU VŠECHNY MŠE SVATÉ VE VŠEDNÍ DNY V 7:15 HOD.

Mše svaté ve všední dny od pondělí 26. září 2022 budou v 7:15 hod. V neděle a slavnosti jako obvykle v 10.00 hod. Malé změny jsou také v denním řádu komunity. Tercie se taktéž posouvá o čtvrt hodiny na 9:15 hod. Obvyklá tichá adorace po Nóně nahrazuje modlitbu růžence po Nešporách a ke společnému růženci se budete moci připojit v témže čase pouze o sobotách a mariánských svátcích. Více naleznete ZDE.

  Celý článek ...

10.09.2022, kategorie: Aktuality

OD 1.ZÁŘÍ DO 30.ZÁŘÍ ZÁVIŠŮV KŘÍŽ VYSTAVEN V 11.00 A v 15.00 HOD.

OD 1.ZÁŘÍ DO 30.ZÁŘÍ ZÁVIŠŮV KŘÍŽ VYSTAVEN V 11.00 A v 15.00 HOD.
ZLATÝ RELIKVIÁŘ S OSTATKEM SVATÉHO KŘÍŽE JE MOŽNO UCTÍT A OBDIVOVAT V ROŽMBERSKÉ ORATOŘI V TYTO HODINY V RÁMCI TRASY 2

Srdečně vás zveme k uctění a obdivu tohoto posvátného ostatku,jehož nádhera vyjadřuje nesmírnou hodnotu nástroje našeho vykoupení-dřeva kříže, na kterém za nás vykrvácel náš Spasitel Pán Ježíš a které je uloženo v této zlaté schráně .Je po mnoho staletí u nás v klášteře uctíván a přináší všem mnoho milostí.Přijďte se poklonit a poděkovat....

Součástí této trasy č.2 je i expozice Rožmberské hrobky a historie Závišova kříže v obnovených gotických sklepích.Je zde vystavena i kopie Vyšebrodského oltáře.

Další informace k návštěvě najdete v sekci -prohlídky kláštera-

Těšíme se na Vaši návštěvu. Celý článek ...

31.08.2022, kategorie: Aktuality

CTVRTEK 8.ZÁŘÍ -SVÁTEK NAROZENÍ PANNY MARIE- V 10.00 HODIN-CHORÁLNÍ MŠE SVATÁ

PROHLÍDKY KLÁŠTERA ZAČÍNAJÍ AŽ ODPOLEDNE VE 13.00 HODIN

SLAVÍME NAROZENINY P.MARIE,MATKY NAŠEHO SPASITELE

AVE MARIA !

27.08.2022, kategorie: Aktuality

SLAVNÉ SLIBY BR. RAFAEL DNE 15. SRPNA 2022 NA SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Br. Rafael Maria O.Cist na slavnost Nanebevzetí Panny Marie 15. srpna složil slavné sliby a tímto se zasvětil Bohu až do smrti v našem klášteře. Děkujeme všem, kteří jej provázíte svou modlitbou. Celý článek ...

16.08.2022, kategorie: Aktuality

V SOBOTU 20.SRPNA 2022 - SVÁTEK SV. BERNARDA V 10.00 HOD

V SOBOTU 20.SRPNA 2022 - SVÁTEK SV. BERNARDA V 10.00 HOD
V PŘEDVEČER SVÁTKU 19. 8. V 17.30 -SLAVNOSTNÍ CHORÁLNÍ NEŠPORY ZA DOPROVODU VARHAN A CHÓRU MNICHŮ

Slavná chorální mše svatá v sobotu 20. srpna 2022 v 10.00 hod. v klášterním kostele.

Prohlídky až od 13.00 hod.

Svatý Bernard je jeden z nejvýznamějších světců všech dob. Byl v pravdě nástrojem Božím a pěvcem mariánským. Jeho vstup do kláštera  Cistercium v Burgundsku, byl novým ipulsem pro obrodu celé Církve. Celý článek ...

03.08.2022, kategorie: Aktuality

POUTNÍ SLAVNÁ MŠE SVATÁ V DEN SLAVNOSTI PANNY MARIE NANEBEVZATÉ V PONDĚLÍ 15.SRPNA V 10.00 HOD.

POUTNÍ SLAVNÁ MŠE SVATÁ V DEN SLAVNOSTI PANNY MARIE NANEBEVZATÉ V PONDĚLÍ 15.SRPNA V 10.00 HOD.

Panna Marie Nanebevzatá je patronkou všech cisterciáckých kostelů na celém světě a hlavní patronkou cisterciáckého řádu. Srdečně Vás zveme k účasti na slavné mši svaté v pondělí 15. srpna 2022 v 10.00 hod. v klášterním kostele ve Vyšším Brodě. Mše svatá bude sloužena v klasickém římském ritu a zároveň při této příležitosti br. Rafael Maria O. Cist složí slavné sliby.

Pohlídky budou až od 13.00 hod. Celý článek ...

02.08.2022, kategorie: Akce

KULTURA CISTERCIÁKŮ VYŠEBRODSKÉHO KLÁŠTERA PRO CELOU RODINU

KULTURA CISTERCIÁKŮ VYŠEBRODSKÉHO KLÁŠTERA PRO CELOU RODINU
Program na sobotu 30. 7. 2022 a 6. 8. 2022

Cisterciácké opatství Vyšší Brod Vás srdečně zve na program viz ... Celý článek ...

26.07.2022, kategorie: Aktuality

DO VYŠEBRODSKÉ KOMUNITY BYL DNES PO ROČNÍ KANDIDATUŘE PŘIJAT BR. BENEDIKT

DO VYŠEBRODSKÉ KOMUNITY BYL DNES PO ROČNÍ KANDIDATUŘE PŘIJAT BR. BENEDIKT

Prosíme o vaše modlitby za nového člena naší komunity, P. (Dominika) Ettlera, který při dnešní obláčce (26.7.2022) přijal mnišský hábit a nové řeholní jméno - br. Benedikt. Nyní započal roční noviciát a bude se připravovat na rok k časným slibům. Celý článek ...

25.07.2022, kategorie: Aktuality

26.7.2022 - SVÁTEK SVATÉ ANNY - mše svatá v 10.00 hod. PROHLÍDKY AŽ OD 13.00 HOD.

26.7.2022 - SVÁTEK SVATÉ ANNY - mše svatá v 10.00 hod. PROHLÍDKY AŽ OD 13.00 HOD.

Dne 26. 7. 2022 - slavná mše svatá v klasickém (latinském) římském ritu ze svátku sv. Anny, matky blahoslavené Panny Marie, bude sloužena v 10.00 hod. v klášterním kostele ve Vyšším Brodě. 

Prohlídky kláštera až od 13.00 hod.! Celý článek ...

25.07.2022, kategorie: Aktuality

UMÍSTĚNÍ HAPTICKÉHO MODELU VYŠEBRODSKÉ MADONY PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ V CISTERCIÁCKÉM KLÁŠTEŘE VE VYŠŠÍM BRODĚ

UMÍSTĚNÍ HAPTICKÉHO MODELU VYŠEBRODSKÉ MADONY PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ V CISTERCIÁCKÉM KLÁŠTEŘE VE VYŠŠÍM BRODĚ

Cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě přichází v nové letní turistické sezoně s velkou novinkou pro své návštěvníky – s haptickým modelem vytvořeným podle gotického deskového obrazu Madony z Vyššího Brodu, který je primárně určen nevidomým a slabozrakým, avšak přímo osahat si ho může kdokoli. Je umístěn v klášterní Galerii gotického umění. Celý článek ...

15.07.2022, kategorie: Akce

BR. RAFAEL MARIA O.CIST. DNE 15. SRPNA 2022 V 10.00 HOD. SLAVNOSTNĚ SLOŽÍ VĚČNÉ SLIBY V KLÁŠTERNÍM KOSTELE VE VYŠŠÍM BRODĚ

BR. RAFAEL MARIA O.CIST. DNE 15. SRPNA 2022 V 10.00 HOD. SLAVNOSTNĚ SLOŽÍ VĚČNÉ SLIBY V KLÁŠTERNÍM KOSTELE VE VYŠŠÍM BRODĚ

Srdečně Vás zveme k modlitbě a účasti při mši svaté, při níž se br. Rafael Maria slavnostně zasvětí Bohu věčnými sliby. Obřad se mší svatou se bude konat na svátek Nanebevzetí Panny Marie 15. srpna 2022 v 10.00 hodin v klášterním kostele ve Vyšším Brodě. Svěřujeme jej také do vašich modliteb.

Br. Rafael Maria O. Cist legt am 15. August 2022 am Fest Maria Himmelfahrt feierlich die Ewigen Gelübde in der Klosterkirche zu Vyšší Brod ab.  Der Ritus findet innerhalb der Hl. Messe um 10.00 Uhr statt.  Alle sind herzlich eingeladen. Celý článek ...

15.07.2022, kategorie: Akce

HOVORY O VÍŘE 2022 - KATOLICKÁ VÍRA A JINOVĚŘÍ

HOVORY O VÍŘE 2022 - KATOLICKÁ VÍRA A JINOVĚŘÍ

Již tradiční "Hovory o víře" pořádané bratrstvem sv. Petra se budou opět konat v našem klášteře. Na programu budou kromě bohaté nabídky přednášek každodenní mše svatá a společná modlitba, adorace, vycházky a exkurze a v neposlední řadě možnost vzájemného setkání se.  Celý článek ...

15.07.2022, kategorie: Aktuality

SOBOTA 16.7.2022 V 7.00 HOD. MŠE SVATÁ ZE SVATÉHO ŠTĚPÁNA HARDINGA,TŘETÍHO ZAKLÁDATELE CIST.ŘÁDU

PROHLÍDKY KLÁŠTERA ZAČÍNAJÍ AŽ ODPOLEDNE VE 13.00 HODIN

SRDEČNĚ VÁS ZVEME!

15.07.2022, kategorie: Aktuality

MED OD KLÁŠTERNÍCH VČEL A PROPOLISOVOU MAST SI MŮŽETE ZAKOUPIT V NAŠÍ PRODEJNĚ

MED OD KLÁŠTERNÍCH VČEL A PROPOLISOVOU MAST SI MŮŽETE ZAKOUPIT V NAŠÍ PRODEJNĚ

První várku květového medu od klášterních včel si už můžete zakoupit v naší prodejně. První snůška se skládá převážně z ovocných stromů, maliníku, ostružníku, jírovce (kaštanu), smetanky lékařské, trnovníku akátu... Letos také poprvé nabízíme i propolisovou mast, jejíž využití má širokou škálu působnosti.  Celý článek ...

04.07.2022, kategorie: Aktuality

SVÁTEK SV. BENEDIKTA V PONDĚLÍ 11. ČERVENCE 2022 10.00 HODIN

SVÁTEK SV. BENEDIKTA V PONDĚLÍ 11. ČERVENCE 2022 10.00 HODIN

Slavnost přenesení ostatků sv. Benedikta, zakladatele západního mnišství, autora Řehole a patrona Evropy. Slavná chorální mše svatá bude sloužena v 11. července 2022 v 10.00 hod. v klasickém římském ritu. 

Prohlídky kláštera začínají ve 13.00 hod. Celý článek ...

27.06.2022, kategorie: Aktuality

SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE V ÚTERÝ 5.7.2022 V 10:00 MŠE SVATÁ S HUDEBNÍM DOPROVODEM

SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE V ÚTERÝ 5.7.2022 V 10:00 MŠE SVATÁ S HUDEBNÍM DOPROVODEM
SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE 5.7.2022 OD 10:00-SLAVNÁ MŠE SVATÁ-CHORÁLNÍ

Dne 5.7.2022 od 10:00 hodin se koná v klášterním kostele u příležitosti Dne slovanských věrozvěstů Slavná mše svatá v klasickém římském ritu

 

PROHLÍDKY KLÁŠTERA ZAČÍNAJÍ VE 13.00 HODIN

 

  Celý článek ...

27.06.2022, kategorie: Aktuality

STŘEDA 29. ČERVNA 2022 V 10.00 HOD-MŠE SVATÁ ZE SLAVNOSTI SV.PETRA A PAVLA-CHORÁLNÍ

SVÁTEK KNÍŽAT CÍRKVE- MUČEDNÍKŮ ZA VÍRU V JEŽÍŠE ZMRTVÝCHSTALÉHO-

PROHLÍDKY KLÁŠTERA ZAČÍNAJÍ ,Z DŮVODU BOHOSLUŽBY,AŽ ODPOLEDNE VE 13.00 HODIN

26.06.2022, kategorie: Aktuality

MŠE SVATÁ 6. ČERVENCE KE CTI SV. PROKOPA PATRONA ČESKÉ ZEMĚ V 10.00 HOD. V LOUČOVICÍCH

MŠE SVATÁ 6. ČERVENCE KE CTI SV. PROKOPA PATRONA ČESKÉ ZEMĚ V 10.00 HOD. V LOUČOVICÍCH

V chrámu zasvěceném sv. Prokopovi Loučovicích, který patří cisterciáckému opatství ve Vyšším Brodě, proběhne 6. července 2022 v 10.00hod. slavná mše svatá v klasickém římském ritu v liturgické staroslovanštině, ke cti sv. Prokopovi, patronu české země.

Všichni jste srdečně zváni. Celý článek ...

19.06.2022, kategorie: Aktuality

PÁTEK 25.ČERVNA -SVÁTEK NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ -10.00 HOD MŠE SVATÁ-CHORÁLNÍ

PÁTEK 25.ČERVNA -SVÁTEK NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ -10.00 HOD MŠE SVATÁ-CHORÁLNÍ
Prohlídky kláštera budou od 13.00 hodin

,,Já však s důvěrou čerpám ze srdce Páně to,čeho se mě samotnému nedostává...."s kázání sv.Bernarda.

Mši svatou v klasickém římském ritu z tohoto svátku budeme slavit  v pátek 25.června v 10.00  v našem klášterním kostele .Po nešporách v 18.00 hodin bude adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí ,zakončena litaniemi a zasvěcením Nejsvětějšímu Srdci Páně celého cisterciáckého řádu i všech přítomných.Tak oslavíme lásku Kristovu,která ze soucitu s námi za nás trpěla.Nejsvětější Srdce Pána Ježíše platí právě za sídlo a symbol Lásky.V něm máme úkryt před nepohodou života,jak krásně vyjádřil svatý Bernard a po té další velká ctitelka-cisterciačka sv.Luitgarda.Chorální proprium a ordinárium bude zpívat schola vyšebrodských mnichů

Tento den se prohlídky kláštera budou konat až od 13.00 hod . Celý článek ...

19.06.2022, kategorie: Aktuality

ZÁVIŠŮV KŘÍŽ VYSTAVEN OD 1. ČERVENCE DO 30. ZÁŘÍ 2022

ZÁVIŠŮV KŘÍŽ VYSTAVEN OD 1. ČERVENCE DO 30. ZÁŘÍ 2022
Bude opět vystaven v Rožmberské oratoři.Prosíme o důstojné chování,neboť je v něm uložen ostatek dřeva z kříže ,na kterém zemřel Pán Ježíš-Vykupitel světa

Srdečně Vás zveme do Rožmerské oratoře  klášterního kostela v 1.patře ,kde je možné uctít a obdivat tuto vzácnou relikvii,kterou daroval našemu klášteru Záviš z Falkenštejna již ve 13.století.Unikátní nádherná zlatnická  výzdoba z nejryzejšího zlata a diamantů dokazuje vrouci úctu našich předchůdců ke svatému Kříži,jako nástroji naší spásy.Proto ho vyzdobili těmi nejkrásnějšími a nejdražšími materiály ,jaké vůbec existují.

  Celý článek ...

10.06.2022, kategorie: Aktuality

SLAVNOST BOŽÍHO TĚLA VE ČTVRTEK 16. ČERVNA 2022 V 10.00 HOD.

SLAVNOST BOŽÍHO TĚLA VE ČTVRTEK 16. ČERVNA 2022 V 10.00 HOD.
MŠE SVATÁ S PRŮVODEM BUDE VE VYŠEBRODSKÉM KLÁŠTERNÍM KOSTELE

Srdečně Vás zveme na slavnost Božího Těla ve vyšebrodském klášterním kostele. Mše svatá s průvodem se bude konat 16.6.2022 v 10.hod. Celý článek ...

31.05.2022, kategorie: Akce

CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA O POUTI DO IZRAELE

CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA O POUTI DO IZRAELE
12. ČERVNA 2022 V 15.HOD
30.05.2022, kategorie: Aktuality

SLAVNÁ MŠE SVATÁ - HOD BOŽÍ SVATODUŠNÍ - NEDĚLE 5.června 2022 v 10.00 hod.

SLAVNÁ MŠE SVATÁ - HOD BOŽÍ SVATODUŠNÍ - NEDĚLE 5.června 2022 v 10.00 hod.
Mše v klasickém římském ritu bude sloužena v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie
 • Srdečně Vás zveme k účasti na slavné mši svaté v den svátku Seslání Ducha Svatého v neděli 5. června 2022 v 10.00 hod. v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie.
 • Sobotní vigilie (4.6. 2022) ze svátku se budou slavit v 15.00 hod.

  Celý článek ...

27.05.2022, kategorie: Aktuality

KLÁŠTERNÍ PRODEJNA NABÍZÍ KLÁŠTERNÍ PRODUKTY A KAVÁRNA CONVENTO,PŘÍJEMNÉ POSEZENÍ U KÁVY SE ZÁKUSKY Z DOMÁCÍ KLÁŠTERNÍ KUCHYNĚ

KLÁŠTERNÍ PRODEJNA NABÍZÍ KLÁŠTERNÍ PRODUKTY A KAVÁRNA CONVENTO,PŘÍJEMNÉ POSEZENÍ U KÁVY SE ZÁKUSKY Z DOMÁCÍ KLÁŠTERNÍ KUCHYNĚ
K DOSTÁNÍ JSOU CUKROVINKY,VÍNA, ,CISTERCIÁCKÉ PIVO Z KLÁŠTERNÍHO PIVOVARU PORTA COELI A OSEK,JEDINEČNÉ TRAPISTICKÉ PIVO Z KLÁŠTERA ENGELSZEL,RUŽENCE ATD

Při návštěvě našeho kláštera nezapomeňte zajít do klášterní prodejny.Můžete si vybrat z bohaté nabídky klášterních produktů jako např.různé druhy Novodvorských hořčic a vynikajících biomarmelád,povidel ,vyrobených vyšebrodskými mnichy,sušenek,vyšebrodských klášterních oplatek,medoviny,klášterní 100% jablečný mošt vyrobený mnichy,med,vynikající cisterciácké 10°; 12° a 21° pivo z kláštera Porta Coeli, trapistické piva z kláštera Engelszell.Klášterrní vína ,marmelády,.Je zde také veliký výběr předmětů náboženské úcty jako růženců,zázračných medailek,přívěskových křížků,ikon z Madonou vyšebrodskou a světců, obrázků z anděly,soch atd.Rovněž je k dispozici bohatá nabídka náboženských knih,brožur o našem klášteře a Závišově kříži.To vše za přijatelné ceny.K příjemnému posezení u dobré italské kávy,také zve klášterní kavárna " Convento" s krásným výhledem na klášter.Zákusky a občerstvení pochází převážně z naší klášterní kuchyně.Těšíme se na vás!

  Celý článek ...

27.05.2022, kategorie: Aktuality

STŘEDA 1.ČERVNA 2022 V 10.00-SLAVNÁ MŠE SVATÁ-ASISTOVANÁ--VÝROČNÍ DEN ZALOŽENÍ KLÁŠTERA

STŘEDA 1.ČERVNA 2022 V 10.00-SLAVNÁ MŠE SVATÁ-ASISTOVANÁ--VÝROČNÍ DEN ZALOŽENÍ KLÁŠTERA
S JÁHNEM A PODJÁHNEM- TENTO DEN PROHLÍDKY ZAČÍNAJÍ AŽ VE 13.00 HODIN

1. června 1259 vysvětil pražský biskup Jan z Dražic vyšebrodský klášterní kostel Panny Marie Nanebevzaté. Tento den je slaven jako zakládací den našeho kláštera. Ve středu 1.června v 10.00 hodin ve slavné  Mši svaté v klasickém římském ritu, poděkujeme Bohu za všechny milosti, které uděloval a uděluje, na přímluvu Naší Paní Vyšebrodské, zdejším mnichům a všem přátelům kláštera. S vděčností se také budeme modlit za ušlechtilý rod Rožmberků, kteří sem mnichy pozvali chválit Pána a po celá staletí je podporovali. V tento den prohlídky začínají až od 13.00 hodin. Celý článek ...

22.05.2022, kategorie: Aktuality

NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ -SLAVNÁ MŠE SVATÁ-CHORÁLNÍ- VE ČTVRTEK 26.KVĚTNA 2022 V 10.00 HOD

NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ -SLAVNÁ MŠE SVATÁ-CHORÁLNÍ- VE ČTVRTEK 26.KVĚTNA 2022 V 10.00 HOD
MŠE SV. V KLASICKÉM ŘÍMSKÉM RITU - PROPRIUM A ORDINÁRIUM ZPÍVÁ MNIŠSKÁ SCHOLA-PROHLÍDKY AŽ OD 13.00 HODIN

Po té co Pán Ježíš 40 dní po svém vzkříšení ,kdy využil tyto dny k tomu ,aby apoštoly poučoval a utvrzoval ve víře,která byla Jeho smrtí velice otřesena,vstupuje do nebe.

Apoštolové tehdy ,když viděli Pána na nebe vstupovat, po těchto čtyřiceti dnech posilňování ,nejenže zármutku nepociťují,nýbrž jasností pravdy o Vzkříšení   tak přesvědčeni,že jsou naplněni velikou radostí.Lidská přirozenost byla tak povýšena nad důstojnost andělů a tak Kristovo na nebe vstoupení i je naše povýšení,neboť jak říká sv.Lev Veliký:,, poněvadž kam hlava předešla,tam má přijít i tělo" Radujme se,nejmilejší,patřičnou radostí a ve zbožném díkučinění se veselme!.Přede Mší sv. je prosebné procesí křížovou chodbou s litaniemi,na znamení kajícnosti a že hledáme milosrdenství Božího,stejně tak v pondělí a ůterý.

  Celý článek ...

14.05.2022, kategorie: Aktuality

SV.JANA NEPOMUCKÉHO- PONDĚLÍ 16. 5. 2022 v 10.00 HOD-SLAVNÁ MŠE SVATÁ-CHORÁLNÍ

PROHLÍDKY KLÁŠTERA AŽ OD 13.00 HOD

Slavíme slavnost sv.Jana Nepomuckého ,žáka cisterciáků v nepomuckém klášteře.

Po Mši sv. uctíme jeho ostatky,největší  po Svatovítské katedrále .Tyto ostatky ,které jsou uloženy v našem klášteře od 18. století ,uctil také sv.Jan Nepomuk Neumann,pří návštěvě našeho kláštera. Celý článek ...

14.05.2022, kategorie: Aktuality

VŠECHNY MŠE SVATÉ A CHÓROVÉ MODLITBY OPĚT V OPATSKÉM KOSTELE

VŠECHNY MŠE SVATÉ A CHÓROVÉ MODLITBY OPĚT V OPATSKÉM KOSTELE
PO ZIMNÍM OBDOBÍ JSOU OPĚT VŠECHNY BOHOSLUŽBY V KOSTELE,NONA S ADORACÍ JE V ZIMNIÍ KAPLI

srdečně vás zveme k slavení Mše svaté a Božského officia do opatského kostela,který je otevřen od 03.40 hodin do 20.00 hodin.Pořad všech bohoslužeb najdete na těchto  webových stránkách. Celý článek ...

14.05.2022, kategorie: Aktuality

Nabízíme vynikající KLÁŠTERNÍ MOŠT

Nabízíme vynikající KLÁŠTERNÍ MOŠT

Zveme Vás opět, abyste se osvěžili chlazeným jablečným moštem vyrobeným vyšebrodskými mnichy, který je k zakoupení v prodejně i kavárně v areálu kláštera. Celý článek ...

03.05.2022, kategorie: Aktuality

KONVENTNÍ NÁVŠTĚVA CISTERCIÁCKÉHO KLÁŠTERA V OSEKU

KONVENTNÍ NÁVŠTĚVA CISTERCIÁCKÉHO KLÁŠTERA V OSEKU

Dne 19. dubna naše komunita navštívila starobylý cisterciácký klášter v Oseku, kde jsme se pomodlili mnišské hodinky nad kryptou v klášterním kostele, kde odpočívá poslední opat zdejšího kláštera Dom. Bernard Thebes O. Cist, který klášter z velké části obnovil a v roce 2010 byl Pánem povolán na věčnost. Prosíme Pána, aby když to bude Jeho vůle, se opět zaplnil mnichy. Celý článek ...

27.04.2022, kategorie: Aktuality

3.NEDĚLE PO VELIKONOCÍCH -8.KVĚTNA-SLAVNÁ MŠE SVATÁ S HUDEBNÍM DOPROVODEM V 10.00 HOD V KLÁŠTERNÍM KOSTELE

.MIKULÁŠ TROUP:Missa "UT MENS NOSTRA CONCORDET VOCI NOSTRAE" a J .CHURÁČEK :"STAROBYLÁ LETANYE K MILOSTNÉMU OBRAZU MADONY VYŠEBRODSKÉ ´´

Doprovodí Sbor Mgr. Jiřího Churáčka .Srdečně zveme.

27.04.2022, kategorie: Aktuality

PÁTEK 29.DUBNA V 10.00 HOD. -SVÁTEK SV.ROBERTA Z MOLESME ,PRVNÍHO OPATA -ZAKLADATELE CISTERCIÁCKÉHO ŘÁDU-CHORÁLNÍ MŠE SVATÁ -ASISTOVANÁ

PÁTEK 29.DUBNA V 10.00 HOD. -SVÁTEK SV.ROBERTA Z MOLESME ,PRVNÍHO OPATA -ZAKLADATELE CISTERCIÁCKÉHO ŘÁDU-CHORÁLNÍ MŠE SVATÁ -ASISTOVANÁ
CISTERCIÁCKÉ PROPRIUM-ZAZPÍVÁ MNIŠSKÁ SCHOLA VYŠEBRODSKÉHO KLÁŠTERA

SRDEČNĚ ZVEME!

27.04.2022, kategorie: Aktuality

PRAVIDELNÉ PROHLÍDKY KLÁŠTERA OD PONDĚLÍ 2.KVĚTNA 2022 DO PÁTKU 30.ZÁŘÍ 2022

PRAVIDELNÉ PROHLÍDKY KLÁŠTERA OD PONDĚLÍ 2.KVĚTNA 2022 DO PÁTKU 30.ZÁŘÍ 2022
OD PONDĚLÍ 2..KVĚTNA NABÍZÍME TRASU -1 (HLAVNÍ) A OD 1.ČERVENCE TRASU 2-( ZÁVIŠŮV KŘÍŽ )

Od Pondělí 2.května opět začíná hlavní prohlídková sezona .Srdečně Vás zveme na prohlíku našeho kláštera.Letos Vám nabízeme opět tři prohlídkové trasy.Součástí tras jsou i rekonstruované klášterní sklepy ze 13.století.V horním gotickém sklepě(vedle Poštovního muzea)jsou vystaveny  kopie obrazů Mistra Vyšebrodského oltáře,který nám byl navrácen a originál se nachází v Anežském klášteře v Praze,a na panelech historie Závišova kříže.Ve spodním sklepě se díky unikátní videoprojekci podíváte do Rožmberské hrobky,kde odpočívají členové rodu Rožmberků,včetně zachovalé cínové rakve posledního pána Petra(+1611) . Na světelných panelech je možné shlédnout snímky z nedestruktivního výzkumu této hrobky .Zajímavé je vystavení originálů listů ze starých atlasů rostlin v baroní knihovně(od 6/2018).Součástí prohlídky je kolekce nádherných   barokních obrazů na hedvábí tzv.tézí z roku 1759-60 v bývalé zimní sakristii ,vedle varhanního chóru a gotický obraz ze 14.století -Nanebevzetí P.Marie v gotické galerii.V 1 patře nad kavárnou je expozice o minulosti a přítomnosti Cisterciáckého řádu-OD LILIE K RŮŽI.Další informace naleznete na odkazu -PROHLÍDKY-Těšíme se na vás! Celý článek ...

13.04.2022, kategorie: Akce

SVATÝ TÝDEN A VELIKONOČNÍ TRIDUUM 2022 VE VYŠEBRODSKÉM KLÁŠTEŘE

SVATÝ TÝDEN A VELIKONOČNÍ TRIDUUM 2022 VE VYŠEBRODSKÉM KLÁŠTEŘE
POSVÁTNÁ LITURGIE - SVATÝ TÝDEN A VELIKONOCE - POŘAD BOHOSLUŽEB A.D.2022 VE VYŠEBRODSKÉM KLÁŠTEŘE
 • 10. 4. Květná neděle: 10.00 hod. – Procesí křížovou chodbou, svěcení ratolestí a mše svatá, kterou
  hudebně doprovodí Husovický okrašlovací spolek pěvecký.

 • Pondělí,Úterý,Středa Svatého týdne - konventní Mše sv. v zimní kapli v 7.00 hod.

 • 14. 4. Zelený čtvrtek: 
  18.00 hod. – Mše svatá – památka poslední večeře Páně, následuje adorace v Getsemanské zahradě do 22.00 hod.
  15. 4. Velký pátek: 
  15.00 hod. – Pobožnost křížové cesty.
  18.00 hod. – Obřady z Umučení a smrti Páně, chorální Pašije, uctívání Kříže, adorace u Božího hrobu do 22.00 hod.
  16. 4. Bílá sobota: 
  9.30-19.30 hod. – Adorace u Božího hrobu.
  20.00 hod. – Vigilie Vzkříšení, slavná mše svatá, svěcení paškálů, velikonoční chorální zpěvy – cisterciácké proprium.

 • 17. 4. Neděle Zmrtvýchvstání Páně:
  10.00 hod. – Chorální slavná  mše svatá

 • 18. 4. Velikonoční pondělí:
  10.00 hod. – Chorální slavná mše svatá Celý článek ...

kategorie: Aktuality

HORAE TENEBRAE-TEMNÉ HODINKY-CHÓROVÉ MODLITBY V TRIDUU

HORAE TENEBRAE-TEMNÉ HODINKY-CHÓROVÉ MODLITBY V TRIDUU
Temnými se nazývají proto ,že o sv.Triduu začínají za tmy.Vzbuzují v nás žal nad umučením našeho Pána Ježíše Krista,nazývají se také žalostivé.Konají se od 04.30 V Zimní kapli a jsou přístupné věřícím.

Tato starobylou skladbu Božského officia se opět v našem klášteře modlíme od Vigilie Zeleného čtvrtku až do nóny Bílé soboty. Tyto tesklivé chórové modlitby se skládají ze žalmu zvláště kajících, čtení z  epištol, z církevních Otců a také ze starozákonního zpěvu - Pláče proroka Jeremiáše. Po každé části Jeremiášova pláče následuje antifona: Jeruzaléme, Jeruzaléme, obrať se k Pánu, svému Bohu! - Ten Jeruzalém jsme my.... Celý článek ...

28.03.2022, kategorie: Akce

SVATOPOSTNÍ KONCERT v sobotu 9.4.2022 v 15.30: Orlando Di Lasso: Slzy svatého Petra

SVATOPOSTNÍ KONCERT v sobotu 9.4.2022 v 15.30: Orlando Di Lasso: Slzy svatého Petra
Výtěžek bude darován na pomoc Ukrajině

Ve vyšebrodském klášterním kostele v sobotu 9.4.202215.30 proběhne svatopostní koncert Olrando Di Lasso: Slzy svatého Petra, který hudebně provede Husovický okrašlovací spolek pěvecký. Komentářem doplní P. Dominik Cand. O.Cist.

Vstup je dobrovolný.

Finanční výtěžek bude věnován na pomoc Ukrajině. Celý článek ...

18.03.2022, kategorie: Aktuality

PONDĚLÍ 21.BŘEZNA-SVÁTEK SV.BENEDIKTA,OTCE ZÁPADNÍHO MNIŠSTVÍ A  PATRONA EVROPY-V 10.00 HOD

PONDĚLÍ 21.BŘEZNA-SVÁTEK SV.BENEDIKTA,OTCE ZÁPADNÍHO MNIŠSTVÍ A PATRONA EVROPY-V 10.00 HOD
CHORÁLNÍ MŠE SVATÁ V 10.00 HODIN-S CISTERCIÁCKÝM PROPRIEM ,ZPÍVÁ SCHOLA MNICHŮ NAŠEHO KLÁŠTERA

Tuto Mši svatou obětujeme za celý náš řád a za všechny mnichy a mnišky ,bojující pod Řeholí svatého Benedikta.

Svatý Otče Benedikte,Otče mnišství a patrone Evropy ,oroduj za nás. Celý článek ...

16.03.2022, kategorie: Aktuality

PÁTEK 25.3. V 10.00 HOD-SLAVNÁ MŠE SVATÁ ZE ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ

PÁTEK 25.3. V 10.00 HOD-SLAVNÁ MŠE SVATÁ ZE ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
SVÁTEK ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ -CHORÁLNÍ MŠE SV.. V TRADIČNÍM ŘÍMSKÉM RITU-ZPÍVÁ MNIŠSKÁ SCHÓLA

,,HLE .PANNA POČNE A PORODÍ SYNA ,JEHO JMÉNO BUDE : EMMANUEL(BŮH S NÁMI) ALELUJA -(Iz 7,14) Dnešní svátek nás upomíná ,že to co dávno předpověděl prorok Izaiáš králi Achazovi ,se začalo naplňovat v nazaretském domě. Celý článek ...

16.03.2022, kategorie: Aktuality

SOBOTA 19.3.SLAVNOST SV.JOSEFA,SNOUBENCE PANNY MARIE A PATRONA CELÉ CÍRKVE

SOBOTA 19.3.SLAVNOST SV.JOSEFA,SNOUBENCE PANNY MARIE A PATRONA CELÉ CÍRKVE
SLAVNÁ MŠE SVATÁ v 10.00 HODIN V KLÁŠTERNÍM KOSTELE-CHORÁLNÍ

Svatý Josefe, Patrone Církve,ochraňuj rodinu Církve a našeho národa tak,jako jsi ochraňoval Svatou rodinu,spolu s Kristem a Pannou Marií. Celý článek ...

06.03.2022, kategorie: Aktuality

KAJÍCÍ PROCESÍ V DOBĚ POSTNÍ -ZA UKONČENÍ VÁLKY NA UKRAJINĚ-KAŽDÝ PÁTEK V 9.15

KAJÍCÍ PROCESÍ V DOBĚ POSTNÍ -ZA UKONČENÍ VÁLKY NA UKRAJINĚ-KAŽDÝ PÁTEK V 9.15
Každý pátek máme kající procesí, kterými aktuálně prosíme i za odvrácení epidemie a za mír na Ukrajině v 9.15.hod v křížové chodbě a kostele.

Letos po celou dobu postní jsou v našem klášteře kající průvody v době postní (každý pátek). Tyto kající pobožnosti jsou ještě o to příhodnější, když celý svět je zasažen nebezpečnou epidemií kovidu a strašnou válkou na Ukrajině. Proto jsme na tento úmysl, odvrácení moru a úmrtnosti,za mír na Ukrajině, ještě přidali speciální orace do mše svaté (viz konec videa) a také přidáváme krátkou modlitbu na konci každodenního růžence, nemluvě o chórové modlitbě, která je naší hlavní činností.

  Celý článek ...

28.02.2022, kategorie: Akce

POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY - KAŽDÝ POSTNÍ PÁTEK

POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY - KAŽDÝ POSTNÍ PÁTEK

Každý pátek v 15.00 hod. ve svatopostní době se bude konat v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie pobožnost Křížové cesty, na kterou jste srdečně zváni. Celý článek ...

27.02.2022, kategorie: Aktuality

DOBA SVATOPOSTNÍ-ODVRÁCENÍ SE OD ZLÉHO K DOBRU

DOBA SVATOPOSTNÍ-ODVRÁCENÍ SE OD ZLÉHO K DOBRU
VYUŽIJME TUTO MILOSTIPLNOU DOBU K DUCHOVNÍ OBNOVĚ NAŠEHO VZTAHU K PÁNU JEŽÍŠI

Na Popeleční středu, jež je liturgickou branou doby postní, jsme v jednotlivých čteních poznali v hrubých obrysech veškerou tvářnost postní doby. Církev se nám snaží ukázat, jak by měl být orientován náš duch, a poskytuje nám božské směrnice, abychom s rozhodností a odvahou, osvíceni světlem Velikonočního tajemství, postupovali na jedinečné duchovní cestě, jež nám postní doba nabízí.

  Celý článek ...

27.02.2022, kategorie: Aktuality

POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY - KAŽDÝ POSTNÍ PÁTEK - OD 4.BŘEZNA 2022

POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY - KAŽDÝ POSTNÍ PÁTEK - OD 4.BŘEZNA 2022
Tato pobožnost se koná každý pátek v 15.00 hod v době svatopostní v klášterním kostele

V době svatopostní je nám pobožnost křížové cesty našeho Pána Ježíše,příležitostí k rozjímání nad Jeho láskou až k smrti. Texty této pobožnosti si připravují sami mniši našeho kláštera.Tuto událost ,která předcházela naší spáse ,vystižným způsobem také umocňují jednotlivá zastavení ,znázorněná na obrazech v našem klášterním kostele.Každý postní pátek v 15.00 hodin.Srdečně vás zveme.

  Celý článek ...

27.02.2022, kategorie: Aktuality

POPELEČNÍ STŘEDA 2.BŘEZNA 2022 -SVĚCENÍ POPELA S UDĚLOVÁNÍM POPELCE

POPELEČNÍ STŘEDA 2.BŘEZNA 2022 -SVĚCENÍ POPELA S UDĚLOVÁNÍM POPELCE
2.3. v 07.00 hod bude svěcen popel s udělováním popelce v zimní kapli ,následuje Mše svatá

Tento den je přísný půst a vstupujeme do doby svatopostní.Po tuto celou dobu se modlíme bolestný růženec a každý pátek v 15.00 hodin je VIA CRUCIS- pobožnost křížové cesty v klášterním kostele.Budeme prožívat s naším Pánem dny zrady,ponížení ale zárověň láskyplného odevzdání se Bohu Otci v bolesti,kterou láska proměnila ve Vítězství.K těmto pobožnostem zveme i vás.

Těm ,kteří nemají možnost přijmout popelec die cadente-v den jeho svěcení ,bude udělen v první postní neděli 6.3. po Mši svaté. Celý článek ...

30.01.2022, kategorie: Aktuality

STŘEDA 2.ÚNORA - HROMNICE -CHORÁLNÍ MŠE SVATÁ -MIMOŘÁDNĚ JIŽ V 6.30 HOD V KLÁŠTERNÍM KOSTELE

 STŘEDA 2.ÚNORA - HROMNICE -CHORÁLNÍ MŠE SVATÁ -MIMOŘÁDNĚ JIŽ V 6.30 HOD V KLÁŠTERNÍM KOSTELE
SE SVĚCENÍM SVÍCÍ A PRŮVODEM KŘÍŽOVOU CHODBOU DO KLÁŠTERNÍHO KOSTELA

Ve středu 2.února 2022 slavíme svátek Očišťování Blahoslavené Panny Marie čili Hromnic.mimořádně již v 6.30 hodin bude svěcení svíci a potom,  křížovou chodbou ,slavnostní průvod za zpěvu žalmů do klášterního kostela .Tam bude následovat chorální Mše svatá  s cisterciáckým ordináriem. Při ní budeme prosit za další milosti , potřebné  k službě našemu Pánu. Nejsvětější Panno oroduj za všechny zasvěcené osoby,zvláště za zdejší mnichy. Celý článek ...

27.01.2022, kategorie: Aktuality

PRAVDA POTVRZENA: ODČINĚNÍ KŘIVDY Z KOLABORACE KLÁŠTERA S NACISTY

PRAVDA POTVRZENA: ODČINĚNÍ KŘIVDY Z KOLABORACE KLÁŠTERA S NACISTY

Ústavní soud ve svém nálezu z 18. Ledna 2022 potvrdil, že odebraný majetek státem 2019, patří našemu klášteru. Jedná se přibližně přes 2000 hektarů lesa, který je historickým vlastnictvím kláštera od dob Rožmberků. Tento majetek Rožmberkové věnovali vyšebrodským cisterciákům, aby mohli působit požehnaně v celém kraji. Nyní tedy byla odčiněna nehorázná křivda, kterou vyřkl svým rozsudkem Vrchní a Nejvyšší soud v roce 2019, že náš opat a klášter byli v době nacismu spolupracovníky tohoto zločineckého režimu, i když je známo, že Hitler klášter zrušil a mnichy s čele s opatem pronásledoval. Nejde tedy tímto nálezem Ústavního soudu jen o materiální restituci, ale především o potvrzení, že ČR je právní stát. Děkujeme Bohu a všem, kteří se zasloužili o tento výsledek, ať už modlitbami, právní službou i archivním bádáním. Upřímné Pán Bůh zaplať.

Viz příloha - nález Ústavního soudu Celý článek ...

10.01.2022, kategorie: Aktuality

NA NOVÝ ROK V NAŠEM KLÁŠTEŘĚ ZAZNĚLA ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ A PROBĚHL OBŘAD PŘIJETÍ TONZURY

NA NOVÝ ROK V NAŠEM KLÁŠTEŘĚ ZAZNĚLA ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ A PROBĚHL OBŘAD PŘIJETÍ TONZURY

Při novoroční mši svaté 1.1.2022 naši přátelé zahráli a zazpívali Českou mši vánoční od Jakuba Jana Ryby a ještě před ní, náš spolubratr Gerard Maria O.Cist vstoupil do klerického stavu při obřadném přijetí tonzury. Na obě události se můžete podívat jak v podobě videa tak fotografií. Celý článek ...

30.12.2021, kategorie: Aktuality

NOVOROČNÍ MŠE SVATÁ - JAKUB JAN RYBA

V SOBOTU 1.1.2022 V 10.00 HOD. VE VYŠEBRODSKÉM KLÁŠTERÍM KOSTELE

Českou vánoční mši od Jakuba Jana Ryby zazpívá a zahraje sbor přátel vyšebrodského kláštera na novoroční mši svaté 1.1.2022 v 10.00 hod. Celý článek ...

15.12.2021, kategorie: Akce

PRODEJ VÁNOČNÍCH RYB

PRODEJ VÁNOČNÍCH RYB
KDE: PŘED FAROU VE VYŠŠÍM BRODĚ
KDY: OD 21.-23.12.2021
10:00-16:00
ŠIROKÝ SORTIMENT
 
Celý článek ...
12.12.2021 09:30, kategorie: Aktuality

VÁNOCE 2021 VE VYŠEBRODSKÉM KLÁŠTEŘE

VÁNOCE 2021 VE VYŠEBRODSKÉM KLÁŠTEŘE
Iniciála vyšebrodského rukopisu ze 14. stol.
ROZPIS BOHOSLUŽEB / VÁNOČNÍ BLAHOPŘÁNÍ / SLOVO K VÁNOCŮM

Pátek 24. 12. 2021 v 24.00 hod. – Půlnoční mše svatá
Sobota 25. 12. 2021 v 10.00 hod. – Mše svatá: Hod Boží Vánoční
Neděle 26. 12. 2021 v 10.00 hod. – Mše svatá: Sv. Štěpán
Pondělí 27. 12. 2021 v 10.00 hod. – Mše svatá: Sv. Jana Apoštola a Evangelisty
Úterý 28. 12. 2021 v 10.00 hod. – Mše svatá: Mláďátek
Středa 29. 12. 2021 v 7.00 hod. v zimní kapli – Mše svatá: Sv. Tomáše Becketa Celý článek ...

11.12.2021, kategorie: Aktuality

OBLÁČKA - PŘIJETÍ MNIŠSKÉHO HÁBITU 8.12.2021

OBLÁČKA - PŘIJETÍ MNIŠSKÉHO HÁBITU 8.12.2021
Fr. Nivardus Maria Hasoň byl přijat do naší mnišské komunity

S velkou radostí a vděčností dobrému Pánu a Panně Marii oznamujeme všem příbuzným, přátelům a dobrodincům, že 8.12.2021 o svátku Neposkvrněného Početí Panny Marie Michael Hasoň obdržel obláčku, v ní cisterciácký mnišský hábit a řeholní jméno Nivardus Maria. Těmito liturgickými akty začal kanonický roční noviciát dle Řehole sv. Benedikta v klášteře Naší Paní Vyšebrodské. Prosíme Vás o modlitbu za našeho spolubratra, aby se zdokonalil v lásce k Bohu a na celý život se mu zasvětil. Celý článek ...

08.08.2021, kategorie: Aktuality

V PÁTEK 20. SRPNA 2021- SVÁTEK SV.BERNARDA- CHORÁLNÍ MŠE SVATÁ V 10.00 HODIN-PROHLÍDKY KLÁŠTERA OD 13.00 HODIN

V PÁTEK 20. SRPNA 2021- SVÁTEK SV.BERNARDA- CHORÁLNÍ MŠE SVATÁ V 10.00 HODIN-PROHLÍDKY KLÁŠTERA OD 13.00 HODIN
V 10.00 hodin bude sloužena chorální mše svatá-cisterciácké proprium s ordináriem, zpívá schola vyšebrodských mnichů

Chorální mše svatá, bude sloužena v pátek 10.00 hod. v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie.

Prohlídky budou až od 13.00 hod. Celý článek ...

02.08.2021, kategorie: Akce

NEDĚLE 15. 8. 2021 - POUŤ K PANNĚ MARII NANEBEVZATÉ VE VYŠEBRODSKÉM KLÁŠTEŘE

NEDĚLE 15. 8. 2021 - POUŤ K PANNĚ MARII NANEBEVZATÉ VE VYŠEBRODSKÉM KLÁŠTEŘE
Poutní mše svatá v 10.00 hod.

Slavná poutní mše svatá ke svátku Panny Marie Nanebevzaté, patronky cisterciáckého řádu, ve Vyšším Brodě v neděli 15. 8. 2021 v 10.00 hod. Mši svatou hudebně doprovodí Literátské bratrstvo DNES. Zazní Claudio Monteverdi - Messa a jiné. V 15.30 hod. proběhne divadelní představení mládežnického sboru Rovnátka - Kníže sv. Václav

Srdečně Vás zvou bratři cisterciáci. Celý článek ...

19.06.2021, kategorie: Aktuality

ÚTERÝ 6.ČERVENCE 2021 v 10.00 - ZE SVÁTKU SV. PROKOPA - TRADIČNÍ MŠE SVATÁ V LOUČOVICÍCH V CÍRKEVNÍ SLOVANŠTINĚ

Mše svatá v staroslověnštině bude sloužena v kostele sv. Prokopa v Loučovicích

Po částečné rekonstrukci gotického kostela sv. Prokopa v Loučovicích, který byl ve špatném stavu navrácen našemu klášteru, a který postupně opravujeme ,budeme slavit po opět poutní  mši svatou. Svatý Prokop je patron obce Loučovice a českého národa, a proto bude v tradičním ritu v staroslověnštině včetně chorálu. Srdečně vás zveme na tuto jedinečnou duchovní událost. Celý článek ...

30.05.2021, kategorie: Aktuality

V PONDĚLÍ 31.KVĚTNA 2021 V 9.30 ZAČÍNAJÍ OPĚT PROHLÍDKY KLÁŠTERA

V PONDĚLÍ 31.KVĚTNA 2021 V 9.30 ZAČÍNAJÍ OPĚT PROHLÍDKY KLÁŠTERA
OD PONDĚLÍ DO SOBOTY ZA DODRŽENÍ PLATNÝCH HYGIENICKÝCH PŘEDPISŮ, NAŘÍZENÝCH VLÁDOU ČR.

Srdečně vás zveme na prohlídku našeho kláštera-Trasa 1 a stálou expozici o cisterciáckém řádu. Informace na liště - PROHLÍDKY. Celý článek ...

26.05.2021, kategorie: Aktuality

SLAVNOST BOŽÍHO TĚLA S PROCESÍM VE ČTVRTEK 3.ČERVNAV 10.00 HOD

SLAVNOST BOŽÍHO TĚLA S PROCESÍM VE ČTVRTEK 3.ČERVNAV 10.00 HOD
MŠE SVATÁ (CHORÁLNÍ) V KLASICKÉM ŘÍMSKÉM RITU S CISTERCIÁCKÝM ORDINÁRIEM- PROHLÍDKY KLÁŠTERA ZAČÍNAJÍ VE 13.00 HOD

Ve čtvrtek 3.června 2021v 10.00 hodin o slavnosti Božího Těla, budeme slavit Mši svatou (s cisterciáckým chorálním ordináriem) a  s eucharistický průvodem k oltářům v křížové chodbě. Vše v klasickém římském ritu, dle misálu z roku 1962. Celý článek ...

02.05.2021, kategorie: Aktuality

Z DŮVODU VLÁDNÍCH NAŘÍZENÍ VŠECHNY PROHLÍDKY KLÁŠTERA AŽ DO ODVOLÁNÍ ZRUŠENY

Z DŮVODU VLÁDNÍCH NAŘÍZENÍ VŠECHNY PROHLÍDKY KLÁŠTERA AŽ DO ODVOLÁNÍ ZRUŠENY

Veškeré prohlídky kláštera jsou z důvodu VLÁDNÍHO NAŘÍZENÍ  KVŮLI koronaviru až do odvolání zrušeny. Kdy bude možné klášter opět navštívit, dáme vědět hned, jakmile to bude možné.Těšíme se na shledanou a modlíme se .

Děkujeme za pochopení. Celý článek ...

29.04.2021, kategorie: Aktuality

Blahořečení P. Dominika Zavřela v opatství Casamari

Blahořečení P. Dominika Zavřela v opatství Casamari

Dne 17. 4. 2021 proběhlo blahořečení P. Dominika Zavřela mučedníka eucharistie a druhů v italském opatství Casamari za účasti některých mnichů naší komunity. Bl. Dominik je prvním blahoslaveným cisterciáckým mučedníkem českého původu. Jeho láska k Eucharistii až k smrti je nám příkladem.  Celý článek ...

06.04.2021, kategorie: Aktuality

CHRISTUS RESURREXIT! KRISTUS VSTAL ZMRTVÝCH!

Velikonoční vigilie 3.4.2021 - sestřih: Gloria, zkrácené nešpory

Zlatý hřeb z Vigilie vzkříšení. Při zanotování chvalozpěvu "Gloria in excelsis Deo" se mimo mešní zvonky rozezní i dva nové zvony "sv. Gerardus" a "sv. Michael" (prozatím umístěné v chrámové lodi), dvoje varhany a tympány. Delší část videa vyplňují slavnostní zkrácené nešpory, které jsou zakomponovány do závěru mše svaté. http://www.youtube.com/embed/3rv5AY2KYiI Celý článek ...

12.03.2021, autor: Fr. Efrem Jindráček, OP, kategorie: Články

Mučedník Eucharistie - Ctihodný Dominik Zavřel, O.Cist. (1725-1799)

Mučedník Eucharistie - Ctihodný Dominik Zavřel, O.Cist. (1725-1799)
ŽIVOT A OSOBNOST P. DOMINIKA ZAVŘELA K JEHOŽ BLAHOŘEČENÍ DOJDE 17.DUBNA 2021 V 10.30 HOD V CISTERCIÁCKÉM OPATSTVÍ CASAMARI V ITÁLII.

Papež František 26. května 2020 schválil a potvrdil dekret o mučednictví pro „ctihodné“ Simona Cadrona a druhy, včetně P. Dominika Zavřela O.Cist. Jako první český blahořečený cisterciácký mnich, má tento mučedník eucharistie velký význam nejen pro náš klášter a řád, ale i naši vlast. Datum samotného obřadu blahořečení je 17.4.2021 v 10.30 hod. v klášteře Casamari v Itálii.Více na WWW.CASAMARI.IT
Celý článek ...

Digitální audioprůvodce

Město Vyšší Brod

Bernardinum s.r.o.

Bernardinum s.r.o.

Společnost Bernardinum s.r.o. byla založena pro správu nemovitého majetku Cisterciáckého opatství Vyšší Brod. Hlavní náplní společnosti je záchrana a obnova původního majetku opatství prostřednictvím trvale udržitelného rozvoje hospodaření na lesních a zemědělských pozemcích.

Klášterní mošt

 
Nahoru