24.06.2024, kategorie: Akce

HOVORY O VÍŘE 2024: PÍSMO SVATÉ A TRADICE 24. 7. - 30. 7.

POŘÁDÁ KNĚŽSKÉ BRATRSTVO SV. PETRA - FSSP

Na programu budou kromě bohaté nabídky přednášek každodenní mše svatá a společná modlitba, adorace, vycházky a exkurze a v neposlední řadě možnost vzájemného setkání se.

VÍCE INFORMACÍ A PŘIHLAŠOVÁNÍ NA FSSP.CZ

Přednášející:

  • fr. Mgr. MICHAL BUBENÍK FSSP, seminarista ve Wigratzbadu;
  • Doc. PETR DVOŘÁK, Ph.D., vyučující na Cyrilometodějské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci;
  • P. Prof. PhDr. EFREM JINDRÁČEK, PhD. OP, profesor Papežské univerzity sv. Tomáše Akvinského v Římě;
  • Prof. TOMÁŠ MACHULA, Ph.D., Th.D., profesor teologie a filozofie na Teologické fakultě Jihočeské univerzity;
  • P. ThLic. Ing. arch. METODĚJ VOJTĚCH NĚMEC OP, farní vikář farnosti u kostela sv. Jiljí v Praze
  • Prof. PhDr. PETR OSOLSOBĚ, Ph.D., profesor Janáčkovy akademie múzických umění a Masarykovy univerzity v Brně;
  • Mons. Prof. PhDr. PETR PIŤHA, CSc., dr. h. c., kanovník Kolegiátní kapituly Všech svatých na Hradě pražském, někdejší probošt téže kapituly a v letech 1992–1994 ministr školství České republiky;
  • R.D. Doc. JUDr. STANISLAV PŘIBYL Ph.D., JCD., Th.D., vyučující na Teologické fakultě Jihočeské univerzity, soudce pražského interdiecézního soudu a rektor kostela P. Marie a Karla Velikého v Praze;
  • fr. Mgr. MATYÁŠ RAZÍM FSSP, seminarista ve Wigratzbadu;
  • P. PhDr. Mgr. JAKUB VÁCLAV ZENTNER FSSP, farář v Římově.

STŘEDA 24. 7. (VYŠŠÍ BROD)

19:30 Matyáš Razím: Vznik biblického kánonu

ČTVRTEK 25. 7. (VYŠŠÍ BROD)

9:00 Tomáš Machula: Konzervatismus a tradicionalismus v Církvi a společnost
10:30 Tomáš Machula: Boží zjevení a 2. vatikánský koncil
17:30 Efrem Jindráček: Není tradice jako Tradice
19:30 Petr Osolsobě: Od sv. Tomáše Mora k Douaysko-remešské bibli (1610)

PÁTEK 26. 7. (VYŠŠÍ BROD)

9:00 Metoděj Němec: Boj proti pelagianismu v biblických komentářích sv. Tomáše
10:30 druhá část předchozí přednášky
17:30 Petr Osolsobě: Shakespeare a Bible
19:30 Petr Dvořák: Jak rozumět textu v Matoušově evangeliu (5, 32) “Kdo zapudí svou manželku (kromě případu smilstva), přivádí ji k cizoložství"

SOBOTA 27. 7. (VYŠŠÍ BROD)

9:00 Petr Dvořák: Pohled na homosexualní jednání
v Písmu svatém
10:30 Michal Bubeník: Historicko-kritická metoda: přínosy a problémy
17:30 Petr Piťha: Netradiční rozbor Vyšebrodského oltáře
19:30 druhá část předchozí přednášky

NEDĚLE 28. 7. (ŘÍMOV)

8:30 asistovaná mše svatá (kostel Ducha Sv. v Římově)
10:00 Jakub Zentner: Novozákonní apokryfy a jejich význam pro Tradici (římovské ambity)
14:00 Jakub Zentner: Římovská pašijová cesta s výkladem její inspirace v Evangeliích i mimobiblických zdrojích (římovská pašijová cesta)
17:00 Michal Bubeník: Historicita Zmrtvýchvstání (římovské muzeum poutnictví)

PONDĚLÍ 29. 7. (VYŠŠÍ BROD)

9:00 Michal Bubeník: Biblické příběhy pohledem moderního tvůrčího psaní
10:30 Matyáš Razím: Biblický záznam o stvoření (otázka výkladu Gn 1–3)
17:30 Michal Bubeník: Výklad vybraného biblického bizáru
19:30 Stanislav Přibyl: Disciplína v prvotní církvi

ÚTERÝ 30. 7. (VYŠŠÍ BROD)

9:00 Stanislav Přibyl: Biblické inspirace v Kodexu kanonického práva

VÍCE INFORMACÍ A PŘIHLAŠOVÁNÍ NA FSSP.CZ

 

 
 
Nahoru