Aktuality

Rok zveřejnění článku: 2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  0  

21.12.2009, kategorie: Aktuality
K vánocům ve vyšebrodském klášteře

K vánocům ve vyšebrodském klášteře

Vánoce prozářené radostí z narození našeho Spasitele a nový rok Páně 2010 naplněný Božím požehnáním

přejí a vyprošují mniši cisterciáckého kláštera Vyšší Brod

Pořad bohoslužeb (mší svatých - česky) naleznete v celém článku dále

Celý článek ...
10.12.2009, kategorie: Aktuality
Ohlasy na nového digitálního audioprůvodce klášterem

Ohlasy na nového digitálního audioprůvodce klášterem

Jak už bylo oznámeno dříve, uvedli jsme do provozu nový digitální audiosystém pro prohlídky kláštera v mnoha jazycích. V současnosti jsou k dispozici čeština, němčina, angličtina a holandština a další jazyky jsou plánovány pro příští rok. Technologie NFC, kterou jsme pro její výhody použili, je v naší zemi průkopnickým počinem. Tento krok nalezl nadšenou odezvu i v mezinárodním fóru pro aplikaci této NFC technologie, především v mobilních telefonech. Celý tento článek naleznete v angličtině na 

http://www.nearfieldcommunicationsworld.com/2009/11/05/32182/czech-mon
03.12.2009, kategorie: Aktuality
Koncil mezi modernismem a Bratrstvem svatého Pia

Koncil mezi modernismem a Bratrstvem svatého Pia

Nyní přinášíme překlad pozoruhodného rozboru toho, jaké jsou škodlivá pnutí a nesprávné tendence v Církvi po II. vatikánském koncilu. Pochází z pera člověka k tomu obzvláště způsobilého, který díky svému stavu může dobře znát a vnímat podhoubí a úskalí necírkevní interpretace posledního koncilu. Autorem je kněz z Bratrstva svatého Petra, které vzniklo v r. 1988 na setkání v cisterciáckém klášteře Hauterieve ve Švýcarsku, a to jako reakce na nedovolené biskupské svěcení arcibiskupem Lefébvrem. Toto bratrstvo je v plném společenství s Církví a liturgii slaví v tridentském ritu.

Celý článek ...
27.11.2009, kategorie: Aktuality
Lesní cesta v okolí kláštera v listopadu

O nové knize o Kristu a další aktuální postřehy

Přinášíme překlad zajímavého rozhovoru z nového německého katolického časopisu Vatican se známým německým novinářem, který napsal knihu o našem Pánu, Ježíši Kristu, a to ze zajímavého, dnes neběžného pohledu... (viz dále v článku pod názvem To leknutí, že by všechno mohlo být pravda)

Jako projev naší podpory snah Svatého Otce vůči anglikánům zde předkládáme překlad modlitby od kardinála Newmana. Na jeho osobě je vidět, že podle Prozřetelnosti někdo seje a někdo zcela jiný pak sklízí - to je ona neviditelná síla modlitby a sebezáporu ... (viz dále ve vlastním článku)

 

Celý článek ...
16.10.2009, kategorie: Aktuality
Řada mnichů před nešporami v chórových lavicích klášterního kostela

Bohoslužby v zimním období

Přestože kalendářně zima dosud nezačala, počasí již překvapivě nabralo zimní ráz a tím byl téměř vynechán podzim. Musíme tedy kvapně zazimovat klášter, ale to neznamená, že my mniši bychom upadli do zimního spánku. Pouze přecházíme z klášterního kostela do klášterní zimní kaple, kde od sobotních nešpor (17. října) budeme pravidelně slavit chórové modlitby a ve všední dny konventní mši svatou. Nedělní mše svatá bude i nadále slavena v klášterním kostele v 10.00.

15.10.2009, kategorie: Aktuality
Vyšebrodský klášter od řeky Vltavy

Návštěva předsedů senátů ČR a Rakouska

Po březnové návštěvě manželek ministrů zahraničí EU jsme přivítalí ve středu 14. října 2009 senátory ČR a Rakouské republiky s jejich předsedy: panem Přemyslem Sobotkou a panem Erwinem Preinerem. Tuto státní návštěvu doprovázel také velvyslanec ČR ve Vídni pan Jan Koukal a velvyslankyně Rakouska v ČR paní Margot Klestil-Löffler. Po prohlídce kláštera byla vzájemná výměna názorů ohledně problematiky stavební obnovy a údržby vyšebrodského kláštera.

Celý článek ...
02.10.2009, kategorie: Aktuality
Renovovaná madona z roku 1648 na střeše hřbitovní kaple sv. Anny

Nová verze webových stránek kláštera

Se začátkem měsíce října 2009 byla spuštěna testovací verze našich nových webových stránek tak, jak jsem to již avizovali dříve. Důvodem je zlepšit přehlednost a celkový vizuální dojem, při zachování monastické střízlivosti. Současně bylo naším záměrem usnadnit správu webových stránek kláštera, aby byly vždy aktuální a podnětné. Proto jsme uplatnili redakční systém Navi4D od pražské firmy Webdesignum.cz, která zajišťuje stránky např. pro českobudějovické biskupství nebo pro právě proběhlou papežskou návštěvu.

Těšíme se na Vaše odezvy a podněty!

01.10.2009, kategorie: Aktuality
Pohled na presbytář kostela ze vzduchu

Události z léta 2009

Program oslav k jubileu založení našeho kláštera před 750. lety

Zde se dočtete, jak probíhal a jaký byl program oslav výročí vyšebrodského kláštera a současně první zmínky o dnešním městu Vyšší Brod, jež je nejjižnějším sídlem v ČR.

Kompletní program akcí k tomuto jubileu najdete na stránkách města www.vyssibrod.cz

Celý článek ...

 
© Cisterciácké opatství Vyšší Brod, Klášter 137, 38273 Vyšší Brod, Czech Republic
© Design, redakční systém: Webdesignum 2009 - 2014
//]]>