19.08.2020, kategorie: Aktuality

VE ČTVRTEK 20. SRPNA 2020 - SVÁTEK SV.BERNARDA

V 10.00 hodin bude sloužena tradiční chorální mše svatá-cisterciácké proprium s ordináriem, zpívá schola vyšebrodských mnichů

Chorální mše svatá v klasickém římském ritu (tradiční), bude sloužena v 10.00 hod. v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie.

Prohlídky budou až od 13.00 hod.


 

Svatý Bernard je jeden z nejvýznamnějších světců všech dob. Byl v pravdě nástrojem Božím a pěvcem mariánským. Jeho vstup do kláštera  Cistercium v Burgundsku, byl novým impulsem pro obrodu celé Církve. Inicioval založení stovky klášterů cisterciáckého řádu, od Pyrenejí přes Alpy až do Skandinávie. Žádný člověk tolik klášterů-domů služby Pánu- a v takové zeměpisné šíři nezaložil. V roce 1142 poslal mnichy , aby založili první cisterciácký klášter v Čechách-Sedlec u Kutné Hory. Vznešenost Boží krásy vyjadřoval v architektuře cisterciáckých klášterů.Vše má směřovat k Bohu , být střídmé ale o to více duchovní.To mají zprostředkovat stavby jeho klášterů v sazené vždy do nádherné přírody -harmonii hmoty a ducha.Náš vyšebrodský klášter je tím nejlepším svědectvím,ač založen již téměř sto let po jeho smrti , ale v jeho intencích.Jeho spisy jsou plny vroucí lásky k Panně Marii a k Církvi. Neváhal rázně, ale s láskou a účinně, vystoupit proti heretikům (Abelard atd.), které přiměl k pokání a návratem k správnému učení Církve. Je patronem našeho řádu.


 
© Cisterciácké opatství Vyšší Brod, Klášter 137, 38273 Vyšší Brod, Czech Republic
© Design, redakční systém: Webdesignum 2009 - 2014
//]]>