Side panel

Ślub stałości (lat. stabilitas)

Widok przez rzeke

Mnich w  swobodnej decyzji za pomocą zakonnych ślubów bardziej odzwierciedla zaświęcenie,  przyjęte w sakramentach chrztu i bierzmowania. Mnich ślubuje Bogu trzy śluby według reguły św. Benedykta:

Ślubem stałości mnich się wiąże na całe życie klasztornej wspólnocie. To od niego żąda miłość do swojego klasztoru, pełne oddanie swych duchowych i cielesnych sił w służbie wspólnocie i zadaniom wspólnoty. Tak mnich przyczynia się do tworzenia rodzinnej atmosfery, która zapewnia wszystkim wsparcie i bezpieczeństwo.

 
 
Nahoru