Postranní panel

Podpora

Všem dobrodincům ze srdce děkujeme a vkládáme do našich modliteb a každé středeční mše svaté za dobrodince kláštera.

Bankovní účty pro dárce:

VARIABILNÍ SYMBOL PRO DARY: 5555

1. Bankovní účet v  (CZK):

Platby v ČR:
7100006356/8040          

Platby z ciziny na účet v Kč:
IBAN: CZ64 8040 0000 0071 0000 6356
BIC: OBKLCZ2X

2. Bankovní účet v EUR:

Všechny platby tuzemské i z ciziny v EUR:
IBAN: CZ97 8040 0000 0071 8100 5418
BIC: OBKLCZ2X

 

Kontakt:

Klášterní účetní - Marta ŠVANDOVÁ: Marta.Svandova@seznam.cz

 
 
Nahoru