Stowarz. wspierające

Stowarzyszenie wspierające kapitułę cystersów Vyšší Brod/Hohenfurth

Restaurovany wstęp - portiernia klasztoruAdres: dr. Klaus Zerbs - sekretarz Stowarzyszenia, Mittelpromenade 7, 4048 Puchennau, Austria
Tel. i faks.: 0043 732/221559 ** Komórka: 0043 664 485 6233 ** E-mail: verein@stift-hohenfurth.info ** Website: www.stift-hohenfurth.info

Areał klasztorny z świeżo restaurowanym centrem zwiedzającychWyżej wspomniane stowarzyszenie zostało założone w 2002 roku z inicjatywy znanych przedsiębiorstw z Górnej Austrii i osób prywatnych. Jego celem jest wspieranie rozwoju klasztoru Hohenfurth jako centrum kultury o wielkim znaczeniu. Z każdym rokiem przybywa jego członków, którzy pochodzą nie tylko z Austrii, ale także z Niemiec, Czech, Kanady i Brazylii. Stowarzyszenie zainwestowało już znaczne sumy zarówno z publicznych, jaki i prywatnych źródeł, w renowację i rozbudowę kapituły.

 
 
Nahoru