Postranní panel

Interreg Rakousko – Česko

Publicita a metodiky Programu

Název projektu: CISTERCIÁCKÉ KRAJINY: Vyšší Brod - Zwettl - Žďár nad Sázavou

Cílem projektu je prezentace historie a vlivu působení cisterciáckého řádu na rozvoj příhraničního regionu, vznik sítě 4 návštěvnických center a turistických tras kulturními krajinami, které tvoří unikátní nadnárodního dědictví Evropy, a vytvoření společného akčního plánu jako strategie cestovního ruchu přeshraniční destinace Jižních Čech, Waldviertelu a Vysočiny zvýší odolnost odvětví turismu.
Realizátoři projektu:

  • Cisterciácké opatství Vyšší Brod
  • Žďár nad Sázavou
  • Stadtgemeinde Zwettl NÖ
  • Stift Zwettl

Klíčovým obsahem projektu je vytvoření návštěvnicky atraktivní prezentace historie působení cisterciáckého řádu na rozvoj příhraničního regionu Jižních Čech, Waldviertelu a kraje Vysočina.

Regiony cisterciáckých klášterních krajin Vyšší Brod, Zwettl a Žďár nad Sázavou jsou od roku 2019 součástí mezinárodní sítě kulturních krajin "CISTERSCAPES - Cistercian landscapes connecting Europe", která byla v roce 2023 nominována u Evropské Komise na označení EUROPEAN HERITAGE LABEL (Evropské dědictví/ EHL). Jedná se o mimořádný počin z hlediska nadnárodního rozměru pamětihodnosti, ale i regionálního potvrzení evropské hodnoty krajiny, která nese doposud trvalé stopy působení cisterciáckého řádu od 12. století.

Cílem projektu je zásadním způsobem zviditelnit toto přeshraniční kulturní a přírodní dědictví, přitáhnout ve větším počtu návštěvníky do těchto regionů a zajistit jim kvalitní návštěvnický zážitek. Ambicí je vytvoření sdílené přeshraniční destinace založené na principech doplňkovosti nabídky těchto třech regionů, unikátního zážitku i nového poznání.

Součástí projektu je také zpřístupnění srdce cisterciácké klášterní krajiny Zwettl – Rajské zahrady, poprvé v historii. Předpokládáme, že tak vznikne nový turistický magnet česko-rakouského příhraničí!

Trojúhelník Vyšší Brod-Zwettl-Žďár nad Sázavou má významný potenciál nejen vzájemné spolupráce, ale současně vnitřního regionálního přesahu např. ve vazbě na památky světového kulturního dědictví UNESCO v regionu, výstupy zemských výstav realizovaných v minulém desetiletí i vyšší úrovni využití řady výsledků doposud zrealizovaných projektů v širším programovém území, především v oblasti cykloturistiky a kulturního turismu.

Významné pro všechny 3 cisterciácké klášterní krajiny je napojení na 2 hlavní linie dálkové evropské trasy pro pěší turisty a poutníky „Zisterzienserweg" (Cesta cisterciáků), které budou v rámci projektu přeshraničně virtuálně propojeny sítí doporučených tras. Vzniknou tak tematické přeshraniční produkty udržitelného cestovního ruchu; návštěvníci budou řízeně směřování ke kulturním i přírodním cílům v okruhu do 30-50 kilometrů v "hranicích" jednotlivých cisterciáckých klášterních krajin a komplexně v přeshraničním regionu spolupráce.

Hlavní výstupy: Klíčové pro poznání historie působení cisterciáckého řádu na krajinu prostřednictvím hospodářských aktivit je vznik návštěvnických center, která budou v jednotlivých příhraničních regionech prezentovat nejen společné rysy cisterciáckých klášterních krajin, ale i jejich mimořádná regionální specifika – rybníkářství a chov kaprů ve regionu Zwettl, sklářství a hutnictví v regionu Žďár nad Sázavou, nebo zemědělskou výrobu včetně pivovarnictví, chovu včel nebo perlorodek ve Vyšším Brodě. V duchu řádové charty „Ora et labora" i motta „ Jednota v rozmanitosti – rozmanitost v jednotě". Návštěvník se následně může tematicky vydat přímo do nově poznávané krajiny česko-rakouského příhraniční.

Projektoví partneři, s podporou strategických partnerů společně vytvoří edukační a návštěvnické osvětově-informační programy, s vysokým podílem digitalizace a interaktivity.

V přípravné fázi byla společně sestavena pracovní skupina a připraven obsahový námět, v průběhu realizace vzniknou ve spolupráci s experty podrobná libreta expozic i sdílené obsahy pro edukační a informačně-osvětové aktivity, které budou následně realizovány v jednotlivých návštěvnických centrech i kulturních krajinách.

Přeshraniční kulturní krajiny se propojí také prostřednictvím sdílených edukačních programů, mezinárodních výměn, návštěvnických aktivit a akcí, vyústí v síť produktů cestovního ruchu a vytvoření unikátní společné destinace.

Součástí projektové spolupráce partnerů bude také na vytvoření strategického akčního plánu - základního dokumentu sdílené destinace, zpracovaného ve spolupráci s externími experty, se zapojením všech partnerů a participací poskytovatelů služeb cestovního ruchu i měst a obcí jako hybatelů regionálního rozvoje. Klíčový je vstup strategických partnerů z oboru turismu z Jižních Čech, Dolního Rakouska a Kraje Vysočina.

Všech těchto plánovaných výstupů je možné dosáhnout výhradě prostřednictvím přímé přeshraniční spolupráce.

Datum zahájení projektu: 1.12.2023.

Délka realizace projektu: 36 měsíců.

 
 
Nahoru