19.12.2019, kategorie: Aktuality

KRAJSKÝ SOUD V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH: POZEMKY ZŮSTANOU VE VLASTNICTVÍ CISTERCIÁKŮ Z VYŠŠÍHO BRODU

Tisková zpráva k rozhodnutí ze dne 18.12.2019

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl ve středu 18. prosince o osudu asi 1.100 hektarů lesních a zemědělských pozemků, které získalo cisterciácké opatství ve Vyšším Brodu v procesu církevních restitucí. Státu se vracet nebudou. Na rozdíl od pozemků, o nichž rozhodoval v říjnu Nejvyšší soud.

Vrchní soud v Praze na jaře překvapil několika rozhodnutími ve sporech, které proti cisterciákům vyvolaly Lesy ČR. Soud dospěl k závěru, že řád nemá na restituci historického majetku nárok a že má již jednou vydané lesy vrátit. Později rozhodnutí potvrdil také Nejvyšší soud. Řád pozemky již státu předal.

V reakci na nový právní názor soudů začal Státní pozemkový úřad obnovovat další správní řízení, v nichž byl řádu majetek vydán. Tento postup nyní Krajský soud v Českých Budějovicích zrušil. Rozhodnutí bude mít pravděpodobně dopad také na další případy, kdy Státní pozemkový úřad obnovu teprve chystá.

„Od počátku jsme upozorňovali, že postup státu je nezákonný,“ řekl převor opatství Justi Berka. „Jsme rádi, že nám soud dal nyní za pravdu.“

Advokát řádu Jakub Kříž uvedl, že státní instituce měly dostatek právních možností, jak vydávání majetku zpochybnit, pokud s ním nesouhlasily. „Změna právního názoru s odstupem několika let po právní moci správního rozhodnutí není zákonným důvodem obnovy řízení,“ dodal.

Rozhodnutí krajského soudu bude po doručení stranám pravomocné.

Počátkem prosince také cisterciáci podali několik ústavních stížností, kterými se snaží zvrátit negativní rozhodnutí soudů, na jejichž základě vraceli již vydané pozemky. Řádu se především nelíbí, že soudy popírají zjevnou historickou realitu. „V roce 1945 byl můj předchůdce oceněn jako oběť politické persekuce pro věrnost demokratickému Československu a prezidentu Benešovi; v roce 2019 z nás dělají zrádce a nepřátele aktivně sloužící nacistům,“ poznamenává převor Berka. Naráží tak na závěry soudů, podle nichž byly na řád uplatněny dekrety prezidenta Beneše. 

Čtvrtek 19. prosince 2019

 

  

JUDr. JAKUB KŘÍŽ, PH.D., ADVOKÁT, TÝNSKÁ 633/12, 110 00 PRAHA 1, ČESKÁ REPUBLIKA

Ev. č. ČAK: 15195  ǀ  IČO: 726 95 633  ǀ  e-mail: kancelar@jakubkriz.cz  ǀ  tel.: +420 777 985 630  ǀ  IDDS: kz73igd

 
 
Nahoru