20.11.2010, kategorie: Aktuality

REKONSTRUKCE KLÁŠTERNÍ VODNÍ ELEKTRÁRNY

REKONSTRUKCE KLÁŠTERNÍ VODNÍ ELEKTRÁRNY
Rekonstruovaná klášterní malá vodní elektrárna uvedena do zkušebního provozu

Po úspěšné rekonstukci malé vodní elektrárny ,kdy byla na zakázku vyrobena nová Bankiturbína a namontováno zcela nové automatické ovládání,byl zahájen zkušební provoz výroby elektrické energie.

Nová turbína,kterou zhotovila a namontovala rakouská firma Danner ,má plný výkon 30KW.Se stávajíci starší turbínou je při dostatečném množství vody , naše elektrárna schopna vyrobit až 55 KW eletrické energie,kterou prodáváme do sítě E.ON.Modernizace elektrárny byla realizována ,kromě vlastních finančních prostředků kláštera ,díky finanční podpoře Spolku pro obnovu vyšebrodského kláštera v Linci a rakouské společnosti ENERGIE AG.Náš dík patří také Dr.Klausu Zerbsovi,jednateli Spolku ,za zprostředkování této podpory i doporučení firmy Danner a Janusko ,kteří elektrárnu z rekonstruovali.Upřímné -Pán Bůh zaplať !

 
 
Nahoru