Side panel

Porządek dnia

4.15 Pobudka
4.30 Vigilie (modlitwy nocne i rozważania)
6.15 Laudes (modlitwa poranna)
i potem msza święta (w niedzielę i święta – msza o godz. 10:00)
Indywidualne śniadanie
8.15 Godzinki Tercja (w niedzielę i święta od razu po Laudes), następnie – Kapituła
podział pracy i obowiązków (oprócz niedziel i dni świątecznych)
9.15 - 11.45 Praca (oprócz niedziel i dni świątecznych)
12.00 Godzinki Seksta i Nona (tzn. 3 i 4 modlitwa dzienna z brewiarza o godz. 12 i 15) i potem modlitwy za zmarłych
obiad
Cisza poobiednia (w niedziele i święta – wspólny odpoczynek i rekreacja)
14.00 - 16.30 Praca (oprócz niedziel i dni świątecznych)
16.45 - 17.15 Lectio divina (w czasie letnim od 17:15)
17.30 Nieszpory – przedostatnia modlitwa wieczorna (w czasie letnim o godz. 18:00) i potem adoracja
18:15 Kolacja (w lecie od 18:45)
Wspólna rekreacja (dobrowolnie)
19.15 Wspólne czytanie martyrologia, Collationes (w lecie o 19:45)
Modlitwa końcowa, Salve Regina

Cisza nocna (obowiązek całkowitego milczenia)
ORA ET LABORA – MÓDL SIĘ I PRACUJ

4.15 Pobudka
4.30 Vigilie (modlitwy nocne i rozważania)
6.15 Laudes (modlitwa poranna)
i potem msza święta (w niedzielę i święta – msza o godz. 10:00)
Indywidualne śniadanie
8.15 Godzinki Tercja (w niedzielę i święta od razu po Laudes), następnie – Lectio divina
9:00 Błogosławieństwo oraz podział pracy i obowiązków (oprócz niedziel i dni świątecznych)
9.15 - 11.45 Praca (oprócz niedziel i dni świątecznych)
12.00 Modlitwy: seksta i nona (tzn. 3 i 4 modlitwa dzienna z brewiarza o godz. 12 i 15 + modlitwy za zmarłych)
obiad
Cisza poobiednia (w niedziele i święta – wspólny odpoczynek i rekreacja)
14.00 - 16.30 Praca (oprócz niedziel i dni świątecznych)
16.45 - 17.15 Lectio divina (w czasie letnim od 17:15)
17.30 Nieszpory – przedostatnia modlitwa wieczorna (w czasie letnim o godz. 18:00 + różaniec – dobrowolnie)
18:10 Kolacja (w lecie od 18:40)
Common recreation (voluntary)
19.15 Wspólne czytanie reguł św. Benedykta, Collationes (w lecie o 19:45)
Modlitwa wieczorna, Salve Regina
Cisza nocna (obowiązek całkowitego milczenia)
ORA ET LABORA – MÓDL SIĘ I PRACUJ
 
 
Nahoru