Side panel

Eucharystia

Vor der Kommunion in der WinterkapelleKościół wyrasta i żyje właśnie dzięki Eucharystii. To ona jest źródłem i celem chrześcijańskiego życia. Dlatego też za murami klasztornymi powinna być przyjmowana codziennie, najlepiej podczas mszy świętej i wszyscy członkowie wspólnoty powinni w niej uczestniczyć, by zjednoczyć się w Chrystusie – słowie, ofierze i Hostii, by na nowo doświadczyć miłości tej mistycznej ofiary. Do obowiązków zakonników należy również indywidualna modlitwa, by łaskawy Bóg strzegł ich i dopomagał wzrastać w jego miłości.

 
 
Nahoru