Postranní panel

Aktuality

Aktuality

(278 článků)

 
27.11.2022, kategorie: Aktuality

RORÁTNÍ MŠE SVATÉ KE CTI PANNY MARIE

RORÁTNÍ MŠE SVATÉ KE CTI PANNY MARIE
Od od soboty 1.nešpor z 1.neděle adventní až do nóny vigilie Narození Páně -ADVENT

Církev nám v době adventní přivádí na mysl trojí příchod Páně:

1.příchod skrze Vtělení

2.příchod do srdcí věřícich

3.příchod k poslednímu soudu

Advent nás vybízí ke kajícnosti(fialové ornáty),avšak nijak nevylučuje tichou radost z brzkého příchodu Pána Ježíše.Přijde k nám Boží slovo .Jestliže budeme zachovávat Boží slovo ,beze vší pochyby ono zachová nás.(sv.Bernard v adventním kázání.)

Každé ráno ve všední dny v 07.15 hod. , budeme sloužit tradiční mše sv.ke cti P.Marie -Roráty se zpěvem českých rorátů (mimo svátky) v Zimní kapli-vstup přes varhanní kůr

 

Srdečně Vás zveme. Celý článek ...

26.11.2022, kategorie: Aktuality

ČTVRTEK 8.12.2022 -NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ BLAHOSLAVENÉ PANNY MARIE

ČTVRTEK  8.12.2022 -NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ BLAHOSLAVENÉ PANNY MARIE
V 10.00 hod -CHORÁLNÍ MŠE SVATÁ v klasickém římském ritu z tohoto svátku v klášterním kostele

,,... nejblahoslavenější Panna Maria byla v prvním okamžiku svého početí jedinečnou milostí a výsadou všemohoucího Boha vzhledem k zásluhám Ježíše Krista,spasitele lidského pokolení,uchována prosta vší poskvrny dědičné viny...."(bula Ineffabilis Deus od papeže Pia IX k prohlášení dogmatu v roce 1854) Celý článek ...

26.11.2022, kategorie: Aktuality

ADVENT 2022 VE VYŠEBRODSKÉM KLÁŠTEŘE

ADVENT 2022 VE VYŠEBRODSKÉM KLÁŠTEŘE
V sobotu 26.11. v 17.30 hodin budou první adventní nešpory s žehnáním adventních věnců

Do adventní doby vstoupíme slavením zpívaných  latinských nešpor v sobotu 26.listopadu 2022 v 17.30 v Zimní kapli kláštera .Předtím bude tradiční žehnání adventních věnců.

Po celý Advent budou slouženy ve všední dny v 7.15 hod. zpívané Rorátní mše svaté ke cti Panny Marie v Zimní kapli.V neděli a o zasvěcených svátcích v klášterním kostele v 10.00 hod.

Ve čtvrtek 8.prosince v 10.00 hod. bude slavena Slavná mše svatá -chorální ze svátku Neposkvrněného početí Panny Marie,doprovázená schólou vyšebrodských mnichů.Předtím v 7.00 hodin složí v kapitulní síni , časné sliby bratr Nivard Michal Hasoň,který úspěšně,s Boží pomocí ,absolvoval roční noviciát.

 

 

 

V sobotu 24.12.2022 v 7.15 bude slavena poslední adventní Rorátní mše .Slavná mše svatá ze svátku Narození Páně bude v půlnoci ve 24.00 hodin a otevře dobu vánoční .Všechny mše svaté jsou slaveny v klasickém římském ritu .Srdečně vás zveme. Celý článek ...

16.11.2022, kategorie: Aktuality

KNIŽNÍ NOVINKA K ZAKOUPENÍ: ROŽMBERSKÁ HROBKA - PŘÍBĚH HLEDÁNÍ

KNIŽNÍ NOVINKA K ZAKOUPENÍ: ROŽMBERSKÁ HROBKA - PŘÍBĚH HLEDÁNÍ

Kniha, kterou si můžete zakoupit, popisuje světově ojedinělý průzkum hrobky Rožmberků, která nebyla otevřena po celá čtyři století. Aby se uchovala nedotčená, průzkum se uskutečnil nedestruktivní metodou pomocí moderních technologií. Celý článek ...

08.11.2022, kategorie: Aktuality

PONDĚLÍ 21.11. SVÁTEK OBĚTOVÁNÍ PANNY MARIE-SLAVNÁ MŠE SV.V 10.00 HOD

V KLÁŠTERNIÍM KOSTELE -CHORÁLNÍ MŠE SVATÁ S CISTERCIÁCKÝM PROPRIEM

Panna Maria nás vede k Ježíši,k Bohu ,k věčnému žívotu! Celý článek ...

08.11.2022, kategorie: Aktuality

MŠE SVATÉ A CHÓROVÉ MODLITBY PO CELÝ TÝDEN OPĚT V ZIMNÍ KAPLI

MŠE SVATÉ A CHÓROVÉ MODLITBY PO CELÝ TÝDEN OPĚT  V ZIMNÍ KAPLI
V NEDĚLI A O SVÁTCÍCH V KLÁŠTERNÍM KOSTELE

Až do odvolání budou chórové modlitby a Mše svaté v Zimní kapli.Vchod je přes varhaní kůr. V neděli a o zasvěcených svátcích je  Mše svatá slavena vždy v kostele.Zveme Vás k účasti   na chórových modlitbách -Božském officiu dle cisterciáckého žáltáře, z části zpívaném mnichy v starobylém gregoriánském chorálu.VŠE KE CTI A CHVÁLE BOŽÍ! Celý článek ...

 
Nahoru