Cisterciácký klášter Vyšší Brod

Aktuality a nové články

10.01.2022, kategorie: Aktuality

NA NOVÝ ROK V NAŠEM KLÁŠTEŘĚ ZAZNĚLA ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ A PROBĚHL OBŘAD PŘIJETÍ TONZURY

NA NOVÝ ROK V NAŠEM KLÁŠTEŘĚ ZAZNĚLA ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ A PROBĚHL OBŘAD PŘIJETÍ TONZURY

Při novoroční mši svaté 1.1.2022 naši přátelé zahráli a zazpívali Českou mši vánoční od Jakuba Jana Ryby a ještě před ní, náš spolubratr Gerard Maria O.Cist vstoupil do klerického stavu při obřadném přijetí tonzury. Na obě události se můžete podívat jak v podobě videa tak fotografií. Celý článek ...

30.12.2021, kategorie: Aktuality

NOVOROČNÍ MŠE SVATÁ - JAKUB JAN RYBA

V SOBOTU 1.1.2022 V 10.00 HOD. VE VYŠEBRODSKÉM KLÁŠTERÍM KOSTELE

Českou vánoční mši od Jakuba Jana Ryby zazpívá a zahraje sbor přátel vyšebrodského kláštera na novoroční mši svaté 1.1.2022 v 10.00 hod. Celý článek ...

15.12.2021, kategorie: Akce

PRODEJ VÁNOČNÍCH RYB

PRODEJ VÁNOČNÍCH RYB
KDE: PŘED FAROU VE VYŠŠÍM BRODĚ
KDY: OD 21.-23.12.2021
10:00-16:00
ŠIROKÝ SORTIMENT
 
Celý článek ...
12.12.2021 09:30, kategorie: Aktuality

VÁNOCE 2021 VE VYŠEBRODSKÉM KLÁŠTEŘE

VÁNOCE 2021 VE VYŠEBRODSKÉM KLÁŠTEŘE
Iniciála vyšebrodského rukopisu ze 14. stol.
ROZPIS BOHOSLUŽEB / VÁNOČNÍ BLAHOPŘÁNÍ / SLOVO K VÁNOCŮM

Pátek 24. 12. 2021 v 24.00 hod. – Půlnoční mše svatá
Sobota 25. 12. 2021 v 10.00 hod. – Mše svatá: Hod Boží Vánoční
Neděle 26. 12. 2021 v 10.00 hod. – Mše svatá: Sv. Štěpán
Pondělí 27. 12. 2021 v 10.00 hod. – Mše svatá: Sv. Jana Apoštola a Evangelisty
Úterý 28. 12. 2021 v 10.00 hod. – Mše svatá: Mláďátek
Středa 29. 12. 2021 v 7.00 hod. v zimní kapli – Mše svatá: Sv. Tomáše Becketa Celý článek ...

11.12.2021, kategorie: Aktuality

OBLÁČKA - PŘIJETÍ MNIŠSKÉHO HÁBITU 8.12.2021

OBLÁČKA - PŘIJETÍ MNIŠSKÉHO HÁBITU 8.12.2021
Fr. Nivardus Maria Hasoň byl přijat do naší mnišské komunity

S velkou radostí a vděčností dobrému Pánu a Panně Marii oznamujeme všem příbuzným, přátelům a dobrodincům, že 8.12.2021 o svátku Neposkvrněného Početí Panny Marie Michael Hasoň obdržel obláčku, v ní cisterciácký mnišský hábit a řeholní jméno Nivardus Maria. Těmito liturgickými akty začal kanonický roční noviciát dle Řehole sv. Benedikta v klášteře Naší Paní Vyšebrodské. Prosíme Vás o modlitbu za našeho spolubratra, aby se zdokonalil v lásce k Bohu a na celý život se mu zasvětil. Celý článek ...

26.11.2021, kategorie: Aktuality

ADVENT 2021 VE VYŠEBRODSKÉM KLÁŠTEŘE

ADVENT 2021 VE VYŠEBRODSKÉM KLÁŠTEŘE
V sobotu 27.11. v 17.30 hodin budou první adventní nešpory s žehnáním adventních věnců

Do adventní doby vstoupíme slavením zpívaných  latinských nešpor v sobotu 27.listopadu 2021 v 17.30 v Zimní kapli kláštera .Předtím bude tradiční žehnání adventních věnců.

Po celý Advent budou slouženy ve všední dny v 7.00 hod. zpívané Rorátní mše svaté ke cti Panny Marie v Zimní kapli.V neděli a o zasvěcených svátcích v klášterním kostele v 10.00 hod.

Ve středu 8.prosince v 10.00 hod. bude slavena Slavná mše svatá -chorální ze svátku Neposkvrněného početí Panny Marie,doprovázená schólou vyšebrodských mnichů.Předtím v 7.00 hodin bude obláčka-přijetí mnišského hábitu a řeholního jména kandidáta Michala Hasoně.

 

V pátek 24.12.2021 v 7.00 bude slavena poslední adventní Rorátní mše .Slavná mše svatá ze svátku Narození Páně bude v půlnoci ve 24.00 hodin a otevře dobu vánoční .Všechny mše svaté jsou slaveny v klasickém římském ritu dle misálu Bl.Jana XXIII.Srdečně vás zveme. Celý článek ...

17.10.2021, kategorie: Aktuality

CHORÁLNÍ MŠE SVATÁ V PONDĚLÍ 1.11. V 10.00 HOD-VŠECH SVATÝCH

CHORÁLNÍ MŠE SVATÁ V PONDĚLÍ 1.11. V 10.00 HOD-VŠECH SVATÝCH
O svátku Všech Svatých bude chorální Mše svatá v klasickém římském ritu s cisterciáckým ordinariem

,, Těšte se a jásejte ,vaše odměna v nebi bude veliká " (Evangelium sv .Matouše 5,1-12). O svátku Všech svatých si připomínáme i tzv. anonymní světce i světice ,kteří nemají svůj vlastní svátek v liturgickém kalendariu.Prosíme o jejich přímluvy u Pána,v jehož záři přebývají.Všichni svatí orodujte za nás ! Celý článek ...

17.10.2021, kategorie: Aktuality

ÚTERÝ 2.11. -TŘI MŠE SVATÉ ZA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ-DUŠIČEK

ÚTERÝ  2.11. -TŘI MŠE SVATÉ ZA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ-DUŠIČEK
V 07.00 hodin bude zpívané Reqiem u hlavního oltáře ,s procesím ke hrobům ,po té následují dvě tiché Mše svaté

2. Listopadu o Dušičkách může každý kněz sloužit tři oběti Mše svaté.Touto vysadou ,z které se těší jenom Vánoce ,obdařil Církev papež Benedikt XV. V našem klášterním kostele budou slouženy tiché Mši svaté za zemřelé : v 08.00 hod a v 08.30 hod u tzv. Dušičkového oltáře v v kapli sv.Kříže vedle hlavního oltáře. Předtím v 07.00. hod bude konventní Mše svatá - chorální Reqiem  za všechny zemřelé mnichy ,rod Rožmerků ,přátele,dobrodince a příbuzné na hlavním oltáři,s procesím k hrobům našich spolubratrů  na hřbitově ,v křížové chodbě a k Rožmberské hrobce.

Dobrotivý Bože ,prosíme Tě ,abys duším všech služebníků,které odešly z tohoto světa,dopřál na přímluvu Panny Marie,účast na věčné blaženosti.Amen Celý článek ...

16.10.2021, kategorie: Aktuality

MŠE SVATÉ A CHÓROVÉ MODLITBY PO CELÝ TÝDEN OPĚT V ZIMNÍ KAPLI

MŠE SVATÉ A CHÓROVÉ MODLITBY PO CELÝ TÝDEN OPĚT  V ZIMNÍ KAPLI
V NEDĚLI A O SVÁTCÍCH V KLÁŠTERNÍM KOSTELE

Až do odvolání budou chórové modlitby a Mše svaté v Zimní kapli.Vchod je přes varhaní kůr. V neděli a o zasvěcených svátcích je  Mše svatá slavena vždy v kostele.Zveme Vás k účasti   na chórových modlitbách -Božském officiu dle cisterciáckého žáltáře, z části zpívaném mnichy v starobylém gregoriánském chorálu.VŠE KE CTI A CHVÁLE BOŽÍ! Celý článek ...

30.09.2021, kategorie: Aktuality

PROHLÍDKY KLÁŠTERA OD 1.10. 2021 do 30.4.2022 POUZE NA OBJEDNÁVKU PŘEDEM

PROHLÍDKY KLÁŠTERA OD 1.10. 2021 do 30.4.2022 POUZE NA OBJEDNÁVKU PŘEDEM
RÁDI VÁS PROVEDEME KLÁŠTEREM I MIMO HLAVNÍ SEZÓNU PO PŘEDCHOZÍ REZERVACI

K dispozici je trasa I (bez Závišova kříže), minimální počet osob je osm.Objednat se je možné na telefonu 00420 380746674-vrátnice kláštera nebo na emailové adrese :tours@klastervyssibrod.cz.Další informace naleznete na horní liště -PROHLÍDKY-

  Celý článek ...

12.09.2021, kategorie: Aktuality

ÚTERYÝ 28.ZÁŘÍ -SVÁTEK SV.VÁCLAVA -V 10.00 SLAVNÁ MŠE SVATÁ-CHORÁLNÍ

ÚTERYÝ 28.ZÁŘÍ -SVÁTEK SV.VÁCLAVA -V 10.00 SLAVNÁ MŠE SVATÁ-CHORÁLNÍ
PROHLÍDKY KLÁŠTERA ZAČÍNAJÍ AŽ ODPOLEDNE VE 13.00 HODIN

Slavná  Mše svatá-CHORÁLNÍ s latinským ordináriem Missa de Angelis a Svatováclavským chorálem bude obětována za náš národ.Prohlídky kláštera budou od 13.00 hodin Celý článek ...

05.09.2021, kategorie: Aktuality

STŘEDA 8.ZÁŘÍ -SVÁTEK NAROZENÍ PANNY MARIE- V 10.00 HODIN-CHORÁLNÍ MŠE SVATÁ

PROHLÍDKY KLÁŠTERA ZAČÍNAJÍ AŽ ODPOLEDNE VE 13.00 HODIN

SLAVÍME NAROZENINY P.MARIE,MATKY NAŠEHO SPASITELE

AVE MARIA !

28.08.2021, kategorie: Aktuality

OD 1.ZÁŘÍ DO 30.ZÁŘÍ ZÁVIŠŮV KŘÍŽ VYSTAVEN V 11.00 A v 15.00 HOD.

OD 1.ZÁŘÍ DO 30.ZÁŘÍ ZÁVIŠŮV KŘÍŽ  VYSTAVEN V 11.00 A v 15.00 HOD.
ZLATÝ RELIKVIÁŘ S OSTATKEM SVATÉHO KŘÍŽE JE MOŽNO UCTÍT A OBDIVOVAT V ROŽMBERSKÉ ORATOŘI V TYTO HODINY V RÁMCI TRASY 2

Srdečně vás zveme k uctění a obdivu tohoto posvátného ostatku,jehož nádhera vyjadřuje nesmírnou hodnotu nástroje našeho vykoupení-dřeva kříže, na kterém za nás vykrvácel náš Spasitel Pán Ježíš a které je uloženo v této zlaté schráně .Je po mnoho staletí u nás v klášteře uctíván a přináší všem mnoho milostí.Přijďte se poklonit a poděkovat....

Součástí této trasy č.2 je i expozice Rožmberské hrobky a historie Závišova kříže v obnovených gotických sklepích.Je zde vystavena i kopie Vyšebrodského oltáře.

Další informace k návštěvě najdete v sekci -prohlídky kláštera-

Těšíme se na Vaši návštěvu. Celý článek ...

08.08.2021, kategorie: Aktuality

V PÁTEK 20. SRPNA 2021- SVÁTEK SV.BERNARDA- CHORÁLNÍ MŠE SVATÁ V 10.00 HODIN-PROHLÍDKY KLÁŠTERA OD 13.00 HODIN

V PÁTEK 20. SRPNA 2021- SVÁTEK SV.BERNARDA- CHORÁLNÍ MŠE SVATÁ V 10.00 HODIN-PROHLÍDKY KLÁŠTERA OD 13.00 HODIN
V 10.00 hodin bude sloužena chorální mše svatá-cisterciácké proprium s ordináriem, zpívá schola vyšebrodských mnichů

Chorální mše svatá, bude sloužena v pátek 10.00 hod. v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie.

Prohlídky budou až od 13.00 hod. Celý článek ...

02.08.2021, kategorie: Akce

NEDĚLE 15. 8. 2021 - POUŤ K PANNĚ MARII NANEBEVZATÉ VE VYŠEBRODSKÉM KLÁŠTEŘE

NEDĚLE 15. 8. 2021 - POUŤ K PANNĚ MARII NANEBEVZATÉ VE VYŠEBRODSKÉM KLÁŠTEŘE
Poutní mše svatá v 10.00 hod.

Slavná poutní mše svatá ke svátku Panny Marie Nanebevzaté, patronky cisterciáckého řádu, ve Vyšším Brodě v neděli 15. 8. 2021 v 10.00 hod. Mši svatou hudebně doprovodí Literátské bratrstvo DNES. Zazní Claudio Monteverdi - Messa a jiné. V 15.30 hod. proběhne divadelní představení mládežnického sboru Rovnátka - Kníže sv. Václav

Srdečně Vás zvou bratři cisterciáci. Celý článek ...

15.07.2021, kategorie: Aktuality

PÁTEK 16.7.2021 V 10.00 -CHORÁLNÍ MŠE SVATÁ ZE SVATÉHO ŠTĚPÁNA HARDINGA,TŘETÍHO ZAKLÁDATELE CIST.ŘÁDU

PROHLÍDKY KLÁŠTERA ZAČÍNAJÍ AŽ ODPOLEDNE VE 13.00 HODIN

SRDEČNĚ VÁS ZVEME!

27.06.2021, kategorie: Aktuality

ZÁVIŠŮV KŘÍŽ VYSTAVEN OD 1. ČERVENCE DO 30. ZÁŘÍ 2021

ZÁVIŠŮV KŘÍŽ VYSTAVEN OD 1. ČERVENCE DO 30. ZÁŘÍ 2021
Bude opět vystaven v Rožmberské oratoři.Prosíme o důstojné chování,neboť je v něm uložen ostatek dřeva z kříže ,na kterém zemřel Pán Ježíš-Vykupitel světa

Srdečně Vás zveme do Rožmerské oratoře  klášterního kostela v 1.patře ,kde je možné uctít a obdivat tuto vzácnou relikvii,kterou daroval našemu klášteru Záviš z Falkenštejna již ve 13.století.Unikátní nádherná zlatnická  výzdoba z nejryzejšího zlata a diamantů dokazuje vrouci úctu našich předchůdců ke svatému Kříži,jako nástroji naší spásy.Proto ho vyzdobili těmi nejkrásnějšími a nejdražšími materiály ,jaké vůbec existují.

  Celý článek ...

27.06.2021, kategorie: Aktuality

ÚTERÝ 29. ČERVNA 2021 V 10.00 HOD-MŠE SVATÁ ZE SLAVNOSTI SV.PETRA A PAVLA-CHORÁLNÍ

SVÁTEK KNÍŽAT CÍRKVE- MUČEDNÍKŮ ZA VÍRU V JEŽÍŠE ZMRTVÝCHSTALÉHO-

PROHLÍDKY KLÁŠTERA ZAČÍNAJÍ ,Z DŮVODU BOHOSLUŽBY,AŽ ODPOLEDNE VE 13.00 HODIN

19.06.2021, kategorie: Aktuality

ÚTERÝ 6.ČERVENCE 2021 v 10.00 - ZE SVÁTKU SV. PROKOPA - TRADIČNÍ MŠE SVATÁ V LOUČOVICÍCH V CÍRKEVNÍ SLOVANŠTINĚ

Mše svatá v staroslověnštině bude sloužena v kostele sv. Prokopa v Loučovicích

Po částečné rekonstrukci gotického kostela sv. Prokopa v Loučovicích, který byl ve špatném stavu navrácen našemu klášteru, a který postupně opravujeme ,budeme slavit po opět poutní  mši svatou. Svatý Prokop je patron obce Loučovice a českého národa, a proto bude v tradičním ritu v staroslověnštině včetně chorálu. Srdečně vás zveme na tuto jedinečnou duchovní událost. Celý článek ...

13.06.2021, kategorie: Aktuality

SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE V PONDĚLÍ 5.7.2021 V 10:00 MŠE SVATÁ S HUDEBNÍM DOPROVODEM

SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE V PONDĚLÍ 5.7.2021 V 10:00 MŠE SVATÁ S HUDEBNÍM DOPROVODEM
SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE 5.7.2021 OD 10:00-SLAVNÁ MŠE SVATÁ-CHORÁLNÍ

Dne 5.7.2021 od 10:00 hodin se koná v klášterním kostele u příležitosti Dne slovanských věrozvěstů Slavná mše svatá v klasickém římském ritu

 

PROHLÍDKY KLÁŠTERA ZAČÍNAJÍ VE 13.00 HODIN

 

  Celý článek ...

08.06.2021, kategorie: Aktuality

PÁTEK 11.ČERVNA -SVÁTEK NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ -10.00 HOD MŠE SVATÁ-CHORÁLNÍ

PÁTEK 11.ČERVNA -SVÁTEK NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ -10.00 HOD MŠE SVATÁ-CHORÁLNÍ
Prohlídky kláštera budou od 13.00 hodin

,,Já však s důvěrou čerpám ze srdce Páně to,čeho se mě samotnému nedostává...."s kázání sv.Bernarda.

Mši svatou v klasickém římském ritu z tohoto svátku budeme slavit  v pátek 11.června 2021 v 10.00  v našem klášterním kostele .Po nešporách v 18.00 hodin bude adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí ,zakončena litaniemi a zasvěcením Nejsvětějšímu Srdci Páně celého cisterciáckého řádu i všech přítomných.Tak oslavíme lásku Kristovu,která ze soucitu s námi za nás trpěla.Nejsvětější Srdce Pána Ježíše platí právě za sídlo a symbol Lásky.V něm máme úkryt před nepohodou života,jak krásně vyjádřil svatý Bernard a po té další velká ctitelka-cisterciačka sv.Luitgarda.Chorální proprium a ordinárium bude zpívat schola vyšebrodských mnichů

Tento den se prohlídky kláštera budou konat až od 13.00 hod . Celý článek ...

30.05.2021, kategorie: Aktuality

V PONDĚLÍ 31.KVĚTNA 2021 V 9.30 ZAČÍNAJÍ OPĚT PROHLÍDKY KLÁŠTERA

V PONDĚLÍ 31.KVĚTNA 2021 V 9.30 ZAČÍNAJÍ OPĚT PROHLÍDKY KLÁŠTERA
OD PONDĚLÍ DO SOBOTY ZA DODRŽENÍ PLATNÝCH HYGIENICKÝCH PŘEDPISŮ, NAŘÍZENÝCH VLÁDOU ČR.

Srdečně vás zveme na prohlídku našeho kláštera-Trasa 1 a stálou expozici o cisterciáckém řádu. Informace na liště - PROHLÍDKY. Celý článek ...

30.05.2021, kategorie: Aktuality

ÚTERÝ 1.ČERVNA 2021 V 10.00-SLAVNÁ MŠE SVATÁ-ASISTOVANÁ--VÝROČNÍ DEN ZALOŽENÍ KLÁŠTERA

ÚTERÝ 1.ČERVNA 2021 V 10.00-SLAVNÁ  MŠE SVATÁ-ASISTOVANÁ--VÝROČNÍ DEN ZALOŽENÍ KLÁŠTERA
S JÁHNEM A PODJÁHNEM- TENTO DEN PROHLÍDKY ZAČÍNAJÍ AŽ VE 13.00 HODIN

1. června 1259 vysvětil pražský biskup Jan z Dražic vyšebrodský klášterní kostel Panny Marie Nanebevzaté. Tento den je slaven jako zakládací den našeho kláštera. V pondělí 8. června v 10.00 hodin ve slavné  Mši svaté v klasickém římském ritu, poděkujeme Bohu za všechny milosti, které uděloval a uděluje, na přímluvu Naší Paní Vyšebrodské, zdejším mnichům a všem přátelům kláštera. S vděčností se také budeme modlit za ušlechtilý rod Rožmberků, kteří sem mnichy pozvali chválit Pána a po celá staletí je podporovali. V tento den prohlídky začínají až od 13.00 hodin. Celý článek ...

26.05.2021, kategorie: Aktuality

SLAVNOST BOŽÍHO TĚLA S PROCESÍM VE ČTVRTEK 3.ČERVNAV 10.00 HOD

SLAVNOST BOŽÍHO TĚLA S PROCESÍM  VE ČTVRTEK 3.ČERVNAV 10.00 HOD
MŠE SVATÁ (CHORÁLNÍ) V KLASICKÉM ŘÍMSKÉM RITU S CISTERCIÁCKÝM ORDINÁRIEM- PROHLÍDKY KLÁŠTERA ZAČÍNAJÍ VE 13.00 HOD

Ve čtvrtek 3.června 2021v 10.00 hodin o slavnosti Božího Těla, budeme slavit Mši svatou (s cisterciáckým chorálním ordináriem) a  s eucharistický průvodem k oltářům v křížové chodbě. Vše v klasickém římském ritu, dle misálu z roku 1962. Celý článek ...

20.05.2021, kategorie: Aktuality

VŠECHNY MŠE SVATÉ A CHÓROVÉ MODLITBY OPĚT V OPATSKÉM KOSTELE

VŠECHNY MŠE SVATÉ A CHÓROVÉ MODLITBY OPĚT V OPATSKÉM KOSTELE
PO ZIMNÍM OBDOBÍ JSOU OPĚT VŠECHNY BOHOSLUŽBY V KOSTELE,NONA S ADORACÍ JE V ZIMNIÍ KAPLI

srdečně vás zveme k slavení Mše svaté a Božského officia do opatského kostela,který je otevřen od 03.40 hodin do 20.00 hodin.Pořad všech bohoslužeb najdete na těchto  webových stránkách.Je potřeba dodržet hygienické podmínky nařízené  vládou CR. Celý článek ...

20.05.2021, kategorie: Akce

SLAVNÁ MŠE SVATÁ NA SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO - LETNICE - NEDĚLE 23.května 2021 v 10.00 hod.

Mše v klasickém římském ritu bude sloužena v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie

Srdečně Vás zveme k účasti na slavné mši svaté v den svátku Seslání Ducha Svatého dne 23.5.2021v 10.00 hod. v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie.
Celý článek ...

16.05.2021, kategorie: Aktuality

NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ -SLAVNÁ MŠE SVATÁ-CHORÁLNÍ- VE ČTVRTEK 13.KVĚTNA V 10.00 HOD

NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ -SLAVNÁ MŠE SVATÁ-CHORÁLNÍ- VE ČTVRTEK 13.KVĚTNA V 10.00 HOD
MŠE SV. V KLASICKÉM ŘÍMSKÉM RITU - PROPRIUM A ORDINÁRIUM ZPÍVÁ MNIŠSKÁ SCHOLA

Po té co Pán Ježíš 40 dní po svém vzkříšení ,kdy využil tyto dny k tomu ,aby apoštoly poučoval a utvrzoval ve víře,která byla Jeho smrtí velice otřesena,vstupuje do nebe.

Apoštolové tehdy ,když viděli Pána na nebe vstupovat, po těchto čtyřiceti dnech posilňování ,nejenže zármutku nepociťují,nýbrž jasností pravdy o Vzkříšení   tak přesvědčeni,že jsou naplněni velikou radostí.Lidská přirozenost byla tak povýšena nad důstojnost andělů a tak Kristovo na nebe vstoupení i je naše povýšení,neboť jak říká sv.Lev Veliký:,, poněvadž kam hlava předešla,tam má přijít i tělo" Radujme se,nejmilejší,patřičnou radostí a ve zbožném díkučinění se veselme!.Přede Mší sv. je prosebné procesí křížovou chodbou s litaniemi,na znamení kajícnosti a že hledáme milosrdenství Božího,stejně tak v pondělí a ůterý.

  Celý článek ...

02.05.2021, kategorie: Aktuality

Z DŮVODU VLÁDNÍCH NAŘÍZENÍ VŠECHNY PROHLÍDKY KLÁŠTERA AŽ DO ODVOLÁNÍ ZRUŠENY

Z DŮVODU VLÁDNÍCH NAŘÍZENÍ VŠECHNY PROHLÍDKY KLÁŠTERA AŽ DO ODVOLÁNÍ ZRUŠENY

Veškeré prohlídky kláštera jsou z důvodu VLÁDNÍHO NAŘÍZENÍ  KVŮLI koronaviru až do odvolání zrušeny. Kdy bude možné klášter opět navštívit, dáme vědět hned, jakmile to bude možné.Těšíme se na shledanou a modlíme se .

Děkujeme za pochopení. Celý článek ...

29.04.2021, kategorie: Aktuality

Blahořečení P. Dominika Zavřela v opatství Casamari

Blahořečení P. Dominika Zavřela v opatství Casamari

Dne 17. 4. 2021 proběhlo blahořečení P. Dominika Zavřela mučedníka eucharistie a druhů v italském opatství Casamari za účasti některých mnichů naší komunity. Bl. Dominik je prvním blahoslaveným cisterciáckým mučedníkem českého původu. Jeho láska k Eucharistii až k smrti je nám příkladem.  Celý článek ...

06.04.2021, kategorie: Aktuality

CHRISTUS RESURREXIT! KRISTUS VSTAL ZMRTVÝCH!

Velikonoční vigilie 3.4.2021 - sestřih: Gloria, zkrácené nešpory

Zlatý hřeb z Vigilie vzkříšení. Při zanotování chvalozpěvu "Gloria in excelsis Deo" se mimo mešní zvonky rozezní i dva nové zvony "sv. Gerardus" a "sv. Michael" (prozatím umístěné v chrámové lodi), dvoje varhany a tympány. Delší část videa vyplňují slavnostní zkrácené nešpory, které jsou zakomponovány do závěru mše svaté. http://www.youtube.com/embed/3rv5AY2KYiI Celý článek ...

kategorie: Aktuality

HORAE TENEBRAE-TEMNÉ HODINKY-CHÓROVÉ MODLITBY V TRIDUU

HORAE TENEBRAE-TEMNÉ HODINKY-CHÓROVÉ MODLITBY V TRIDUU
Temnými se nazývají proto ,že o sv.Triduu začínají za tmy.Vzbuzují v nás žal nad umučením našeho Pána Ježíše Krista,nazývají se také žalostivé.Konají se od 04.30 V Zimní kapli a jsou přístupné věřícím.

Tato starobylou skladbu Božského officia se opět v našem klášteře modlíme od Vigilie Zeleného čtvrtku až do nóny Bílé soboty. Tyto tesklivé chórové modlitby se skládají ze žalmu zvláště kajících, čtení z  epištol, z církevních Otců a také ze starozákonního zpěvu - Pláče proroka Jeremiáše. Po každé části Jeremiášova pláče následuje antifona: Jeruzaléme, Jeruzaléme, obrať se k Pánu, svému Bohu! - Ten Jeruzalém jsme my.... Celý článek ...

12.03.2021, autor: Fr. Efrem Jindráček, OP, kategorie: Články

Mučedník Eucharistie - Ctihodný Dominik Zavřel, O.Cist. (1725-1799)

Mučedník Eucharistie - Ctihodný Dominik Zavřel, O.Cist. (1725-1799)
ŽIVOT A OSOBNOST P. DOMINIKA ZAVŘELA K JEHOŽ BLAHOŘEČENÍ DOJDE 17.DUBNA 2021 V 10.30 HOD V CISTERCIÁCKÉM OPATSTVÍ CASAMARI V ITÁLII.

Papež František 26. května 2020 schválil a potvrdil dekret o mučednictví pro „ctihodné“ Simona Cadrona a druhy, včetně P. Dominika Zavřela O.Cist. Jako první český blahořečený cisterciácký mnich, má tento mučedník eucharistie velký význam nejen pro náš klášter a řád, ale i naši vlast. Datum samotného obřadu blahořečení je 17.4.2021 v 10.30 hod. v klášteře Casamari v Itálii.Více na WWW.CASAMARI.IT
Celý článek ...

Digitální audioprůvodce

Město Vyšší Brod

Bernardinum s.r.o.

Bernardinum s.r.o.

Společnost Bernardinum s.r.o. byla založena pro správu nemovitého majetku Cisterciáckého opatství Vyšší Brod. Hlavní náplní společnosti je záchrana a obnova původního majetku opatství prostřednictvím trvale udržitelného rozvoje hospodaření na lesních a zemědělských pozemcích.

 
Nahoru