Side panel

Leopold Wackar – opat klasztoru Hohenfurth w latach 1867-1901 i generał zakonu cystersów 1891-1900

Benediktskapelle renoviert im 19. Jh.Nie tylko niezwykle długi czas piastowania urzędu opata, ale także jego nieprzeciętne zdolności negocjatorskie i wszystko to co uczynił dla klasztoru, zrobiły z niego jednego z największych opatów w dziejach klasztoru Hohenfurth. Leopold Wackar pochodził z miejscowości Oberplan – miejsca urodzenia Adalberta Stifters. Wspomnienie wszystkich jego zasług zajęłoby dużo czasu, dlatego też wymienimy tylko jego najważniejsze dokonania. W 1859 roku została założona Austro-Węgierska Kongregacja zakonna, która obejmowała wszystkie klasztory ówczesnego cesarstwa. W latach 1875-1890 opat Leopole Wackar przyjął funkcję Generała tej kongregacji. W 1891 roku, mając 82 lata, został wybrany głównym Generałem zakonu cystersów ,jak również jego zreformowanych odłamów, np. trapistów (cystersów, żyjących w pełnej ascezie, dających obietnicę życia w milczeniu), którzy w XIX wieku założyli własne zgromadzenie. W roku 1900 zrzekł się swojego urzędu, a 13 grudnia 1901 roku zmarł jako najstarszy zakonnik klasztoru Hohenfurth, najdłużej panujący opat i jedyny, mający zaszczyt pełnić najwyższy urząd. Taki zaszczyt spotkał jeszcze ojca Mathaus’a Quatember, który w latach 1950-1953 piastował urząd Generała cystersów.

 
 
Nahoru