10.09.2022, kategorie: Aktuality

OD 1.ZÁŘÍ DO 30.ZÁŘÍ ZÁVIŠŮV KŘÍŽ VYSTAVEN V 11.00 A v 15.00 HOD.

OD 1.ZÁŘÍ DO 30.ZÁŘÍ ZÁVIŠŮV KŘÍŽ  VYSTAVEN V 11.00 A v 15.00 HOD.
ZLATÝ RELIKVIÁŘ S OSTATKEM SVATÉHO KŘÍŽE JE MOŽNO UCTÍT A OBDIVOVAT V ROŽMBERSKÉ ORATOŘI V TYTO HODINY V RÁMCI TRASY 2

Obrazový cyklus oltáře Mistra Vyšebrodského-kopie v gotických sklepích zhotovena díky financování Spolkem pro obnovu vyšebrodského klášter v Linci.Upřímné Pán Bůh zaplať.

 
 
Nahoru