05.12.2020, kategorie: Aktuality

OBLÁČKA - PŘIJETÍ MNIŠSKÉHO HÁBITU 25.10. a 1.11. 2020

Br. Gerard Maria Krutský a Br. Vincentius Maria Rutkowski byli přijati do naší mnišské komunity

Z velkou radostí a vděčností dobrému Pánu a Panně Marii oznamujeme všem příbuzným, přátelům a dobrodincům, že 25.10.2020 o svátku Krista Krále (dle tradičního kalendáře) František Krutský obdržel obláčku, v ní cisterciácký mnišský hábit a řeholní jméno Gerard Maria. 1.11.2020 o  svátku Všech svatých rovněž přijal obláčku Bartłomiej Rutkowski a  řeholní jméno Vincenc Maria. Těmito liturgickými akty začali kanonický roční noviciát dle Řehole sv. Benedikta v klášteře Naší Paní Vyšebrodské. Prosíme Vás, modlete se za oba naše spolubratry, aby se zdokonalili v lásce k Bohu a na celý život se mu zasvětili.

 


 

Obláčka br. Gerarda M.

 

Přijetí řádového jména

 

Přijetí mnišského hábitu - br. Vincenc Maria

 

Přijetí řádového jména

 

 
 
Nahoru