21.12.2009, kategorie: Aktuality

K vánocům ve vyšebrodském klášteře

K vánocům ve vyšebrodském klášteře

Vánoce: Bůh jako děťátko v jeslích

Chtěl by jsi se dívat na Boha, který vydal všanc sám sebe? Pohleď, jak spočívá v jeslích! „Pohleďte, náš Bůh“, praví Izaiáš, který už z takové veliké dálky jesle svého Pána viděl a poznal, nebo ještě lépe řečeno, viděl svého Boha v jeslích. „Pohleďte, to je náš Bůh“, praví on. A kde? Ptám se já. Přece tam v jeslích, praví on. Jen malé dítě tam naleznu.
Z 3. promluvy k Vánocům od Guerrika z Igny, cisterciáckého opata 12. století

Mše svaté o vánocích 2009/2010 ve vyšebrodském klášterním kostele

  • ve čtvrtek 24.12. 2009 v 24.00 tradiční půlnoční doprovázená smíšeným vyšebrodským sborem zpěvem starých vánočních písní
  • v pátek 25.12. na Hod Boží vánoční v 10.00
  • v sobotu 26.12. na svátek sv. Štěpána prvomučedníka v 10.00
  • v pátek 1.1 2010 na Nový rok o slavnosti Matky Boží v 10.00

Také jsme připravili ke stažení ve formátu PDF latinsko-české texty k adoraci Nejsvětější svátosti oltářní s notací zpěvu dle gregoriánského chorálu a dále pak také litanie ke svatému Bernardovi atd. spolu s modlitbami přede a po mši svaté (k přípravě a díkuvzdání).  Naleznete je v sekci "Dokumenty". Orémus pro invicem!

 

 
 
Nahoru