09.12.2022, kategorie: Aktuality

BR. NIVARD MARIA SLOŽIL 8.12. 2022 ČASNÉ SLIBY

S velkou radostí a vděčností dobrému Pánu a Panně Marii oznamujeme všem příbuzným, přátelům a dobrodincům, že po úspěšném absolvování noviciátu, dne 8.12.2022 o svátku Neposkvrněného početí Panny Marie br. Nivardus Maria složil časné sliby, které po třech letech vyústí v sliby slavné. V tento den obdržel černý cisterciácký škapulíř a těmito liturgickými akty slavnostně slíbili před Bohem a svatými stálost, poslušnost a obrácení mravů dle Řehole sv. Benedikta. Prosíme Vás, modlete se za našeho spolubratra, aby to, co dobrého Pán v něm započal, také dokončil. Deo gratias.

Videozáznam 

Komunitní foto ze dne 8.12.2022: br. Nivard čtvrtý z leva

 
 
Nahoru