Podmenu:Denní řád

v Cisterciáckém opatství Naší milé Paní ve Vyšším Brodě (zal. 1259)

 • 2.45 Vstávání
 • 3.00 Vigilie (noční officium)

následuje rozjímání

 • 5.30 Laudy (ranní chvály) + Prima, Kapitula a Nekrologium

následuje konventní Mše svatá v klasickém římském ritu,
cca v 6.45 (neděle a zasv. svátky v 10.00)
následuje snídaně individuálně

 • 8.45 Tercie (v neděli a zasvěcené svátky v 9.15)
 • 9.00 - 11:45 Práce (mimo neděle a zasv. svátky)
 • 12.00  Sexta

následuje oběd
a polední odpočinek (neděle a zasv. svátky společná rekreace)

 • 14.15 Nona
 • 14.30 - 16.30 Práce
 • 16.45 - 17.15 Duchovní četba
 • 17.30 Nešpory

následuje tichá adorace
neděle: výstav Nejsv. Svátosti se svátostným požehnáním

 • 18.30 Večeře

následuje společná rekreace

 • 19.15 Duchovní četba 

Kompletář, Salve Regina

Silentium - přísné noční mlčení

V zimním období jsou chorové modlitby a Mše svatá v zimní kapli,
v letním období v klášterním kostele.
V neděli a o zasvěcených svátcích je Mše svatá vždy v klášterním kostele.

Modlíme se z klasického cisterciáckého žáltáře.

ORA ET LABORA !


 
© Cisterciácké opatství Vyšší Brod, Klášter 137, 38273 Vyšší Brod, Czech Republic
© Design, redakční systém: Webdesignum 2009 - 2014
//]]>