22.08.2020, kategorie: Aktuality

27.-31. srpna 2020: HOVORY O VÍŘE

TÉMA: OTÁZKY Z MORÁLNÍ TEOLOGIE
27.-31. srpna 2020: HOVORY O VÍŘE

Srdečně zveme na letošní ročník Hovorů o víře věnovaný otázkám z morální teologie, který se letos koná v našem klášteře Naší Paní Vyšebrodské. Na programu bude cyklus přednášek na vybraná témata z morální teologie. Denně bude možno účastnit se konventní  mše svaté  (chorální)a společných modliteb breviáře a sv. růžence.

Další dotazy a přihlášky podávejte na https://fssp.cz/hovory/


 

Přehled přednášek:

Čtvrtek 27. 8.

 • 19:30 Prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.: O milosti a svobodné vůli podle Danta Alighieriho a Williama Shakespeara

Pátek 28. 8.

 • 9:00 Ing. Jan Vatter FSSP: Poslední soud ve světle Evangelií
 • 10:30 Prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.: O svátosti křtu, limbu a o důstojnosti křesťana podle Danta Alighieriho a Williama Shakespeara
 • 15:30 P. PhDr. Mgr. Jakub Václav Zentner FSSP: Encyklika papeže Pavla VI. Humanae vitae o předávání života
 • 19:30 Doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.: Morální systémy – jak postupovat v případě nejistého svědomí?

Sobota 29. 8.

 • 9:00 Prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.: Pravá a nepravá láska k vlasti u Danta a Shakespeara (rozdíl mezi pravým a falešným patriotismem)
 • 10:30 Doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.: Biblické základy přirozeného zákona
 • 15:30  P. Justin Berka O.Cist.: Následování Krista podle řehole sv. Benedikta
 • 19:30 P. Štěpán Šrubař FSSP: Může být dnes křesťan vojákem? (Otázka spravedlivé války)

Neděle 30.8.

 • Výprava na poutní místo Římov, asistovaná mše svatá od 8:30 a následná prohlídka poutního místa a pašijové cesty / nebo mše svatá ve Vyšším Brodě od 10:00.
 • 15:30 Doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.: Pokora jako výsostně křesťanská ctnost
 • 19:30 Prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.: Obrana pomocí ekvivokace  v dobách pronásledování Církve za Alžběty I. (a u Shakespeara)

Pondělí 31. 8.

 • 9:00 Ing. Jan Vatter FSSP: Láska k bližnímu u prvních křesťanů
 • 10:30 R. D. doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., Th.D., JC.D.: Morální problémy spjaté s kauzami manželské nulity

 

Denní program:

 • 6:30 modlitba primy v kapli pro hosty
 • 7:00 mše svatá s komunitou bratří cisterciáků v klášterním kostele (v neděli vlastní program)
 • 8:00 snídaně
 • 9:00 přednáška
 • 10:30 přednáška
 • 12:15 modlitba sexty s komunitou bratří cisterciáků
 • 12:30 oběd
 • 13:30 -15:30 individuální program (pátek: prohlídka kláštera, sobota: výlet na ke kapli Maria-Rast)
 • 15:30 přednáška
 • 17:00 mše svatá v kapli pro hosty (v neděli mše pouze dopoledne a v 17:30 nešpory a svátostné požehnání s komunitou bratří cisterciáků)
 • 18:00 modlitba sv. růžence s komunitou bratří cisterciáků
 • 18:30 večeře
 • 19:30 přednáška
 • 21:00 modlitba kompletáře v kapli pro hosty

 PŘIHLÁŠKY ZDE

 
© Cisterciácké opatství Vyšší Brod, Klášter 137, 38273 Vyšší Brod, Czech Republic
© Design, redakční systém: Webdesignum 2009 - 2014
//]]>