Side panel

Waga modlitwy chóralnej

Klosterturm im WaldSłowo chór oznacza związek, zespół. Modlitwy chóralne zakonników to wspólne, publiczne wielbienie Boga. Zakonnicy, poprzez powołanie do życia w klasztorze i wstąpienie do społeczności zakonnej, w szczególny sposób należą do Boga, czyniąc swoją posługę wobec Niego. Wszystko, co robią, nie tylko podczas liturgii, modlitwy czy eucharystii, robią dla Boga, z myślą o Nim i na Jego chwałę, dlatego też ich powołanie często nazywane jest „BOŻĄ SŁUŻBĄ”.

Boża służba może przyjmować różne postawy – może być mszą świętą lub „Officium” – modlitwą chóralną. Warto tutaj zaznaczyć, że ofiara mszy świętej powtarza się również w porannych modlitwach zwanych godzinkami. Zdaniem świętego Benedykta, entuzjastyczne i pełne uczestnictwo we mszy świętej jest jednym ze znaków powołania do pełnienia służby bożej, czyli życia zakonnego. Wspólna modlitwa to najbardziej wzniosła, najbardziej zbawienna i najświętsza rzecz, jaką człowiek może robić na ziemi dla swojego zbawienia. Podczas modlitwy chóralnej niebo i ziemia jednoczą się, by wspólnie wielbić Boga.

Verlassen des Chors nach dem VesperWielbienie Boga i uczestnictwo w Bożej służbie to najważniejszy obowiązek człowieka, który powinno się przedkładać nad wszystkie inne zadania. W umożliwieniu tego pomagają reguły stworzone przez świętego Benedykta, którym podporządkowane jest życie zakonników.  Sławić Boga i jego wielkość należy w odpowiedni sposób, ludzkie możliwości są do tego niewystarczające. Tylko Bóg jest w stanie we właściwy sposób się chwalić i wielbić, a dzięki wcieleniu w ciało człowieka nauczył i nas tej zdolności. Dlatego podczas modlitw chóralnych recytowane jest słowo Boże zawarte w psalmach. Tradycja stworzona przez świętego Benedykta nakazuje, by mnisi w przeciągu tygodnia prześpiewali wszystkie psalmy.  Oprócz psalmów do modlitw chóralnych należą także czytanie frgmentów Pisma Świętego, hymny, oraz inne tradycyjne teksty kościelne. W odniesieniu do niej słowa, wypowiedziane przez Chrystusa zyskują głęboki sens – „gdzie dwóch lub trzech zbiera się w Imię Moje, tam i Ja Jestem”. Modlitwom chóralnym towarzyszą wstawki czytane przez Ojca Kościoła.

Anblick der renovierte KonventgebäudeSłużba Bogu, to obowiązek zakonników, którego przyrzekli przestrzegać. Dzięki temu, Bóg czyni ich swoimi sługami. Modlitwa to misja kościoła. Modlitwa zakonników i zakonnic ma takie samo znaczenie i wartość przed Bogiem.  Publiczna modlitwa zbiorowa jest czymś zupełnie innym, niż modlitwa indywidualna, niestety w dzisiejszych czasach ludzie stronią od tego typu modlitw.

 
 
Nahoru