02.06.2024, kategorie: Aktuality

PÁTEK 7. ČERVNA 2024- SVÁTEK NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ - 10.00 HOD MŠE SVATÁ-CHORÁLNÍ

PÁTEK 7. ČERVNA 2024- SVÁTEK NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ - 10.00 HOD MŠE SVATÁ-CHORÁLNÍ
Prohlídky kláštera budou od 12.30 hodin

,,Já však s důvěrou čerpám ze srdce Páně to, čeho se mě samotnému nedostává...." z kázání sv. Bernarda.

Mši svatou v klasickém římském ritu z tohoto svátku budeme slavit v pátek 7. června v 10.00 v našem klášterním kostele. Po nešporách v 18.00 hodin bude adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí, zakončena litaniemi a zasvěcením Nejsvětějšímu Srdci Páně celého cisterciáckého řádu i všech přítomných. Tak oslavíme lásku Kristovu, která ze soucitu s námi za nás trpěla. Nejsvětější Srdce Pána Ježíše platí právě za sídlo a symbol Lásky. V něm máme úkryt před nepohodou života, jak krásně vyjádřil svatý Bernard a po té další velká ctitelka-cisterciačka sv.Luitgarda. Chorální proprium a ordinárium bude zpívat schola vyšebrodských mnichů.

Tento den se prohlídky kláštera budou konat až od 12.30 hod.

Ježíš řekl: učte se se ode mne, neboť jsem mírný a pokojný Srdcem a naleznete pokoj pro své duše. (Mat. 11,29)

 
 
Nahoru