Postranní panel

Aktuality

Aktuality

(281 článků)

 
Měsíc: leden únor březen
kategorie: Aktuality

HORAE TENEBRAE-TEMNÉ HODINKY-CHÓROVÉ MODLITBY V TRIDUU

HORAE TENEBRAE-TEMNÉ HODINKY-CHÓROVÉ MODLITBY V TRIDUU
Temnými se nazývají proto ,že o sv.Triduu začínají za tmy.Vzbuzují v nás žal nad umučením našeho Pána Ježíše Krista,nazývají se také žalostivé.Konají se od 04.30 V Zimní kapli a jsou přístupné věřícím.

Tato starobylou skladbu Božského officia se opět v našem klášteře modlíme od Vigilie Zeleného čtvrtku až do nóny Bílé soboty. Tyto tesklivé chórové modlitby se skládají ze žalmu zvláště kajících, čtení z  epištol, z církevních Otců a také ze starozákonního zpěvu - Pláče proroka Jeremiáše. Po každé části Jeremiášova pláče následuje antifona: Jeruzaléme, Jeruzaléme, obrať se k Pánu, svému Bohu! - Ten Jeruzalém jsme my.... Celý článek ...

21.03.2023, kategorie: Aktuality

VELIKONOCE 2023 - VE VYŠEBRODSKÉM KLÁŠTEŘE

VELIKONOCE 2023 - VE VYŠEBRODSKÉM KLÁŠTEŘE
Rozpis bohoslužeb na svatý týden

2. 4. Květná neděle:
10.00 hod. – Procesí křížovou chodbou, svěcení ratolestí a mše svatá, kterou hudebně doprovodí Husovický okrašlovací spolek pěvecký.

3-5. 4. 2023:
7.15 hod. – Konventní mše svatá v zimní kapli.


 

Velikonoční triduum

6. 4. Zelený čtvrtek:
16.30 hod.
– Mše svatá – Poslední večeře Páně; obřad umývání nohou; adorace v Getsemanské zahradě do 22.00 hod.

7. 4. Velký pátek:
11.00 hod. – Pobožnost křížové cesty.
15.00 hod. – Velkopáteční obřady; uctívání Kříže, adorace u Božího hrobu do 22.00 hod.

8. 4. Bílá sobota:
9.30-17.30 hod. – Adorace u Božího hrobu.
18.00 hod. – Vigilie Vzkříšení, slavná mše svatá, svěcení paškálů, velikonoční chorální zpěvy – cisterciácké proprium.


 

9. 4. Neděle Vzkříšení:
10.00 hod.
– Slavná chorální mše svatá

10. 4. Pondělí a úterý velikonoční:
10.00 hod.
– Slavná chorální mše svatá Celý článek ...

18.03.2023, kategorie: Aktuality

SVATÝ TÝDEN -VELIKONOCE 2023- Jsme svobodni,spaseni ..

SVATÝ TÝDEN -VELIKONOCE 2023- Jsme svobodni,spaseni ..
Velikonoce jsou pravou spásou lidstva -Pozvání na velikonoční obřady v našem klášteře

 

 

 

 

  Celý článek ...

06.03.2023, kategorie: Aktuality

SOBOTA 25.3. V 10.00 HOD-SLAVNÁ MŠE SVATÁ ZE ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ

SOBOTA 25.3. V 10.00 HOD-SLAVNÁ MŠE SVATÁ  ZE ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
SVÁTEK ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ -CHORÁLNÍ MŠE SV.. V TRADIČNÍM ŘÍMSKÉM RITU-ZPÍVÁ MNIŠSKÁ SCHÓLA

,,HLE .PANNA POČNE A PORODÍ SYNA ,JEHO JMÉNO BUDE : EMMANUEL(BŮH S NÁMI) ALELUJA -(Iz 7,14) Dnešní svátek nás upomíná ,že to co dávno předpověděl prorok Izaiáš králi Achazovi ,se začalo naplňovat v nazaretském domě. Celý článek ...

06.03.2023, kategorie: Aktuality

NEDĚLE 19.3.SLAVNOST SV.JOSEFA,SNOUBENCE PANNY MARIE A PATRONA CELÉ CÍRKVE

NEDĚLE 19.3.SLAVNOST SV.JOSEFA,SNOUBENCE PANNY MARIE A PATRONA CELÉ CÍRKVE
SLAVNÁ MŠE SVATÁ v 10.00 HODIN V KLÁŠTERNÍM KOSTELE-CHORÁLNÍ-HUDEBNÍ DOPROVOD-LITERÁTSKÉ BRATRSTVO DNES A MNŠSKÁ SCHÓLA

Svatý Josefe, Patrone Církve,ochraňuj rodinu Církve a našeho národa tak,jako jsi ochraňoval Svatou rodinu,spolu s Kristem a Pannou Marií. Celý článek ...

06.03.2023, kategorie: Aktuality

ÚTERÝ 21.BŘEZNA-SVÁTEK SV.BENEDIKTA,OTCE ZÁPADNÍHO MNIŠSTVÍ A  PATRONA EVROPY-V 10.00 HOD

ÚTERÝ  21.BŘEZNA-SVÁTEK SV.BENEDIKTA,OTCE ZÁPADNÍHO MNIŠSTVÍ  A  PATRONA EVROPY-V 10.00 HOD
CHORÁLNÍ MŠE SVATÁ V 10.00 HODIN-S CISTERCIÁCKÝM PROPRIEM ,ZPÍVÁ SCHOLA MNICHŮ NAŠEHO KLÁŠTERA

Tuto Mši svatou obětujeme za celý náš řád a za všechny mnichy a mnišky ,bojující pod Řeholí svatého Benedikta.

Svatý Otče Benedikte,Otče mnišství a patrone Evropy ,oroduj za nás. Celý článek ...

06.03.2023, kategorie: Aktuality

KAJÍCÍ PROCESÍ V DOBĚ POSTNÍ -ZA UKONČENÍ VÁLKY NA UKRAJINĚ-KAŽDÝ PÁTEK V 9.30 HOD

KAJÍCÍ PROCESÍ V DOBĚ POSTNÍ -ZA UKONČENÍ VÁLKY NA UKRAJINĚ-KAŽDÝ PÁTEK V 9.30 HOD
Každý pátek máme kající procesí, kterými aktuálně prosíme i za odvrácení epidemie a za mír na Ukrajině v 9.15.hod v křížové chodbě a kostele.

Letos po celou dobu postní jsou v našem klášteře kající průvody v době postní (každý pátek). Tyto kající pobožnosti jsou ještě o to příhodnější, když celý svět je zasažen nebezpečnou epidemií kovidu a strašnou válkou na Ukrajině. Proto jsme na tento úmysl, odvrácení moru a úmrtnosti,za mír na Ukrajině, ještě přidali speciální orace do mše svaté (viz konec videa) a také přidáváme krátkou modlitbu na konci každodenního růžence, nemluvě o chórové modlitbě, která je naší hlavní činností.

  Celý článek ...

Měsíc: leden únor březen
 
Nahoru