31.10.2022, kategorie: Články

UDĚLENÍ STÁTNÍHO VYZNAMENÁNÍ

Prezident republiky pan Miloš Zeman udělil při příležitosti státního svátku 28. října státní vyznamenání - medaili za zásluhy prvního stupně, za zásluhy o stát v oblasti kultury - převorovi Justinu Janu Berkovi O.Cist.

Převzetí vyznamenání se konalo ve Vladislavském sále Pražského hradu osobně z rukou pana prezidenta večer ve 20.00 hod. 28. října 2022.

Převor P. Justin si tohoto ocenění velmi váží. Je to důkaz toho, že představitelé státu vnímají pozitivní přínos řeholníků, řeholnic a kněží při obnově života společnosti v České republice. Toto vyznamenání patří ale i všem, kteří se zasloužili o obnovu vyšebrodského kláštera po pádu komunismu jakýmkoliv způsobem.

 
 
Nahoru