Side panel

Życie wspólnoty zakonnej

Mönche durch die GeschichteKażdy zakonnik, oprócz opata, ma obowiązek żyć w klasztorze. Gdy bracia są otwarci, gotowi do poświęceni , niesienia pomocy współbraciom, życie w klasztornej wspólnocie staje się wówczas prostsze i bezpieczniejsze. Ponieważ wszystkie przewinienia osłabiają naszą więź z Chrystusem, wspólnota braci – jako jedna całość – powinna pracować nad swoim nawróceniem i Konventgebäude mit Dormitorium der Mönchenieustannie odnawiać braterską miłość. Również między sobą zakonnicy powinni taktownie zwracać uwagę na swoje błędy, dzięki takiej postawie wyświadczają przysługę swoim współbraciom.

 
 
Nahoru