Kdo je to mnich?

Mnich a okolní svět

Mnich je naprosto obyčejný člověk, kterého ale silné Boží volání vytáhlo z běžného života, aby ho nasměrovalo ke Kristu. Je člověkem, jenž uvěřil v Boha jako absolutní Lásku a této Lásce dává přednost přede vším ostatním. Bůh se stává jediným cílem jeho života.

Mnich není člověkem od přírody ctnostným, milovníkem života v ústraní a pohrdajícím vším kolem sebe. Naopak! Mnich se z lásky k Bohu a jako odpověď na jeho volání zříká všech věcí, které má rád, aby se zasvětil Ježíši Kristu našemu Pánu. „Jestliže chceš, jdi, prodej všechno co máš, potom přijď a následuj mě“ (Mt 19,21).

Pokud mnich na Boží volání odpoví kladně, nachází v klášteře prostředí, které je uspořádáno pro rozvíjení života s Bohem. K tomu mu pomáhá společenství bratří vedené opatem. Mlčenlivý, od světa oddělený život uvnitř kláštera je zcela zaměřený na Boha. Několik základních činností pomáhá mnichovi v jeho životě s Bohem: především společná a osobní modlitba, dále studium, lectio divina (duchovní četba) a manuální práce.

Mnich vede jednoduchý a zároveň náročný život, který ho proměňuje a utváří z něho učedníka, blízkého a důvěrného přítele Pána Ježíše Krista.

 
 
Nahoru