Side panel

Posiadłości ziemskie klasztoru Hohenfurth na początku XX wieku

Ansicht des Klosters von Osten im WinterWg aktów dotyczących dóbr ziemskich w Czechach z roku 1906 klasztor Hohenfurth posiadał wówczas 4351,72 hektarów, z czego 697 hektarów pól gruntowych, 712 hektarów łąk, 2886 – lasów. Dochód z tych posiadłości wynosił 29656 koron, z czego trzeba było zapłacić 7792 koron podatku gruntowego. Oprócz tego, do kapituły Hohenfurth należały również grunty z okręgu Komarschitz (nieopodal Budweis) – łącznie 1209,56 hektara (321 – pola gruntowe, 147 – łąki i 591 – lasy). Podsumowując, w roku 1906 kapituła Hohenfurth posiadała 5561,28 ha gruntów, z których dochód wynosił 46826 koron, a podatek – 11690.

Dla porównania chcieliśmy podać dane, dotyczące posiadłości ziemskich i gruntów klasztoru Ossegg, leżącego u podnóża gór Herz. W tym samym roku klasztor ten posiadał 3757 hektarów, z tego 1713 ha – zajmowały pola uprawne, 288 – łąki i 1593 – lasy. Ich dochód wynosił 120105 koron, a podatek – 27263.

Z tego można wywnioskować, że chociaż kapituła Hohenfurth posiadała ilościowo bardzo dużo gruntów, to jednak z powodu surowego klimatu i mało urodzajnych ziem jej dochody były dużo niższe niż innych, mniejszych powierzchniowo klasztorów. Wg informacji dotyczących dóbr ziemskich w Czechach z roku 1933 do kapituły Hohenfurth należało wtedy 4990 ha gruntów, a więc o 571 ha mniej niż w 1906 roku. Warto podkreślić, że przez reformę rolnictwa zostało skonfiskowane więcej hektarów niż podano, ponieważ nie zostały tu wymienione ziemie, dokupione w międzyczasie.

 
 
Nahoru