14.02.2024, kategorie: Aktuality

KAJÍCÍ PROCESÍ V DOBĚ POSTNÍ - MIMO JINÉ I ZA UKONČENÍ VÁLEK - KAŽDÝ PÁTEK V 9.30 HOD

KAJÍCÍ PROCESÍ V DOBĚ POSTNÍ - MIMO JINÉ I ZA UKONČENÍ VÁLEK - KAŽDÝ PÁTEK V 9.30 HOD

Letos opět jsou kající průvody v době postní (každý pátek).  Modlíme se tedy především za Vás, kteří jste s naším klášterem jakýmkoli způsobem spojeni nebo jej podporujete jak modlitbami tak materiálně, ale také i za ochranu naší země a světa před hrozbami válek.

Sedm kajících žalmů vyjadřuje nářek nad našimi hříchy, prosbu Boha o slitování a naději v jeho pomoc. Litanie Sanctorum se pak obrací ke všem svatým, kteří mohou u Boha dosáhnout mocné přímluvy, jelikož pro jejich spravedlnost a svatost s jakou žili zde na zemi, je jejich přímluva u Boha milejší.Kající Průvod začíná po Tercii v 9.30 hodin.Srdečně vás zveme.

 

 
 
Nahoru