31.10.2022, kategorie: Aktuality

DUŠIČKOVÉ ODPUSTKY 2022

Apoštolská penitenciárie na žádost České biskupské konference prodloužila dovolení, aby věřící mohli získat plnomocné odpustky pro duše zesnulých již týden před dušičkami. Kromě toho Apoštolská penitenciárie z pověření papeže Františka umožnila letos získat plnomocné odpustky pro duše zesnulých po celý listopad.

 

Jednotlivé možnosti

1.

Odpustky, které je běžně možné získat 2. listopadu spojené s návštěvou kostela, je letos možné získat kterýkoli den měsíce listopadu podle vlastní volby. Podmínky:

v daný den

- návštěva kostela nebo kaple,

- modlitba Otčenáš,

- modlitba Věřím,

- modlitba na úmysl Svatého Otce,

- vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu,

- svaté přijímání;

a v okruhu těchto dní svátost smíření.

 

2.

Odpustky, které je běžně možné získat v dušičkovém týdnu od 1. do 8. listopadu spojené s návštěvou hřbitova, je letos možné získat kterýchkoli osm dní od 25. 10. do 30. 11. dle vlastní volby. Podmínky:

v daný den

- návštěva hřbitova,

- modlitba za zesnulé,

- modlitba na úmysl Svatého Otce,

- vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu,

- svaté přijímání;

a v okruhu těchto dní svátost smíření.

 

3.

Ti, kdo nemohou do kostela či na hřbitov (nemoc, stáří, karanténa) mohou získat odpustky doma před zobrazením Krista nebo Panny Marie. Podmínky:

- v duchu se připojit k těm, kdo navštěvují kostel či hřbitov,

- zříci se jakéhokoli hříchu,

- vzbudit úmysl přijmout eucharistii, vykonat zpověď a pomodlit se za Svatého Otce jakmile to bude možné,

- pomodlit se za zemřelé (breviář, růženec, korunku, četbou Písma) nebo vykonat skutek milosrdenství spojený s obětováním svých těžkostí Bohu.

 
 
Nahoru