15.10.2009, kategorie: Aktuality

Návštěva předsedů senátů ČR a Rakouska

Návštěva předsedů senátů ČR a Rakouska
Budovy bývalého klášterního pivovaru v podvečer - v péči státu (nebylo klášteru navráceno)

Po březnové návštěvě manželek ministrů zahraničí EU jsme přivítalí ve středu 14. října 2009 senátory ČR a Rakouské republiky s jejich předsedy: panem Přemyslem Sobotkou a panem Erwinem Preinerem. Tuto státní návštěvu doprovázel také velvyslanec ČR ve Vídni pan Jan Koukal a velvyslankyně Rakouska v ČR paní Margot Klestil-Löffler. Po prohlídce kláštera byla vzájemná výměna názorů ohledně problematiky stavební obnovy a údržby vyšebrodského kláštera.

Rovněž byl představen projekt Zemské výstavy Horní Rakousko - Jižní Čechy 2013, nad kterým oba dva ústavní činitelé přislíbili převzít záštitu. I přes překvapivě zimní počasí se sněžením byla atmosféra této návštěvy velmi srdečná a snad i přínosná. V projevech představitelů obou zemí také zaznělo, že právě na příkladu existence našeho starobylého kláštera si silně uvědomujeme společné křesťanské kořeny.

 
 
Nahoru