06.03.2023, kategorie: Aktuality

KAJÍCÍ PROCESÍ V DOBĚ POSTNÍ -ZA UKONČENÍ VÁLKY NA UKRAJINĚ-KAŽDÝ PÁTEK V 9.30 HOD

Každý pátek máme kající procesí, kterými aktuálně prosíme i za odvrácení epidemie a za mír na Ukrajině v 9.15.hod v křížové chodbě a kostele.

Letos opět jsou kající průvody v době postní (každý pátek). Tyto kající pobožnosti jsou ještě o to příhodnější, když celý svět je zasažen nebezpečnou epidemií. Proto jsme na tento úmysl, odvrácení moru a úmrtnosti, ještě přidali speciální orace do mše svaté (viz konec videa) a také přidáváme krátkou modlitbu na konci každodenního růžence, nemluvě o chórové modlitbě, která je naší hlavní činností.Modlíme se tedy především za Vás, kteří jste s naším klášterem jakýmkoli způsobem spojeni nebo jej podporujete jak modlitbami tak materiálně, ale také i za ochranu naší země.

Sedm kajících žalmů vyjadřuje nářek nad našimi hříchy, prosbu Boha o slitování a naději v jeho pomoc. Litanie Sanctorum se pak obrací ke všem svatým, kteří mohou u Boha dosáhnout mocné přímluvy, jelikož pro jejich spravedlnost a svatost s jakou žili zde na zemi, je jejich přímluva u Boha milejší.

 

 
 
Nahoru