Side panel

Praca (lat. "Labora")

Arbeit in der Buchbinderei - SchneidenWedług świętego Benedykta najsensowniejszą równoważnią modlitwy, rozważań i kontemplacji jest praca fizyczna. Praca to jakby współuczestnictwo w boskim tworzeniu i zbawianiu świata, należy do istoty człowieka, świadczy o jego godności, kształtuje osobowość i rozwija zdolności.

Ciężka codzienna praca to jedna z głównych części cysterskiej ascezy – służy budowaniu i utrzymaniu wspólnoty, a plony pracy klasztor rozdziela również między biednych i potrzebujących (ze Konstytucji zakonu cystersów).

 
 
Nahoru