Side panel

Ślub posłuszeństwa (lat. oboedientia)

Widok klasztora przez rybny staw

W ślubie posłuszeństwa (oboedientia) mnich naśladuje Chrystusa, który był posłuszny Ojcu aż do śmierci. W słuchaniu Ducha świętego mnich szuka Bożą wolę, dlatego słucha opata i jego następców w wierze i ufności według Reguły św. Benedykta i Konstytucji zakonu. Poszczególni członkowie naszego zakonu są zobowiązani także do posłuszeństwa Ojcu św. jako swemu najwyższemu przełożonemu z tytułu obowiązku świętego posłuszeństwa.

 

 
 
Nahoru