Side panel

Ślub życia klasztornego (lat. conversatio morum)

Widok klasztora w zimie

Ślub conversatio morum zawiązuje mnicha do przekształcenia życia w monastyczny, który obejmuje zaświęconą Bogu rezygnację z małżenstwa i osobistego majątku. Mnich ślubuje, że będzie nieustale pracować na swoim obróceniu i przemianie w Chrystusie przez Regułę św. Benedykta i z pomocą życia w swoim klasztorze.  Według rad ewangelicznych, aby człowiek się zrzekł małżeństwa dla królestwa niebieskiego, ślubuje mnich czystość. Mnich się nierozdzielnie oddawa Chrystusowi. Według ewangelicznej rady ubóstwa mnich się stara całą swoją nadzieję włożyć w Boga, dlatego że jego bogactwem jest Chrystus.

 

 
 
Nahoru