29.06.2024, kategorie: Aktuality

SVÁTEK NAVŠTÍVENÍ BLAHOSLAVENÉ PANNY MARIE V ÚTERÝ 2. ČERVENCE 2024

Tento den v úterý 2. července 2024 oslavíme událost Navštívení blahoslavené Panny Marie. Tento den si připomínáme, kdy Panna Maria v radosti navštívila svou příbuznou Alžbětu (pravděpodobně sestřenici), když se při zvěstování od anděla dozvěděla, i přes její pokročilý věk, o jejím požehnaném stavu. V tento den z úst Panny Marie vytryskl pro církev jeden z nejkrásnějších chvalozpěvů – Magnificat, který Církev ve svých hodinách zpívá při každých Nešporách. V tento den si připomínáme setkání Pána Ježíše a jeho předchůdce sv. Jana Křtitele, který se radostí „pohnul v matčině lůně“ ač ještě neužíval rozum. Tento svátek nám také udává krásný příklad blíženecké lásky, kterou Panna Maria Alžbětě prokázala.

Srdečně Vás zveme k účasti na slavné mši svaté v 10.00 hod. v klášterním kostele

Prohlídky kláštera až od 13.00 hod.

Mariin Magnificat:

Velebí má duše Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici. Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení, že mi učinil veliké věci Ten, který je mocný. Jeho Jméno je svaté. A Jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně. Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil, hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou. Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství, jak slíbil našim předkům, Abrahámovi a jeho potomkům navěky. (Lk 1,46-55)

 

 
 
Nahoru