Side panel

Unia między klasztorami Vyssi Brodz/Hohenfurth i Rein

Die historische Darstellung der KlosteranlageOpat Tecelin Jaksch został wybrany administratorem kapituły Rein 20 listopada 1949 roku, dokładnie w dzień swoich imienin, to także dzień, w którym został wybrany opatem klasztoru Hohenfurth w 1925 roku. Po jego śmierci ojciec Nikolaus Lonsing, ostatni proboszcz i dziekan parafii Hohenfurth, próbował założyć w starym klasztorze kapucynów Schillingsfrüst (w środkowej Frankonii) archidiecezję Bamberg. Niektórzy współbracia podążyli w ślad za nim. Jednak już wkrótce okazało się, że panujące tam warunki nie sprzyjają rozbudowie i rozwojowi zgromadzenia. Nowo otwarty klasztor został wkrótce zamknięty, a bracia wrócili do Rein.

W roku 1958 generał zakonu cystersów zaproponował połączenie konwentów Rein i Hohenfurth, co było korzystnym rozwiązaniem dla obu klasztorów. Do tego wydarzenia doszło 7 października 1959 roku, 700 lat od założenia klasztoru Hohenfurth. Od tej pory klasztor Rein nosił nazwanie kapituły Rein-Hohenfurth i przejął tym samym obowiązek zasiedlenia klasztoru Hohenfurth. Tym to sposobem szczególne relacje między tymi dwoma klasztorami zostały jeszcze bardziej umocnione. Warto tu jeszcze pokrótce przypomnieć zależności obu klasztorów od samego ich powstania: założenie klasztoru Hohenfurth nastąpiło przez klasztor Wilhering i Rein. Następnie opat z Hohenfurth sprawował również urząd Apostolskiego Administratora kapituły Rein oraz fakt, że w połowie XX wieku zakony Hohenfurth i Rein zjednoczyły się, tworząc konwent Rein-Hohenfurth.

 
 
Nahoru