Side panel

Klauzura

Collationsgang - Südteil des Kreuzganges entlang der KlosterkircheOsamotnienie od świata jest także jednym z wymagań życia klasztornego i od wieków należy do tradycji cystersów.  Zakonnicy nie mają prawa opuścić murów klasztornych bez zezwolenia ojca przełożonego. Klauzura zakonna daje im możliwość życia we wspólnocie zakonnej, wspierania i prowadzenia nieustannego dialogu z Bogiem. Granice klauzury są wyznaczone przez Opata i jego doradców. Klauzura musi obejmować przynajmniej wnętrze klasztoru, gdzie toczy się życie zakonników – tzn sypialnie, krużganek, salę obrad, refektorium, salę rekreacyjną i ogród. Miejsca pracy mogą znajdować się również poza klasztorem.

 
 
Nahoru