02.08.2022, kategorie: Akce

KULTURA CISTERCIÁKŮ VYŠEBRODSKÉHO KLÁŠTERA PRO CELOU RODINU

Program na sobotu 30. 7. 2022 a 6. 8. 2022

Cisterciácké opatství Vyšší Brod Vás srdečně zve na program

KULTURA CISTERCIÁKŮ VYŠEBRODSKÉHO KLÁŠTERA PRO CELOU RODINU

 

Místo konání:

Návštěvnické centrum Cisterciáckého opatství Vyšší Brod (nad kavárnou Caffe Convento)

 

30. 7. 2022

dopolední blok (nejen) pro děti

10.00 – 10:35 autorské čtení Zuzany Holasové z její knihy Taumur

známá spisovatelka představí literární ukázku ze svého díla čtenářům od 9 do 99 let

téma četby se váže k biblické zvěsti

11.00 – 12.00 tvůrčí dílna – Závišův kříž netradičně

Odpoledne pro dospělé

15.00 – 16.00 Závišův kříž – vyšebrodský relikviář

prezentace stejnojmenné publikace Anežky Holasové doplněná přednáškou autorky

letní občerstvení

 

6. 8. 2022

Dopolední blok (nejen) pro děti

10.00 – 10.35 znovu se představí spisovatelka Zuzana Holasová

na autorské čtení bude možné navázat besedou s autorkou

11.00 – 12.00 tvůrčí dílna – Mistr Vyšebrodského oltáře

Odpoledne pro dospělé

15.00 – 16.00 přednáška Anežky Holasové na téma Vyšebrodský cyklus Mistra Vyšebrodského oltáře

letní občerstvení

 

 

 
 
Nahoru