05.12.2020, kategorie: Aktuality

ČASNÉ SLIBY - 28.10. a 21.11. 2020

Br. Alberich Maria a br. Aelredus Maria slavnostně složili časné sliby.

Z velkou radostí a vděčností dobrému Pánu a Panně Marii oznamujeme všem příbuzným, přátelům a dobrodincům, že po úspěšném absolvování noviciátu, dne 28.10.2020 o svátku sv. Šimona a Judy apoštolů, br. Albericus Maria složil časné sliby, v ní obdržel černý cisterciácký škapulíř. Dne 21.11.2020 o svátku Obětování Panny Marie rovněž složil časné sliby br. Aelredus Maria. Těmito liturgickými akty slavnostně slíbili před Bohem a svatými stálost, poslušnost a obrácení mravů dle Řehole sv. Benedikta v klášteře Naší Paní Vyšebrodské. Prosíme Vás, modlete se za oba naše spolubratry, aby se zdokonalili v lásce k Bohu a na celý život se mu zasvětili.

 


 

Komunitní fotografie

 

Obdržení černého škapulíře - br. Aelredus Maria


 

 
 
Nahoru