28.07.2023, kategorie: Aktuality

ČASNÉ SLIBY 26.7. 2023 SLOŽIL BR. BENEDIKT MARIA

S velkou radostí a vděčností dobrému Pánu a Panně Marii oznamujeme všem příbuzným, přátelům a dobrodincům, že po úspěšném absolvování noviciátu, dne 26.7.2023 o svátku svaté Anny, matky Panny Marie, br. Benedikt Maria složil časné sliby, které po třech letech vyústí v sliby slavné. V tento den obdržel černý cisterciácký škapulíř, mnišskou tonzuru (kvůli klerickému stavu) a těmito liturgickými akty slavnostně slíbili před Bohem a svatými stálost, poslušnost a obrácení mravů dle Řehole sv. Benedikta. Prosíme Vás, modlete se za našeho spolubratra, aby to, co dobrého Pán v něm započal, také dokončil. Deo gratias.

(br. Benedikt Maria: šestý z leva)

 

Fotogalerie Fotogalerie

Fotogalerie Časné sliby - fr. Benedikt Maria O. cist 26. 7. 2023
Časné sliby - fr. Benedikt Maria O. cist 26. 7. 2023

27.07.2023 16:00

Fotky jsou zobrazeny od konce.

Počet fotek ve fotogalerii: 28

Fotogalerie Zobrazit fotky Časné sliby - fr. Benedikt Maria O. cist 26. 7. 2023

 
Nahoru