Side panel

Czytanie medytaczne (lat. "lectio divina")

Gemeinsame Lectio divina vor dem VesperPodczas gdy zakonnicy w czasie długich i uroczystych godzinek oddają cześć Bogu, chwaląc jego sprawiedliwe panowanie w stworzonym przez niego świecie i modląc się o jego zbawienie, w czasie czytania i kontemplacji Pisma Świętego zwanego „Lectico divina” mają możliwość poczuć ogrom jego miłości. Czytanie Pisma Świętego pomaga lepiej zrozumieć i raz po raz doświadczać tajemnicę Chrystusa. Powolne i uważne czytanie słowa bożego ma na celu rozważanie i kontemplację (ze Konstytucji zakonu cystersów).

 
 
Nahoru