16.08.2022, kategorie: Aktuality

V SOBOTU 20.SRPNA 2022 - SVÁTEK SV. BERNARDA V 10.00 HOD

V SOBOTU 20.SRPNA 2022 - SVÁTEK SV. BERNARDA V 10.00 HOD
V PŘEDVEČER SVÁTKU 19. 8. V 17.30 -SLAVNOSTNÍ CHORÁLNÍ NEŠPORY ZA DOPROVODU VARHAN A CHÓRU MNICHŮ

Slavná chorální mše svatá v sobotu 20. srpna 2022 v 10.00 hod. v klášterním kostele. Srdečně Vás zveme.

Zpívané latinské Nešpory v 17.30 hod.

Prohlídky až od 13.00 hod.

*

Svatý Bernard je jeden z nejvýznamnějších světců všech dob. Byl v pravdě nástrojem Božím a pěvcem mariánským. Jeho vstup do kláštera Cistercium v Burgundsku, byl novým impulsem pro obrodu celé Církve. Inicioval založení stovky klášterů cisterciáckého řádu, od Pyrenejí přes Alpy až do Skandinávie. Žádný člověk tolik klášterů-domů a v takové zeměpisné šíři nezaložil. V roce 1142 poslal mnichy, aby založili první cisterciácký klášter v Čechách-Sedlec u Kutné Hory. Vznešenost Boží krásy vyjadřoval v architektuře cisterciáckých klášterů. Vše má směřovat k Bohu, být střídmé, ale o to více duchovní. To mají zprostředkovat stavby jeho klášterů v sazené vždy do nádherné přírody -harmonii hmoty a ducha. Náš vyšebrodský klášter je tím nejlepším svědectvím, ač založen již téměř sto let po jeho smrti, ale v jeho intencích. Jeho spisy jsou plny vroucí lásky k Panně Marii a k Církvi. Neváhal rázně, ale s láskou a účinně, vystoupit proti heretikům (Abelard atd), které přiměl k pokání a návratem k správnému učení Církve. Je patronem našeho řádu.

Sv.Bernarde oroduj za nás!

 

 

 
 
Nahoru